Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 10/8/2019 đến 16/8/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190815-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/08/2019 15:54:36

LÊ XUÂN TRƯỜNG

20/08/2019 15:54:36

15/08/2019 16:08:09

2

000.43.24.H42-190815-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/08/2019 08:33:53

NGUYỄN VĂN ĐẠT

20/08/2019 08:33:53

15/08/2019 15:10:05

3

000.43.24.H42-190815-0006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

15/08/2019 08:01:38

NGUYỄN VĂN BÁU

20/08/2019 08:01:38

15/08/2019 15:10:05

4

000.43.24.H42-190815-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

15/08/2019 07:59:12

ĐẶNG KIM HẠNH

20/08/2019 07:59:12

15/08/2019 15:10:06

5

000.43.24.H42-190815-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/08/2019 07:56:58

TRẦN THỊ LƯỢT

20/08/2019 07:56:58

15/08/2019 15:10:06

6

000.43.24.H42-190815-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/08/2019 07:54:32

TRẦN VĂN THÀNH

20/08/2019 07:54:32

15/08/2019 15:10:07

7

000.43.24.H42-190815-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/08/2019 07:52:08

TRẦN VĂN TIẾN

20/08/2019 07:52:08

15/08/2019 15:10:07

8

000.43.24.H42-190815-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/08/2019 07:49:19

ĐÀO VIẾT LONG

20/08/2019 07:49:19

15/08/2019 15:10:08

9

000.43.24.H42-190812-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 16:05:25

NGUYỄN VĂN AN

15/08/2019 16:05:25

15/08/2019 15:10:08

10

000.43.24.H42-190812-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 14:02:28

TRẦN THỊ TIN

15/08/2019 14:02:28

15/08/2019 15:10:08

11

000.43.24.H42-190812-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 10:42:12

TRẦN VĂN KHƯƠNG

15/08/2019 10:42:12

12/08/2019 11:14:16

12

000.43.24.H42-190812-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 10:21:04

NGUYỄN CÔNG TỚI

15/08/2019 10:21:04

12/08/2019 11:14:16

13

000.43.24.H42-190812-0007

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 09:34:57

LE NGỌC HÀNH

15/08/2019 09:34:57

12/08/2019 11:14:16

14

000.43.24.H42-190812-0006

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

12/08/2019 08:32:55

NGUYỄN THỊ DUNG

15/08/2019 08:32:55

12/08/2019 11:14:17

15

000.43.24.H42-190812-0005

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

12/08/2019 08:29:47

BÙI VĂN ĐĂNG

15/08/2019 08:29:47

12/08/2019 11:14:17

16

000.43.24.H42-190812-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 08:27:07

TRẦN VĂN HAI

15/08/2019 08:27:07

12/08/2019 11:14:18

17

000.43.24.H42-190812-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 08:24:22

NGÔ VĂN TUẤN

15/08/2019 08:24:22

12/08/2019 11:14:18

18

000.43.24.H42-190812-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 08:20:52

TRẦN VĂN ĐẮC

15/08/2019 08:20:52

12/08/2019 11:14:19

19

000.43.24.H42-190812-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/08/2019 08:13:04

VŨ VĂN SỰ

15/08/2019 08:13:04

12/08/2019 11:14:19