Hôm nay, Thứ ba ngày 18/06/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 08/12/2018 đến 14/12/2018 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105181211

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 16:32:33

VŨ VĂN ĐÀM

18/12/2018 16:32:33

13/12/2018 16:41:55

2

384105181210

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 10:15:39

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

18/12/2018 10:15:39

13/12/2018 10:32:44

3

384105181209

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 10:13:16

ĐỖ XUÂN CỬU

18/12/2018 10:13:16

13/12/2018 10:32:44

4

384105181208

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 10:09:33

NGUYỄN VĂN BẮC

18/12/2018 10:09:33

13/12/2018 10:32:44

5

384105181207

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 10:05:40

PHẠM THỊ VÂN

18/12/2018 10:05:40

13/12/2018 10:32:44

6

384105181206

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 09:54:04

LÊ VĂN LÃM

18/12/2018 09:54:04

13/12/2018 10:32:44

7

384105181205

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 09:51:26

VŨ CAO PHI

18/12/2018 09:51:26

13/12/2018 10:32:44

8

384105181204

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

13/12/2018 09:33:51

TRẦN THỊ LUYẾN

18/12/2018 09:33:51

13/12/2018 10:32:44

9

384105181203

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/12/2018 15:58:16

NGUYỄN VĂN THUẬN

13/12/2018 15:58:16

10/12/2018 16:40:56

10

384105181202

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

10/12/2018 15:04:41

NGUYỄN VĂN TOÀN

 

10/12/2018 16:37:44

11

384105181201

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/12/2018 15:01:16

TRẦN THỊ HOÀI

13/12/2018 15:01:16

10/12/2018 16:40:56

12

384105181200

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/12/2018 14:57:36

TRẦN THỊ CÚC

13/12/2018 14:57:36

10/12/2018 16:40:56

13

384105181199

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/12/2018 14:54:37

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG

13/12/2018 14:54:37

10/12/2018 16:40:56

14

384105181198

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/12/2018 14:51:53

TRẦN VĂN DŨNG

13/12/2018 14:51:53

10/12/2018 16:40:56