Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 14/9/2019 đến 30/9/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190930-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/09/2019 16:34:23

LÃ XUÂN ĐIỆN

03/10/2019 16:34:23

30/09/2019 16:46:59

2

000.43.24.H42-190930-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/09/2019 15:46:23

VŨ THANH ĐÌNH

03/10/2019 15:46:23

30/09/2019 16:21:19

3

000.43.24.H42-190930-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/09/2019 15:01:24

HOÀNG THỊ MINH

03/10/2019 15:01:24

30/09/2019 16:21:20

4

000.43.24.H42-190930-0002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

30/09/2019 07:51:31

VŨ THỊ THU HUYỀN

03/10/2019 07:51:31

30/09/2019 16:21:20

5

000.43.24.H42-190930-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

30/09/2019 07:48:16

NGUYỄN VĂN TỨ

03/10/2019 07:48:16

30/09/2019 16:21:21

6

000.43.24.H42-190926-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 15:46:21

VŨ THỊ TUYẾT

01/10/2019 15:46:21

26/09/2019 17:01:21

7

000.43.24.H42-190926-0010

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

26/09/2019 14:47:03

VŨ THỊ NGÂN

01/10/2019 14:47:03

26/09/2019 16:13:22

8

000.43.24.H42-190926-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 14:40:47

TRẦN THỊ THẮM

01/10/2019 14:40:47

26/09/2019 16:13:23

9

000.43.24.H42-190926-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 14:37:57

TRẦN NGỌC THÁI

01/10/2019 14:37:57

26/09/2019 16:13:24

10

000.43.24.H42-190926-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 09:48:26

NGUYỄN THỊ THÙY

01/10/2019 09:48:26

26/09/2019 16:13:24

11

000.43.24.H42-190926-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 08:08:12

TRẦN VĂN HOẠT

01/10/2019 08:08:12

26/09/2019 16:13:25

12

000.43.24.H42-190926-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 08:04:59

ĐỖ VĂN ĐỨC

01/10/2019 08:04:59

26/09/2019 16:13:25

13

000.43.24.H42-190926-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 08:02:48

NGUYỄN QUỐC VĂN

01/10/2019 08:02:48

26/09/2019 16:13:26

14

000.43.24.H42-190926-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

26/09/2019 08:00:35

ĐÀO THỊ PHƯỢNG

01/10/2019 08:00:35

26/09/2019 16:13:27

15

000.43.24.H42-190925-0006

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

25/09/2019 17:09:28

LƯƠNG THỊ SINH

16/10/2019 17:00:00

 

16

000.43.24.H42-190925-0005

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

25/09/2019 16:55:51

LƯƠNG THỊ SINH

16/10/2019 16:55:51

 

17

000.43.24.H42-190925-0004

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

25/09/2019 16:52:10

TRẦN THANH HOÀN

16/10/2019 16:52:10

 

18

000.43.24.H42-190925-0003

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

25/09/2019 16:46:30

LÊ THỊ CẨM VÂN

16/10/2019 16:46:30

 

19

000.43.24.H42-190925-0002

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

25/09/2019 16:24:31

TRẦN THỊ HOÀI

16/10/2019 16:24:31

 

20

000.43.24.H42-190923-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 16:06:02

PHẠM VĂN NGUYÊN

26/09/2019 16:06:02

23/09/2019 16:34:11

21

000.43.24.H42-190923-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 16:02:55

TRẦN VĂN HÒA

26/09/2019 16:02:55

23/09/2019 16:34:12

22

000.43.24.H42-190923-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 15:14:42

TRẦN VĂN PHƯƠNG

26/09/2019 15:14:42

23/09/2019 16:34:13

23

000.43.24.H42-190923-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 15:12:09

ĐỖ VĂN THÁI

26/09/2019 15:12:09

23/09/2019 16:34:13

24

000.43.24.H42-190923-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 15:09:51

BÙI VĂN THU

26/09/2019 15:09:51

23/09/2019 16:34:14

25

000.43.24.H42-190923-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 15:07:06

VŨ ĐỨC VIỆT

26/09/2019 15:07:06

23/09/2019 16:34:14

26

000.43.24.H42-190923-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 15:04:39

NGUYỄN MẠNH HÙNG

26/09/2019 15:04:39

23/09/2019 16:34:15

27

000.43.24.H42-190923-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 10:22:35

NGUYỄN VĂN NGHĨA

26/09/2019 10:22:35

23/09/2019 16:34:15

28

000.43.24.H42-190923-0006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

23/09/2019 10:14:58

TRẦN THỊ HOÀI

26/09/2019 10:14:58

23/09/2019 16:34:16

29

000.43.24.H42-190923-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

23/09/2019 09:35:57

NGUYỄN VĂN NINH

26/09/2019 09:35:57

23/09/2019 16:34:16

30

000.43.24.H42-190923-0004

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

23/09/2019 09:15:06

TRẦN THANH HOÀN

26/09/2019 09:15:06

23/09/2019 16:34:17

31

000.43.24.H42-190923-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 07:55:18

TRƯƠNG VĂN MINH

26/09/2019 07:55:18

23/09/2019 16:34:18

32

000.43.24.H42-190923-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 07:52:26

TRỊNH THỊ TÂM

26/09/2019 07:52:26

23/09/2019 16:34:18

33

000.43.24.H42-190923-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

23/09/2019 07:48:28

ĐỖ VĂN CHIẾN

26/09/2019 07:48:28

23/09/2019 16:34:19

34

000.43.24.H42-190919-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/09/2019 10:10:33

ĐỖ TIẾN LỰC

24/09/2019 10:10:33

19/09/2019 16:46:40

35

000.43.24.H42-190919-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/09/2019 10:07:51

MAI VĂN QUÝ

24/09/2019 10:07:51

19/09/2019 16:46:41

36

000.43.24.H42-190919-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/09/2019 09:31:47

TRỊNH VĂN CHUNG

24/09/2019 09:31:47

19/09/2019 16:46:42

37

000.43.24.H42-190919-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/09/2019 09:06:27

LƯU THỊ THÚY

24/09/2019 09:06:27

19/09/2019 16:46:43

38

000.43.24.H42-190919-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/09/2019 08:41:52

HOÀNG THỊ THÚY LAN

24/09/2019 08:41:52

19/09/2019 16:46:43

39

000.43.24.H42-190919-0003

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

19/09/2019 07:52:58

PHẠM VĂN THÀNH

24/09/2019 07:52:58

19/09/2019 16:46:44

40

000.43.24.H42-190919-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/09/2019 07:48:48

TRẦN VĂN KHÁNH

24/09/2019 07:48:48

19/09/2019 16:46:44

41

000.43.24.H42-190919-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

19/09/2019 07:45:29

HOÀNG VĂN KẾT

24/09/2019 07:45:29

19/09/2019 16:46:45

42

000.43.24.H42-190917-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

17/09/2019 14:48:48

PHAN VĂN SỸ

20/09/2019 14:48:48

17/09/2019 14:54:00

43

000.43.24.H42-190916-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/09/2019 07:55:16

TRẦN ANH DŨNG

19/09/2019 07:55:16

16/09/2019 16:48:51

44

000.43.24.H42-190916-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/09/2019 07:52:06

VŨ MINH TRIỆU

19/09/2019 07:52:06

16/09/2019 16:48:52

45

000.43.24.H42-190916-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

16/09/2019 07:49:27

TRẦN ĐÌNH TRINH

19/09/2019 07:49:27

16/09/2019 16:48:52