Hôm nay, Thứ năm ngày 23/05/2019

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105181128

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 16:03:17

VŨ VĂN ĐÀM

20/11/2018 16:03:17

15/11/2018 16:35:49

2

384105181127

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 16:00:09

VŨ THỊ THỤC

20/11/2018 16:00:09

15/11/2018 16:35:49

3

384105181126

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 15:47:17

TỐNG ĐỨC BIÊN

20/11/2018 15:47:17

15/11/2018 16:35:49

4

384105181125

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 14:58:31

NGUYỄN VĂN GIANG

20/11/2018 14:58:31

15/11/2018 15:04:45

5

384105181124

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 14:56:25

MAI THỊ HOA

20/11/2018 14:56:25

15/11/2018 15:04:52

6

384105181123

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 10:35:15

TRẦN THỊ THƠM

20/11/2018 10:35:15

15/11/2018 11:12:38

7

384105181122

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 10:06:49

TRẦN VĂN TIỆP

20/11/2018 10:06:49

15/11/2018 11:12:38

8

384105181121

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 09:27:17

ĐỖ VĂN CƯỜNG

20/11/2018 09:27:17

15/11/2018 11:12:38

9

384105181120

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 09:23:28

TRINH THỊ VAN ANH

20/11/2018 09:23:28

15/11/2018 11:12:39

10

384105181119

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 09:20:17

TRẦN VĂN NHẬT

20/11/2018 09:20:17

15/11/2018 11:12:39

11

384105181118

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 09:05:12

LƯƠNG VĂN DŨNG

20/11/2018 09:05:12

15/11/2018 11:12:39

12

384105181117

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:46:39

PHẠM VĂN TUẤT

20/11/2018 08:46:39

15/11/2018 11:12:39

13

384105181116

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:43:38

TRẦN VĂN THIỆN

20/11/2018 08:43:38

15/11/2018 11:12:39

14

384105181115

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:41:04

TRẦN VĂN ĐẠO

20/11/2018 08:41:04

15/11/2018 11:12:39

15

384105181114

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:37:32

NGUYỄN HẢI ĐĂNG

20/11/2018 08:37:32

15/11/2018 11:12:39

16

384105181113

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:35:09

TRẦN VĂN TÂN

20/11/2018 08:35:09

15/11/2018 11:12:39

17

384105181112

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:22:42

HOÀNG THỊ HIÊN

20/11/2018 08:22:42

15/11/2018 11:12:39

18

384105181111

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:13:15

LẠI VĂN TÂN

20/11/2018 08:13:15

15/11/2018 11:12:39

19

384105181110

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:10:34

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

20/11/2018 08:10:34

15/11/2018 11:12:40

20

384105181109

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 08:08:08

VŨ THỊ NGÁT

20/11/2018 08:08:08

15/11/2018 11:12:40

21

384105181108

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

15/11/2018 07:58:58

ĐỖ VĂN BÌNH

20/11/2018 07:58:58

15/11/2018 11:12:40

22

384105181107

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: GCN quyền sử dụng đất

14/11/2018 09:30:37

NGUYỄN VĂN NHÃ

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

23

384105181106

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:29:31

NGUYỄN VĂN NHÃ

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

24

384105181105

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Hộ chiếu

14/11/2018 09:24:03

NGUYỄN ĐỨC ĐẠT

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

25

384105181104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: sổ hộ khẩu

14/11/2018 09:22:35

NGUYỄN VĂN NHÃ

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

26

384105181103

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ hộ khẩu

14/11/2018 09:20:38

NGUYỄN THỊ QUÝ

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

27

384105181102

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:19:30

PHẠM VĂN SƠN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

28

384105181101

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:17:49

NGUYỄN VĂN LỢI

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

29

384105181100

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:16:59

PHẠM VĂN SƠN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

30

384105181099

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CCCD

14/11/2018 09:15:57

ĐINH VĂN TÀI

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

31

384105181098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Giấy khai sinh

14/11/2018 09:14:38

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:45

32

384105181097

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: sổ hộ khẩu

14/11/2018 09:13:13

PHẠM THỊ VÂN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:46

33

384105181096

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:11:26

PHẠM THỊ VÂN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:46

34

384105181095

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:10:32

TRẦN VĂN NAM

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:46

35

384105181094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 09:09:28

NGUYỄN VĂN CẨM

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:36:46

36

384105181093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ hộ khẩu

14/11/2018 08:50:06

PHẠM THỊ HỒNG

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:02

37

384105181092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 08:48:53

PHẠM THỊ HỒNG

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:02

38

384105181091

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 08:47:47

TÔ VĂN VIỆT

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:02

39

384105181090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Bìa đỏ

14/11/2018 08:46:47

NGUYỄN VĂN HUÂN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:02

40

384105181089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sỏ hộ khẩu

14/11/2018 08:45:38

NGUYỄN VĂN HUÂN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:02

41

384105181088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 08:44:10

NGUYỄN VĂN HUÂN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:02

42

384105181087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: sổ hộ khẩu

14/11/2018 08:43:14

NGUYỄN THỊ CHIÊN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

43

384105181086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 08:40:10

TRẦN THỊ THU

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

44

384105181085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Bằng TNTC

14/11/2018 08:35:59

TRẦN THỊ THU

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

45

384105181084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: CMND

14/11/2018 08:34:52

PHẠM THỊ LAN

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

46

384105181083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Bảo hiểm y tế

14/11/2018 08:33:37

BÙI THỊ HÀ

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

47

384105181082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Bằng TNĐH

14/11/2018 08:30:15

NGUYỄN THỊ TRANG

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

48

384105181081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Quyết định Tuyển dụng

14/11/2018 08:28:46

NGUYỄN THỊ TRANG

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

49

384105181080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Chứng chỉ Tin B

14/11/2018 08:27:23

VŨ DUY KHÁNH

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

50

384105181079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Chứng chỉ TA

14/11/2018 08:25:58

VŨ DUY KHÁNH

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

51

384105181078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Bằng cử nhân

14/11/2018 08:24:45

VŨ DUY KHÁNH

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

52

384105181077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Giấy khai sinh

14/11/2018 08:23:02

VŨ DUY KHÁNH

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

53

384105181076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Sổ hộ khẩu

14/11/2018 08:21:03

NGUYỄN THỊ TRUNG

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

54

384105181075

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận: Bằng

14/11/2018 08:18:57

NGUYỄN THỊ TRUNG

14/11/2018 17:00:00

14/11/2018 09:06:03

55

384105181074

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/11/2018 15:38:44

PHẠM XUÂN THUẬN

15/11/2018 15:38:44

15/11/2018 11:12:40

56

384105181073

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/11/2018 15:08:21

PHAN VĂN THIÊN

15/11/2018 15:08:21

12/11/2018 15:12:19

57

384105181072

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/11/2018 08:59:09

NGUYỄN VĂN TUYẾN

15/11/2018 08:59:09

12/11/2018 10:20:49

58

384105181071

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/11/2018 08:52:32

NGUYỄN VĂN DUY

15/11/2018 08:52:32

12/11/2018 10:20:49

59

384105181070

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

12/11/2018 08:13:30

PHẠM THANH PHƯƠNG

15/11/2018 08:13:30

12/11/2018 08:26:06

60

384105181069

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/11/2018 08:08:26

VŨ VĂN TRUNG

15/11/2018 08:08:26

12/11/2018 08:26:06

61

384105181068

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

12/11/2018 08:04:37

NGUYỄN VĂN TRUNG

15/11/2018 08:04:37

12/11/2018 08:26:06