Hôm nay, Chủ nhật ngày 26/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 11/02/2019 đến 15/02/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384126190035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 17:13:44

TRƯƠNG NGỌC THÁI

18/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:20:21

2

384126190034

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 17:12:21

TRẦN VĂN PHÚC

18/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:20:22

3

384126190033

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 17:10:44

PHẠM BÍCH NGỌC

18/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:20:22

4

384126190032

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 17:09:11

HOÀNG THỊ THANH

18/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:20:22

5

384126190031

Thủ tục đăng ký khai tử

15/02/2019 17:04:33

ĐOÀN VĂN CHINH

18/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:20:23

6

384126190030

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/02/2019 17:03:20

VŨ VĂN TÂN

18/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:20:23

7

384120190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 16:52:32

NGUYỄN VĂN NAM

18/02/2019 16:52:32

15/02/2019 16:54:55

8

384132190052

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/02/2019 15:50:06

TRẦN QUỐC KHỞI

18/02/2019 15:50:06

15/02/2019 15:53:28

9

384132190051

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/02/2019 15:48:14

ĐẶNG THỊ GẤM

18/02/2019 15:48:14

15/02/2019 15:53:46

10

384124190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:40:05

NGUYỄN THỊ TUYẾT

18/02/2019 15:40:05

15/02/2019 16:09:47

11

384124190078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:39:15

VŨ VĂN DẬU

18/02/2019 15:39:15

15/02/2019 16:09:48

12

384124190077

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 15:37:49

LÂM QUỐC NGỌC

18/02/2019 15:37:49

15/02/2019 16:09:48

13

384124190076

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:36:56

LÂM QUỐC NGỌC

18/02/2019 15:36:56

15/02/2019 16:09:48

14

384124190075

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

15/02/2019 15:36:03

NGUYỄN THỊ TUYẾT

22/02/2019 15:36:03

15/02/2019 16:09:49

15

384124190074

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

15/02/2019 15:35:02

VŨ VĂN DẬU

22/02/2019 15:35:02

15/02/2019 16:09:49

16

384141190049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:28:29

LÊ VĂN ĐỊNH

18/02/2019 15:28:29

15/02/2019 17:15:33

17

384121190059

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 15:20:04

NGUYỄN THỊ DUNG

18/02/2019 15:20:04

18/02/2019 08:34:36

18

384141190048

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:13:43

DƯƠNG VĂN TOẢN

18/02/2019 15:13:43

15/02/2019 17:15:33

19

384141190047

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:07:44

PHẠM VĂN HỘ

18/02/2019 15:07:44

 

20

384141190046

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 15:05:11

PHẠM VĂN CHUYÊN

18/02/2019 15:05:11

15/02/2019 17:15:34

21

384121190058

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 14:48:05

TRẦN MINH TUẤN

18/02/2019 14:48:05

18/02/2019 08:34:24

22

384132190050

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/02/2019 10:52:29

MAI THỊ NHÂM

18/02/2019 10:52:29

15/02/2019 10:55:33

23

384132190049

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/02/2019 10:50:53

TRẦN THỊ BÍCH  LỘC

18/02/2019 10:50:53

15/02/2019 10:56:01

24

384120190059

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 10:24:10

NGUYỄN VĂN NĂM

18/02/2019 10:24:10

15/02/2019 10:29:14

25

384120190058

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 10:22:54

NGÔ VĂN TÁM

18/02/2019 10:22:54

15/02/2019 10:29:15

26

384141190045

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:22:33

PHẠM VĂN HẢI

18/02/2019 10:22:33

15/02/2019 10:24:29

27

384120190057

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:20:31

VŨ THỊ THU HUYỀN

18/02/2019 10:20:31

15/02/2019 10:29:15

28

384120190056

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:19:14

NGUYỄN VĂN HÀO

18/02/2019 10:19:14

15/02/2019 10:29:16

29

384120190055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:17:36

TRỊNH VĂN SÁNG

18/02/2019 10:17:36

15/02/2019 10:29:16

30

384122190087

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 10:16:03

PHAN NHƯ KỲ

18/02/2019 10:16:03

18/02/2019 16:29:11

31

384120190054

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:15:10

NGÔ VĂN TÁM

18/02/2019 10:15:10

15/02/2019 10:29:16

32

384122190086

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 10:14:57

NGUYỄN THỊ SINH

18/02/2019 10:14:57

18/02/2019 16:29:11

33

384133190090

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:13:10

ĐỖ VĂN DƯƠNG

18/02/2019 10:13:10

16/02/2019 08:46:44

34

384125190032

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 10:12:38

PHẠM VĂN TỤNG

18/02/2019 10:12:38

15/02/2019 10:22:59

35

384133190089

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:11:01

PHẠM THỊ THẮM

18/02/2019 10:11:01

16/02/2019 08:46:45

36

384133190088

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:09:55

LÊ VĂN ĐIỀN

18/02/2019 10:09:55

16/02/2019 08:46:45

37

384133190087

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:08:21

HOÀNG THỊ HUYỀN

18/02/2019 10:08:21

16/02/2019 08:46:45

38

384133190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:03:30

PHẠM HỮU NGOẠN

18/02/2019 10:03:30

16/02/2019 08:46:46

39

384131190026

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (trích lục Khai Sinh số 10)

15/02/2019 10:03:10

NGUYỄN VĂN LIÊN

18/02/2019 10:03:10

15/02/2019 10:07:37

40

384141190044

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:01:11

NGÔ THỊ THẮM

18/02/2019 10:01:11

15/02/2019 10:24:30

41

384133190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 10:00:27

ĐẶNG THỊ THÚY

18/02/2019 10:00:27

16/02/2019 08:46:46

42

384125190031

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15/02/2019 09:58:59

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

18/02/2019 09:58:59

15/02/2019 10:23:00

43

384133190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:57:22

ĐINH VĂN VIỆT

18/02/2019 09:57:22

16/02/2019 08:46:46

44

384141190043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:56:51

TRƯƠNG VĂN ĐỨC

18/02/2019 09:56:51

15/02/2019 10:24:30

45

384133190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:53:27

NGUYỄN THU HIÊN

18/02/2019 09:53:27

16/02/2019 08:46:46

46

384133190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:49:58

TRẦN THỊ OANH

18/02/2019 09:49:58

16/02/2019 08:46:47

47

384136190158

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

15/02/2019 09:48:24

VŨ THỊ NHÀI (Đề nghị trợ cấp mai táng phí đối tượng BTXH cho ông Trần Văn Lương)

19/02/2019 09:48:24

 

48

384131190025

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 09:47:47

NGUYỄN VĂN LIÊN

18/02/2019 09:47:47

15/02/2019 09:50:36

49

384133190081

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:40:06

LÃ THỊ LÀNH

18/02/2019 09:40:06

16/02/2019 08:46:47

50

384129190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:38:05

PHẠM VĂN TRƯỜNG

18/02/2019 09:38:05

15/02/2019 09:47:28

51

384133190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:37:59

PHẠM THỊ VÂN

18/02/2019 09:37:59

16/02/2019 08:46:47

52

384129190084

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

15/02/2019 09:36:24

MAI VĂN NAM

18/02/2019 09:36:24

15/02/2019 09:47:29

53

384129190083

Đăng ký kết hôn

15/02/2019 09:35:00

NGUYỄN VĂN BỐN

18/02/2019 09:35:00

15/02/2019 09:47:29

54

384129190082

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:31:59

TRẦN VĂN MINH

18/02/2019 09:31:59

15/02/2019 09:47:29

55

384129190081

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:30:52

NGUYỄN LÂM THAO

18/02/2019 09:30:52

15/02/2019 09:47:30

56

384129190080

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:29:55

NGUYỄN VĂN XUÂN

18/02/2019 09:29:55

15/02/2019 09:47:30

57

384129190079

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:28:49

PHẠM VĂN HUYNH

18/02/2019 09:28:49

15/02/2019 09:47:31

58

384129190078

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:27:57

TRẦN VĂN TIẾN

18/02/2019 09:27:57

15/02/2019 09:47:31

59

384129190077

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:27:05

MAI VĂN HẠNH

18/02/2019 09:27:05

15/02/2019 09:47:32

60

384129190076

Thủ tục đăng ký khai tử

15/02/2019 09:25:40

LÊ VĂN CỪ

18/02/2019 09:25:40

15/02/2019 09:47:32

61

384140190001

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:24:17

ĐOÀN XUÂN HÒA

18/02/2019 09:24:17

15/02/2019 11:04:18

62

384129190075

Đăng ký kết hôn

15/02/2019 09:24:15

NGUYỄN THỊ HẢI

18/02/2019 09:24:15

15/02/2019 09:47:32

63

384129190074

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:23:05

NGUYỄN VĂN KIỂM

18/02/2019 09:23:05

15/02/2019 09:47:33

64

384136190157

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:22:39

NGUYỄN THỊ MINH (Chứng thực giấy ra viện, số 142)

18/02/2019 09:22:39

15/02/2019 09:26:59

65

384136190156

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 09:15:49

NGUYỄN THỊ MINH (Đăng ký khai sinh, số 19)

18/02/2019 09:15:49

15/02/2019 09:27:00

66

384136190155

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:14:23

PHAN VIỆT HOÀNG (Chứng thực sổ hộ khẩu, số 141)

18/02/2019 09:14:23

15/02/2019 09:27:00

67

384132190048

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

15/02/2019 09:08:10

LÊ THỊ LAN

22/02/2019 09:08:10

19/02/2019 16:18:09

68

384133190079

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 09:07:59

LÊ VĂN PHÚ

18/02/2019 09:07:59

16/02/2019 08:46:48

69

384121190057

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 08:31:14

PHẠM VĂN ĐÁN

18/02/2019 08:31:14

15/02/2019 08:35:07

70

384135190087

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 08:27:27

PHẠM VĂN HẬU

18/02/2019 08:27:27

15/02/2019 10:57:54

71

384135190086

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:26:01

TRẦN TNIJ PHƯƠNG NAM

18/02/2019 08:26:01

15/02/2019 10:57:55

72

384135190085

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:25:01

VŨ THỊ THÌN

18/02/2019 08:25:01

15/02/2019 10:57:55

73

384135190084

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:24:02

NGUYỄN THỊ THANH QUÝ

18/02/2019 08:24:02

15/02/2019 10:57:56

74

384135190083

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:22:15

TRẦN XUÂN ĐIỆP

18/02/2019 08:22:15

15/02/2019 10:57:56

75

384135190082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:21:05

NGUYỄN TRUNG HIẾU

18/02/2019 08:21:05

15/02/2019 10:57:57

76

384135190081

Đăng ký kết hôn

15/02/2019 08:19:54

PHẠM VĂN NGUYÊN

18/02/2019 08:19:54

15/02/2019 10:57:57

77

384135190080

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:18:10

TRẦN THỊ THU TRANG

18/02/2019 08:18:10

15/02/2019 10:57:57

78

384135190079

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

15/02/2019 08:16:37

NGUYỄN TRUNG HIẾU

22/02/2019 08:16:37

15/02/2019 10:57:58

79

384125190030

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

15/02/2019 08:08:27

VŨ THỊ DẦN

18/02/2019 08:08:27

15/02/2019 10:23:00

80

384132190047

Thủ tục đăng ký khai sinh

15/02/2019 07:57:08

DƯƠNG VĂN ĐIỆP

18/02/2019 07:57:08

15/02/2019 08:01:22

81

384122190085

Thủ tục đăng ký lại khai tử

14/02/2019 16:51:04

VŨ VĂN THANH

21/02/2019 16:51:04

15/02/2019 10:13:31

82

384122190084

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 16:48:31

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

15/02/2019 16:48:31

15/02/2019 10:13:32

83

384119190083

cấp bản sao trích lục khai sinh

14/02/2019 16:47:49

NGUYỄN THỊ HẠNH

15/02/2019 16:47:49

14/02/2019 16:51:09

84

384122190083

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 16:46:32

ĐINH VĂN MẠNH

15/02/2019 16:46:32

15/02/2019 10:13:32

85

384119190082

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con

14/02/2019 16:45:48

NGUYỄN THỊ HẠNH

15/02/2019 16:45:48

14/02/2019 16:51:09

86

384122190082

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 16:45:11

PHẠM TJHIJ KHUYÊN

15/02/2019 16:45:11

15/02/2019 10:13:33

87

384122190081

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/02/2019 16:43:19

TRẦN THỊ CHIÊN

21/02/2019 16:43:19

15/02/2019 10:13:33

88

384119190081

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/02/2019 16:42:57

NGUYỄN GIA TIỀN

15/02/2019 16:42:57

14/02/2019 16:51:09

89

384124190073

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/02/2019 16:41:13

PHẠM TUẤN ANH

15/02/2019 16:41:13

14/02/2019 16:46:09

90

384124190072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 16:40:20

PHẠM VĂN THÀNH

15/02/2019 16:40:20

14/02/2019 16:46:10

91

384124190071

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

14/02/2019 16:39:22

PHẠM VĂN THÀNH

15/02/2019 16:39:22

14/02/2019 16:46:11

92

384124190070

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/02/2019 16:36:29

NGUYỄN VĂN BỐN

15/02/2019 16:36:29

14/02/2019 16:46:11

93

384124190069

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 16:34:48

TRẦN THỊ HIỀN

15/02/2019 16:34:48

14/02/2019 16:46:11

94

384138190058

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 16:21:22

NGUYỄN VĂN NÚI

15/02/2019 16:21:22

 

95

384136190154

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 15:57:29

LÊ ĐỨC TOÀN (Chứng thực giấy QĐ xuất ngũ, số 139)

15/02/2019 15:57:29

14/02/2019 16:02:22

96

384136190153

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 15:55:38

CHU ANH TUẤN (Đăng ký khai sinh, số 18)

15/02/2019 15:55:38

14/02/2019 16:02:23

97

384136190152

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 15:54:09

VŨ THỊ YẾN (Chứng thực CMND, số 140)

15/02/2019 15:54:09

14/02/2019 16:02:23

98

384136190151

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 14:55:57

PHẠM VĂN THẮNG (sổ hộ khẩu số 138)

15/02/2019 14:55:57

14/02/2019 16:02:24

99

384131190024

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 14:35:20

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

15/02/2019 14:35:20

14/02/2019 14:40:49

100

384105190122

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/02/2019 14:29:45

TRẦN VĂN TUYẾN

19/02/2019 14:29:45

14/02/2019 15:39:16

101

384131190023

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 14:09:18

NGÔ TRẦN AN

15/02/2019 14:09:18

14/02/2019 14:12:46

102

384121190056

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

14/02/2019 13:59:35

TRẦN THỊ ÉN

18/02/2019 13:59:35

14/02/2019 15:32:18

103

384121190055

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

14/02/2019 13:52:51

TRẦN XUÂN TIỆP

15/02/2019 13:52:51

14/02/2019 15:32:00

104

384136190150

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 10:14:45

NGUYỄN ĐÌNH HƯỞNG (Đăng ký khai sinh, số 17)

15/02/2019 10:14:45

14/02/2019 10:20:03

105

384136190149

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

14/02/2019 10:12:45

NGUYỄN THỊ THẮM (giấy xác nhận hôn nhân, số 10)

15/02/2019 10:12:45

14/02/2019 10:20:54

106

384136190148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 10:04:18

NGUYỄN VĂN HIỂN (Bằng nghề, số 137)

15/02/2019 10:04:18

14/02/2019 10:11:17

107

384136190147

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 10:02:48

DƯƠNG VĂN HIẾU (Bằng TN THPT, số 136)

15/02/2019 10:02:48

14/02/2019 10:11:18

108

384136190146

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 10:01:17

TRỊNH VĂN ĐỨC

15/02/2019 10:01:17

14/02/2019 10:11:18

109

384136190145

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:59:59

PHAN THANH CHƯƠNG (chứng minh nhân dân, số 134)

15/02/2019 09:59:59

14/02/2019 10:11:19

110

384136190144

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:58:09

NGÔ THỊ THẢO (Bằng TN THPT, số 133)

15/02/2019 09:58:09

14/02/2019 10:11:19

111

384136190143

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:56:51

PHẠM TUẤN NHẬT (sổ hộ khẩu số 132)

15/02/2019 09:56:51

14/02/2019 10:11:20

112

384136190142

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:55:12

NGUYỄN XUÂN BÁCH (Bằng TNĐH, số 131, Đối tượng chính sách)

15/02/2019 09:55:12

14/02/2019 10:11:20

113

384136190141

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:52:50

PHAN VĂN THƯỢNG (chứng minh nhân dân, số 130)

15/02/2019 09:52:50

14/02/2019 10:11:20

114

384136190140

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:48:50

TRẦN THỊ MAI (căn cước công dân, số 129)

15/02/2019 09:48:50

14/02/2019 10:11:21

115

384124190068

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 09:28:57

PHẠM NINH KHANG

15/02/2019 09:28:57

14/02/2019 09:31:28

116

384124190067

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 09:27:52

PHẠM NINH KHANG

15/02/2019 09:27:52

14/02/2019 09:31:28

117

384105190121

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/02/2019 09:22:59

TRẦN VĂN ĐÔ

19/02/2019 09:22:59

14/02/2019 15:39:17

118

384105190120

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/02/2019 09:20:11

TRẦN THỊ PHƯƠNG

19/02/2019 09:20:11

14/02/2019 15:39:17

119

384105190119

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

14/02/2019 09:15:30

ĐÀO THỊ LAN

19/02/2019 09:15:30

14/02/2019 15:39:18

120

384124190066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 08:38:59

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

15/02/2019 08:38:59

14/02/2019 08:41:34

121

384141190042

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 08:38:39

PHẠM HÙNG PHƯỜNG

15/02/2019 08:38:39

14/02/2019 08:46:01

122

384124190065

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

14/02/2019 08:37:34

BÙI THỊ NHỊ

15/02/2019 08:37:34

14/02/2019 08:41:34

123

384121190054

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 08:23:56

PHẠM VĂN VŨ

15/02/2019 08:23:56

14/02/2019 08:28:22

124

384132190046

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 08:08:10

NGUYỄN VĂN CHUNG

15/02/2019 08:08:10

14/02/2019 08:11:16

125

384132190045

Thủ tục đăng ký khai sinh

14/02/2019 08:06:40

LƯU QUANG HUY

15/02/2019 08:06:40

14/02/2019 08:11:54

126

384132190044

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/02/2019 08:04:54

TRẦN THỊ VÂN

21/02/2019 08:04:54

19/02/2019 16:23:20

127

384132190043

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/02/2019 08:03:31

LƯƠNG THỊ VÂN

21/02/2019 08:03:31

19/02/2019 16:23:38

128

384121190053

Đăng ký kết hôn

14/02/2019 08:01:29

PHẠM THỊ TRANG

15/02/2019 08:01:29

14/02/2019 08:04:31

129

384132190042

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/02/2019 08:01:14

NGÔ  THỊ NGỌC

21/02/2019 08:01:14

19/02/2019 16:23:54

130

384132190041

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14/02/2019 07:59:25

NGÔ THỊ MĂNG

21/02/2019 07:59:25

19/02/2019 16:24:12

131

384126190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 17:03:01

NGUYỄN VĂN BÌNH

14/02/2019 17:00:00

15/02/2019 17:01:51

132

384138190057

Thủ tục đăng ký khai tử

13/02/2019 16:51:09

TRẦN THỊ HỒNG

14/02/2019 16:51:09

 

133

384138190056

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/02/2019 16:49:52

VŨ VĂN HẢO

14/02/2019 16:49:52

 

134

384138190055

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

13/02/2019 16:48:31

NGUYỄN VĂN ĐẠT

20/02/2019 16:48:31

 

135

384126190028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 16:47:50

NGUYỄN THỊ KIM CHI

14/02/2019 16:47:50

15/02/2019 17:01:52

136

384122190080

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 16:45:55

ĐỖ HOÀI HẬN

14/02/2019 16:45:55

14/02/2019 16:30:22

137

384122190079

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 16:44:36

PHẠM VĂN TUẤN

14/02/2019 16:44:36

14/02/2019 16:30:23

138

384122190078

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 16:43:20

NINH VĂN CƯỜNG

14/02/2019 16:43:20

14/02/2019 16:30:23

139

384122190077

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 16:41:54

TRẦN THỊ TRINH

14/02/2019 16:41:54

14/02/2019 16:30:24

140

384126190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 16:39:34

PHẠM THỊ HUÊ

14/02/2019 16:39:34

15/02/2019 17:01:52

141

384126190026

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 16:38:11

NGUYỄN VĂN ĐẠT

14/02/2019 16:38:11

15/02/2019 17:01:53

142

384126190025

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 16:36:11

NINH THỊ LUYẾN

14/02/2019 16:36:11

15/02/2019 17:01:53

143

384126190024

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

13/02/2019 16:21:08

PHẠM ANH QUÂN

20/02/2019 16:21:08

15/02/2019 17:01:53

144

384126190023

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

13/02/2019 16:07:51

TRẦN THỊ THUÝ

20/02/2019 16:07:51

18/02/2019 14:23:06

145

384125190029

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 16:06:16

DƯƠNG NGUYÊN TRỌNG

14/02/2019 16:06:16

13/02/2019 16:30:53

146

384125190028

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 16:05:15

NGUYỄN THỊ HƯNG

14/02/2019 16:05:15

13/02/2019 16:30:54

147

384124190064

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/02/2019 15:34:29

VŨ NAM HUÂN

14/02/2019 15:34:29

13/02/2019 15:36:36

148

384131190022

Đăng ký kết hôn

13/02/2019 15:26:01

NGUYỄN VĂN HOẢN

14/02/2019 15:26:01

13/02/2019 15:30:13

149

384121190052

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 15:08:19

PHẠM VĂN THANH

14/02/2019 15:08:19

14/02/2019 07:59:34

150

384138190054

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/02/2019 14:52:44

TRẦN VĂN NAM

14/02/2019 14:52:44

 

151

384138190053

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/02/2019 14:46:46

ĐỖ THỊ GIANG

14/02/2019 14:46:46

 

152

384122190076

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 10:55:39

NGUYỄN THỊ LAN ANH

14/02/2019 10:55:39

14/02/2019 16:30:24

153

384122190075

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

13/02/2019 10:54:45

RTRAANF VĂN CHUNG

14/02/2019 10:54:45

14/02/2019 16:30:25

154

384122190074

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/02/2019 10:53:39

NGUYỄN VĂN MẠNH

14/02/2019 10:53:39

14/02/2019 16:30:25

155

384122190073

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/02/2019 10:52:26

TRẦN VĂN CHIẾN

14/02/2019 10:52:26

14/02/2019 16:30:25

156

384122190072

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

13/02/2019 10:50:38

ĐINH THỊ THÚY

20/02/2019 10:50:38

14/02/2019 16:30:26

157

384122190071

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/02/2019 10:48:33

BẠCH VĂN QUYẾT

14/02/2019 10:48:33

14/02/2019 16:30:26

158

384125190027

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 10:03:08

TRẦN THỊ GIANG

14/02/2019 10:03:08

13/02/2019 10:05:16

159

384125190026

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/02/2019 10:02:07

TRẦN THỊ TƯƠI

14/02/2019 10:02:07

13/02/2019 10:05:16

160

384122190070

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

13/02/2019 09:42:34

PHẠM VĂN HIỂN

03/04/2019 09:42:34

 

161

384138190052

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13/02/2019 09:39:53

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

14/02/2019 09:39:53

 

162

384141190041

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

13/02/2019 09:20:15

NGUYỄN HỮU HUÂN

14/02/2019 09:20:15

14/02/2019 08:46:30

163

384121190051

Thủ tục đăng ký khai sinh

13/02/2019 08:26:23

VŨ VĂN DUẨN

14/02/2019 08:26:23

13/02/2019 09:31:24

164

384120190053

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 16:45:25

PHẠM THỊ HẰNG

13/02/2019 16:45:25

12/02/2019 16:48:30

165

384124190063

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

12/02/2019 16:41:59

TRƯƠNG QUANG QUẢNG

19/02/2019 16:41:59

12/02/2019 16:44:19

166

384120190052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 16:33:29

ĐÀO VĂN THUẬN

13/02/2019 16:33:29

12/02/2019 16:48:31

167

384141190040

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 16:15:43

NGUYỄN HỮU HUÂN

13/02/2019 16:15:43

 

168

384141190039

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 16:12:36

ĐĂNG THỊ LOAN

13/02/2019 16:12:36

 

169

384122190069

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

12/02/2019 15:19:14

PHẠM VĂN SỬU

02/04/2019 15:19:14

 

170

384121190050

Đăng ký kết hôn

12/02/2019 15:14:18

NGUYỄN NGỌC THÂN

13/02/2019 15:14:18

12/02/2019 15:20:50

171

384141190038

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/02/2019 14:38:36

NGUYỄN VĂN GIÁP

13/02/2019 14:38:36

12/02/2019 14:41:24

172

384119190080

cấp bản sao trích lục khai sinh

12/02/2019 14:32:33

TRẦN THỊ TỈNH

13/02/2019 14:32:33

12/02/2019 14:35:24

173

384135190078

Đăng ký kết hôn

12/02/2019 14:26:13

NGUYỄN THỊ HUYỀN

13/02/2019 14:26:13

12/02/2019 14:55:12

174

384135190077

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:24:48

DƯƠNG VĂN KIÊN

13/02/2019 14:24:48

12/02/2019 14:55:12

175

384135190076

Đăng ký kết hôn

12/02/2019 14:19:18

TRẦN VĂN TUẤN

13/02/2019 14:19:18

12/02/2019 14:55:13

176

384135190075

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/02/2019 14:18:16

NGUYỄN VĂN CHUYNH

13/02/2019 14:18:16

12/02/2019 14:55:13

177

384135190074

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/02/2019 14:17:16

HỒ THỊ THANH HUYỀN

13/02/2019 14:17:16

12/02/2019 14:55:13

178

384135190073

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:16:16

TRẦN VĂN YÊN

13/02/2019 14:16:16

12/02/2019 14:55:14

179

384124190062

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:05:47

NGUYỄN THỊ HỒI

13/02/2019 14:05:47

12/02/2019 14:09:32

180

384124190061

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:04:50

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

13/02/2019 14:04:50

12/02/2019 14:09:33

181

384124190060

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:03:49

NGUYỄN VĂN THỰC

13/02/2019 14:03:49

12/02/2019 14:09:33

182

384124190059

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:02:49

VŨ VĂN GIỚI

13/02/2019 14:02:49

12/02/2019 14:09:34

183

384124190058

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 14:01:50

HOÀNG THỊ HUÊ

13/02/2019 14:01:50

12/02/2019 14:09:34

184

384124190057

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/02/2019 14:00:40

NGUYỄN THỊ NHIỆM

13/02/2019 14:00:40

12/02/2019 14:09:35

185

384124190056

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

12/02/2019 13:59:40

TÔ MẠNH TIẾN

13/02/2019 13:59:40

12/02/2019 14:09:35

186

384138190051

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/02/2019 10:09:30

TRẦN VĂN MẠNH

13/02/2019 10:09:30

 

187

384138190050

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/02/2019 09:41:07

PHAN VĂN HUYÊN

13/02/2019 09:41:07

 

188

384121190049

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/02/2019 09:26:50

BÙI THỊ THANH HÀ

13/02/2019 09:26:50

12/02/2019 10:13:57

189

384138190049

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/02/2019 09:23:02

TRẦN VĂN HÀO

13/02/2019 09:23:02

 

190

384121190048

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/02/2019 09:19:12

PHẠM VĂN LUYẾN

13/02/2019 09:19:12

12/02/2019 10:13:45

191

384119190079

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai tử

12/02/2019 09:09:14

TRẦN THỊ NINH

13/02/2019 09:09:14

12/02/2019 09:11:33

192

384119190078

cấp bản sao trích lục kết hôn

12/02/2019 09:02:01

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

13/02/2019 09:02:01

12/02/2019 09:07:59

193

384119190077

Đăng ký kết hôn

12/02/2019 08:59:53

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

13/02/2019 08:59:53

12/02/2019 09:08:00

194

384120190051

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 08:08:34

PHẠM THỊ HÀ

13/02/2019 08:08:34

12/02/2019 08:11:34

195

384120190050

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/02/2019 08:06:58

PHẠM VĂN CƯỜNG

13/02/2019 08:06:58

12/02/2019 08:11:34

196

384119190076

cấp bản sao trích lục khai tử

11/02/2019 16:47:34

TRẦN THỊ NINH

12/02/2019 16:47:34

11/02/2019 16:50:39

197

384119190075

Thủ tục đăng ký khai tử

11/02/2019 16:45:56

TRẦN THỊ NINH

12/02/2019 16:45:56

11/02/2019 16:50:39

198

384119190074

cấp bản sao trích lục khai sinh

11/02/2019 16:44:22

TRẦN THỊ HẠNH

12/02/2019 16:44:22

11/02/2019 16:50:39

199

384122190067

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/02/2019 16:42:11

PHAN THỊ SÁNG

12/02/2019 16:42:11

14/02/2019 16:30:27

200

384122190066

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/02/2019 16:39:49

LƯƠNG THỊ HẠNH

18/02/2019 16:39:49

14/02/2019 16:30:28

201

384132190040

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/02/2019 16:30:37

BÙI VĂN DŨNG

12/02/2019 16:30:37

11/02/2019 16:32:55

202

384136190139

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 16:27:27

VŨ THỊ NGỌC (giấy chứng sinh, số 128)

12/02/2019 16:27:27

11/02/2019 16:31:42

203

384132190039

Đăng ký kết hôn

11/02/2019 16:24:34

TRẦN QUANG HIỆP

12/02/2019 16:24:34

11/02/2019 16:27:23

204

384136190138

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/02/2019 16:24:13

PHAN HÙNG THÁI (giấy chứng nhận đăng ký NVQS, số 127)

12/02/2019 16:24:13

11/02/2019 16:32:02

205

384132190038

Đăng ký kết hôn

11/02/2019 16:23:17

LƯ VĂN PHÚ

12/02/2019 16:23:17

11/02/2019 16:29:25

206

384136190137

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 16:21:58

PHẠM THỊ THANH BÌNH (căn cước công dân, số 126)

12/02/2019 16:21:58

11/02/2019 16:32:25

207

384132190036

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/02/2019 16:15:35

NGUYỄN VĂN HỌC

12/02/2019 16:15:35

11/02/2019 16:20:54

208

384138190048

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/02/2019 15:54:14

PHẠM THỊ NHUNG

18/02/2019 15:54:14

 

209

384136190136

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 15:38:05

VŨ NGỌC LÂM (sổ hộ khẩu số 125)

12/02/2019 15:38:05

11/02/2019 15:41:17

210

384126190022

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 15:24:15

ĐỒNG THỊ HƯỜNG

12/02/2019 15:24:15

13/02/2019 16:01:26

211

384138190047

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/02/2019 14:48:26

TRẦN VĂN MẠNH

12/02/2019 14:48:26

 

212

384138190046

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/02/2019 14:45:20

TRẦN VĂN HÀO

12/02/2019 14:45:20

 

213

384138190045

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/02/2019 14:40:35

NGUYỄN THỊ TƯƠI

18/02/2019 14:40:35

 

214

384135190072

Thủ tục đăng ký khai tử

11/02/2019 10:25:59

NGUYỄN VĂN HANH

12/02/2019 10:25:59

11/02/2019 15:46:12

215

384135190071

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 10:24:56

PHẠM THỊ HẰNG

12/02/2019 10:24:56

11/02/2019 15:46:12

216

384135190070

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

11/02/2019 10:23:06

TRẦN THỊ KIM LIÊN

12/02/2019 10:23:06

11/02/2019 15:46:12

217

384135190069

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 10:22:01

TRẦN THỊ HỢI

12/02/2019 10:22:01

11/02/2019 15:46:13

218

384135190068

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

11/02/2019 10:20:49

CAO THỊ THU HUYỀN

12/02/2019 10:20:49

11/02/2019 15:46:13

219

384141190037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 10:05:46

PHẠM VĂN ĐÔ

12/02/2019 10:05:46

 

220

384121190047

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

11/02/2019 10:00:27

TRIỆU VĂN PHONG

18/02/2019 10:00:27

12/02/2019 09:16:44

221

384141190036

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 09:24:50

PHẠM NGỌC SƠN

12/02/2019 09:24:50

 

222

384136190135

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/02/2019 08:45:57

PHẠM THỊ LAN (Bằng TN THPT, số 124, ĐTMG)

12/02/2019 08:45:57

11/02/2019 08:48:44