Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Hành chính công

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384136180187

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/10/2018 15:56:43

PHẠM THỊ THÙY (chứng minh nhân dân(Số CT 2405))

11/10/2018 15:56:43

10/10/2018 16:09:47

2

384136180186

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/10/2018 15:54:32

PHẠM THỊ HOA

11/10/2018 15:54:32

10/10/2018 16:10:05

3

384136180185

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/10/2018 15:53:26

ĐẶNG THỊ LIÊN (Sổ hộ khẩu)

11/10/2018 15:53:26

10/10/2018 16:10:05

4

384136180184

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/10/2018 15:51:27

NGUYỄN THỊ MAI (Chứng minh nhân dân)

11/10/2018 15:51:27

10/10/2018 16:10:05

5

384136180183

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/10/2018 15:49:41

VŨ THỊ NHẠN (căn cước công dân)

11/10/2018 15:49:41

10/10/2018 16:10:05

6

384136180182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

10/10/2018 15:48:18

NGUYỄN TUẤN ANH (QĐ lương, đối tượng miễn giảm)

11/10/2018 15:48:18

10/10/2018 16:10:05

7

384133180243

Thủ tục đăng ký khai sinh

12/10/2018 15:37:48

NGUYỄN ĐỨC CHIẾN

15/10/2018 15:37:48

15/10/2018 09:25:11

8

384133180242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/10/2018 15:18:59

BÙI THỊ HƯỚNG

15/10/2018 15:18:59

15/10/2018 09:25:11

9

384133180241

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/10/2018 15:15:30

NGUYỄN XUÂN THỤY

15/10/2018 15:15:30

15/10/2018 09:25:11

10

384133180240

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/10/2018 10:53:11

TỐNG THỊ BÍCH

15/10/2018 10:53:11

15/10/2018 09:25:11

11

384133180239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/10/2018 10:07:57

ĐỖ THỊ HỒNG ĐIỆP

15/10/2018 10:07:57

15/10/2018 09:25:11

12

384133180238

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/10/2018 10:05:27

NGUYỄN THỊ LÝ

15/10/2018 10:05:27

15/10/2018 09:25:11

13

384133180237

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

12/10/2018 10:02:38

PHAN THỊ THU HOÀI

15/10/2018 10:02:38

15/10/2018 09:25:11

14

384133180236

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 09:13:55

PHẠM VĂN THÀNH

12/10/2018 09:13:55

11/10/2018 14:50:29

15

384133180235

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 09:11:38

PHẠM THỊ HƯỜNG

12/10/2018 09:11:38

11/10/2018 14:50:29

16

384133180234

Đăng ký kết hôn

11/10/2018 08:46:53

VŨ MINH NGỌC

12/10/2018 08:46:53

11/10/2018 14:50:29

17

384133180233

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/10/2018 16:16:05

VŨ MINH HIỂN

10/10/2018 16:16:05

11/10/2018 08:47:29

18

384133180232

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/10/2018 16:09:00

NGUYỄN TUẤN ANH

10/10/2018 16:09:00

11/10/2018 08:47:29

19

384133180231

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/10/2018 16:07:48

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO

10/10/2018 16:07:48

11/10/2018 08:47:29

20

384133180230

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:30:33

LÊ VĂN THUẬN

09/10/2018 16:30:33

09/10/2018 14:49:12

21

384133180229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:28:44

PHẠM THỊ NGÁT

09/10/2018 16:28:44

09/10/2018 14:49:12

22

384133180228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:27:37

NGÔ VĂN ĐẠT

09/10/2018 16:27:37

09/10/2018 14:49:13

23

384133180227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:25:47

ĐỖ THỊ THƠM

09/10/2018 16:25:47

09/10/2018 14:49:13

24

384133180226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 14:36:31

TRẦN THỊ NÁI

09/10/2018 14:36:31

08/10/2018 16:24:23

25

384133180225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 14:35:15

NGUYỄN THỊ HỒNG

09/10/2018 14:35:15

08/10/2018 16:24:24

26

384133180224

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/10/2018 14:33:21

PHAN VĂN ĐỦ

09/10/2018 14:33:21

08/10/2018 16:24:24

27

384125180005

Thủ tục đăng ký khai sinh

10/10/2018 16:05:31

TRẦN ĐỨC DUY

11/10/2018 16:05:31

10/10/2018 16:07:52

28

384125180004

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/10/2018 16:14:44

NGÔ SƠN HÀ

10/10/2018 16:14:44

09/10/2018 16:26:22

29

384124180237

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

11/10/2018 09:18:40

LÊ THỊ SEN

12/10/2018 09:18:40

11/10/2018 09:20:50

30

384124180236

Thủ tục đăng ký khai sinh

11/10/2018 08:36:45

ĐỖ VĂN THẢO

12/10/2018 08:36:45

11/10/2018 08:52:14

31

384124180235

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

10/10/2018 15:54:45

BÙI VĂN THỨ

11/10/2018 15:54:45

10/10/2018 15:56:00

32

384124180234

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

10/10/2018 09:42:48

NGUYỄN THỊ ĐÀO

17/10/2018 09:42:48

10/10/2018 09:44:15

33

384124180233

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

09/10/2018 16:54:10

TRẦN VĂN NGHIỆP

10/10/2018 16:54:10

09/10/2018 16:56:09

34

384124180232

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

09/10/2018 16:53:20

ĐỖ THỊ THƠM

16/10/2018 16:53:20

09/10/2018 16:56:09

35

384124180231

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

09/10/2018 16:52:28

VŨ VĂN HẢI

16/10/2018 16:52:28

09/10/2018 16:56:09

36

384124180230

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

09/10/2018 14:58:19

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

10/10/2018 14:58:19

09/10/2018 15:00:28

37

384124180229

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/10/2018 14:56:59

NGUYỄN VĂN HÀ

10/10/2018 14:56:59

09/10/2018 15:00:28

38

384124180228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/10/2018 14:08:22

NGUYỄN THỊ HỒNG

10/10/2018 14:08:22

09/10/2018 15:00:28

39

384124180227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/10/2018 14:07:29

NGÔ THỊ KIM HIỀN

10/10/2018 14:07:29

09/10/2018 15:00:28

40

384124180226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

09/10/2018 14:06:38

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

10/10/2018 14:06:38

09/10/2018 15:00:28

41

384124180225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:08:17

ĐỖ THỊ NHỊ

09/10/2018 16:08:17

08/10/2018 16:11:55

42

384124180224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:07:12

TRẦN THỊ TÂM

09/10/2018 16:07:12

08/10/2018 16:11:55

43

384124180223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

08/10/2018 16:06:24

PHẠM THỊ NGỌC LAN

09/10/2018 16:06:24

08/10/2018 16:11:55

44

384124180222

Đăng ký kết hôn

08/10/2018 16:04:48

PHẠM VĂN KHOA

09/10/2018 16:04:48

08/10/2018 16:11:55

45

384124180221

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/10/2018 15:57:58

TRẦN THỊ THƠM

09/10/2018 15:57:58

08/10/2018 16:11:55

46

384124180220

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/10/2018 08:38:08

TRẦN THỊ THƠM

09/10/2018 08:38:08

08/10/2018 16:11:55

47

384123180229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:37:16

NGUYỄN ĐAN NHƯ

12/10/2018 16:37:16

12/10/2018 09:13:23

48

384123180228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:35:56

TRẦN THỊ DIỆU

12/10/2018 16:35:56

12/10/2018 09:13:23

49

384123180227

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:34:41

VŨ VĂN NGHỊ

12/10/2018 16:34:41

12/10/2018 09:13:23

50

384123180226

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:33:30

NGUYỄN THỊ GA

12/10/2018 16:33:30

12/10/2018 09:13:23

51

384123180225

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:31:44

LÊ QUỐC ĐÌNH

12/10/2018 16:31:44

12/10/2018 09:13:23

52

384123180224

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:29:01

TRẦN VĂN HUYNH XÓM 1

12/10/2018 16:29:01

12/10/2018 09:13:24

53

384123180223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:27:23

PHẠM VĂN ĐỨC

12/10/2018 16:27:23

12/10/2018 09:13:24

54

384123180222

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:26:02

PHẠM VĂN ĐỨC

12/10/2018 16:26:02

12/10/2018 09:13:24

55

384123180221

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:24:35

PHẠM VĂN THỦY

12/10/2018 16:24:35

12/10/2018 09:13:24

56

384123180220

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:23:06

NGUYỄN THỊ THU THỦY

12/10/2018 16:23:06

12/10/2018 09:13:24

57

384123180219

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:18:45

NGUYỄN HỮU HÁN

12/10/2018 16:18:45

12/10/2018 09:13:24

58

384123180218

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:17:16

NGUYỄN THỊ MAI

12/10/2018 16:17:16

12/10/2018 09:13:24

59

384123180217

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:15:51

BÙI THỊ HỒNG BÍNH

12/10/2018 16:15:51

12/10/2018 09:13:24

60

384123180216

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:14:04

NGUYỄN THỊ LUYẾN

12/10/2018 16:14:04

12/10/2018 09:13:24

61

384123180215

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:12:51

LÊ THỊ THOA

12/10/2018 16:12:51

12/10/2018 09:13:24

62

384123180214

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:11:29

NGUYỄN VĂN THUẬN

12/10/2018 16:11:29

12/10/2018 09:13:24

63

384123180213

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11/10/2018 16:09:45

TRẦN THỊ HOÀI

12/10/2018 16:09:45

12/10/2018 09:13:24

64

384123180212

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:58:41

PHẠM VĂN THỦY

10/10/2018 15:58:41

10/10/2018 15:06:54

65

384123180211

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:56:46

VŨ VĂN THỦY

10/10/2018 15:56:46

10/10/2018 15:06:54

66

384123180210

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:54:51

PHẠM VĂN TÀI

10/10/2018 15:54:51

10/10/2018 15:06:54

67

384123180209

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:52:59

ĐỖ VĂN THÌN

10/10/2018 15:52:59

10/10/2018 15:06:54

68

384123180208

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:49:10

TRẦN THỊ LÊ

10/10/2018 15:49:10

10/10/2018 15:06:54

69

384123180207

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:47:21

TRẦN QUANG CHIẾN

10/10/2018 15:47:21

10/10/2018 15:06:55

70

384123180206

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:43:07

NGUYỄN THỊ PHẤN

10/10/2018 15:43:07

10/10/2018 15:06:55

71

384123180205

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:40:43

NGUYỄN VĂN HÙNG

10/10/2018 15:40:43

10/10/2018 15:06:55

72

384123180204

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:38:57

CHU VĂN ĐÁN

10/10/2018 15:38:57

10/10/2018 15:06:55

73

384123180203

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

09/10/2018 15:30:02

TRẦN THỊ HIỀN

10/10/2018 15:30:02

10/10/2018 15:06:55

74

384122180256

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

12/10/2018 15:59:01

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

15/10/2018 15:59:01

22/10/2018 16:36:46

75

384122180255

Đăng ký kết hôn

10/10/2018 16:14:46

TRẦN ANH TUẤN

11/10/2018 16:14:46

22/10/2018 16:36:46

76

384122180254

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

10/10/2018 16:12:57

VŨ VĂN QUÂN

11/10/2018 16:12:57

22/10/2018 16:36:47

77

384122180253

Thủ tục đăng ký khai sinh

09/10/2018 16:07:27

ĐẶNG VĂN THÀNH

10/10/2018 16:07:27

22/10/2018 16:36:47

78

384122180252

Thủ tục đăng ký khai sinh

08/10/2018 16:52:55

NGUYỄN VĂN DUY

09/10/2018 16:52:55

22/10/2018 16:36:47

79

384122180251

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

08/10/2018 10:18:19

PHẠM THỊ THANH

15/10/2018 10:18:19

22/10/2018 16:36:47

80

384122180250

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

08/10/2018 09:13:05

PHẠM VĂN ĐẠT

09/10/2018 09:13:05

18/10/2018 16:05:36

81

384120180193

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:47:21

HOÀNG THỊ GẤM

10/10/2018 08:47:21

09/10/2018 08:50:54

82

384120180192

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:46:43

NGUYỄN THỊ THUẬN

10/10/2018 08:46:43

09/10/2018 08:50:54

83

384120180191

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:45:40

PHẠM THỊ LAN

10/10/2018 08:45:40

09/10/2018 08:50:54

84

384120180190

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:45:04

NGUYỄN VĂN MÙI

10/10/2018 08:45:04

09/10/2018 08:50:54

85

384120180189

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:44:26

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

10/10/2018 08:44:26

09/10/2018 08:50:54

86

384120180188

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:43:33

TRẦN VĂN THƯ

10/10/2018 08:43:33

09/10/2018 08:50:54

87

384120180187

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:34:42

PHẠM THỊ NHI

10/10/2018 08:34:42

09/10/2018 08:42:25

88

384120180186

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:34:05

TRẦN MẠNH HÙNG

10/10/2018 08:34:05

09/10/2018 08:42:25

89

384120180185

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:33:22

TRƯƠNG THỊ THANH THỦY

10/10/2018 08:33:22

09/10/2018 08:42:25

90

384120180184

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:32:36

TRẦN THỊ MAI

10/10/2018 08:32:36

09/10/2018 08:42:25

91

384120180183

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:32:00

TRẦN VĂN THU

10/10/2018 08:32:00

09/10/2018 08:42:25

92

384120180182

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:31:21

TRẦN VĂN THỂ

10/10/2018 08:31:21

09/10/2018 08:42:25

93

384120180181

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:30:40

NGUYỄN VĂN ĐỒNG

10/10/2018 08:30:40

09/10/2018 08:42:25

94

384120180180

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:29:17

NGUYỄN VĂN PHẤN

10/10/2018 08:29:17

09/10/2018 08:42:25

95

384120180179

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:19:56

PHẠM THỊ DUNG

10/10/2018 08:19:56

09/10/2018 08:28:37

96

384120180178

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:19:20

TRẦN VĂN SINH

10/10/2018 08:19:20

09/10/2018 08:28:37

97

384120180177

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:18:45

TRẦN MẠNH HÙNG

10/10/2018 08:18:45

09/10/2018 08:28:37

98

384120180176

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:18:04

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN

10/10/2018 08:18:04

09/10/2018 08:28:38

99

384120180175

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:17:05

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

10/10/2018 08:17:05

09/10/2018 08:28:38

100

384120180174

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:15:27

PHẠM THỊ HỒNG

10/10/2018 08:15:27

09/10/2018 08:28:38

101

384120180173

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:14:44

VŨ HUY VINH

10/10/2018 08:14:44

09/10/2018 08:28:38

102

384120180172

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:13:53

ĐỖ THỊ LAN

10/10/2018 08:13:53

09/10/2018 08:28:38

103

384120180171

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc.

09/10/2018 08:12:50

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

10/10/2018 08:12:50

09/10/2018 08:28:38

104

384105180989

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:58:07

PHẠM XUÂN LỰC (Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc NKT ĐB nặng)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:58

105

384105180988

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:56:13

MAI THỊ THU HUYỀN (Hộ gia đình trực tiếp chăm sóc NKT ĐB nặng)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:58

106

384105180987

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:54:38

PHẠM THỊ TÂM (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

107

384105180986

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:52:32

PHẠM VĂN TRANG (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

108

384105180985

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:51:32

ĐINH CAO THÔNG (NCT  từ đủ 60-80 tuổi thuộc hộ nghèo k có người phụng dưỡng)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

109

384105180984

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:49:30

PHẠM THỊ PHÚC (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

110

384105180983

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:45:58

PHẠM NGỌC ANH (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

111

384105180982

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:43:17

VŨ THỊ LÊ (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

112

384105180981

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:38:16

VŨ THỊ HƯỜNG (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

113

384105180980

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:36:21

NGUYỄN VĂN TOÀN (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

114

384105180979

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:32:54

TRẦN THỊ DUNG

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

115

384105180978

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:31:09

ĐINH CAO THÔNG (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

116

384105180977

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:25:09

TRIỆU THỊ HIỀN (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

117

384105180976

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:20:26

NGUYỄN ĐỨC DŨNG (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

118

384105180975

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:17:55

TRẦN QUÝ KHANG (Người đủ 80 tuổi )

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

119

384105180974

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:12:43

NGUYỄN THỊ NHÀI (NKT nặng từ 16-60 tuổi)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:06:59

120

384105180973

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:10:31

TRIỆU THỊ HIỀN (NKT nặng từ 16-60 tuổi, NKT  đặc biệt nặng dưới 16 tuổi, NKT nặng từ đủ 60 tuổi)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:00

121

384105180972

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:04:10

TRỊNH VĂN CÔNG (NKT nặng đủ 60 tuổi trở lên)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:00

122

384105180971

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 16:00:00

BÙI HỒNG TUẤN (NKT nặng từ 16-60 tuổi)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:00

123

384105180970

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 15:57:34

PHẠM THỊ TÂM (NKT nặng đủ 60 tuổi trở lên)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:00

124

384105180969

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 15:55:55

PHẠM XUÂN LỰC (NKT nặng từ 16-60 tuổi; NKT dưới 16 tuổi; NCT đủ 80 thuổi không có lương , trợ cấp BHXH hàng tháng)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:30

125

384105180968

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 15:50:50

MAI THỊ THU HUYỀN (NKT nặng từ 16-60 tuổi)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:30

126

384105180967

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12/10/2018 15:35:24

TRẦN QUÝ KHANG (NKT nặng từ 16-60 tuổi; NKT dưới 16 tuổi)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:30

127

384105180965

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

12/10/2018 14:05:16

TRẦN THỊ DUNG (ĐC NKT  nặng từ 16-60 sang NKT nặng đủ 60 tuổi trở lên)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:30

128

384105180964

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

12/10/2018 14:03:34

PHẠM VĂN TRANG (ĐC NKT  nặng từ 16-60 sang NKT nặng đủ 60 tuổi trở lên)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:31

129

384105180963

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

12/10/2018 14:02:40

TRẦN QUÝ KHANG (ĐC NKT  nặng từ 16-60 sang NKT nặng đủ 60 tuổi trở lên)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:31

130

384105180962

Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội.

12/10/2018 14:00:37

ĐINH CAO THÔNG (ĐC NKT  nặng từ 16-60 sang NKT nặng đủ 60 tuổi trở lên)

25/10/2018 17:00:00

24/10/2018 06:07:31

131

384105180961

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 16:55:56

VŨ THỊ LỤA

16/10/2018 16:55:56

15/10/2018 08:32:59

132

384105180960

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/10/2018 16:44:51

BÙI VĂN MINH

16/10/2018 16:44:51

15/10/2018 08:32:59

133

384105180959

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 16:39:56

PHẠM THỊ HOA

16/10/2018 16:39:56

15/10/2018 08:32:59

134

384105180958

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 16:36:39

TRẦN THỊ MÁT

16/10/2018 16:36:39

15/10/2018 08:32:59

135

384105180956

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 10:50:39

NGUYỄN VĂN THUẤN

16/10/2018 10:50:39

15/10/2018 08:32:59

136

384105180955

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 09:30:10

TRẦN THỊ DÂN

16/10/2018 09:30:10

15/10/2018 08:33:00

137

384105180954

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/10/2018 09:25:48

NGUYỄN THỊ TRANG

16/10/2018 09:25:48

15/10/2018 08:33:00

138

384105180953

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 09:21:42

NGUYỄN VĂN THẮNG

16/10/2018 09:21:42

15/10/2018 08:33:00

139

384105180952

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 09:13:20

TRẦN TRUNG KẾT

16/10/2018 09:13:20

15/10/2018 08:33:00

140

384105180951

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/10/2018 08:42:42

TRẦN HỒNG TRƯỜNG

16/10/2018 08:42:42

15/10/2018 08:33:00

141

384105180950

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 08:39:00

TRẦN ANH TUẤN

16/10/2018 08:39:00

15/10/2018 08:33:00

142

384105180949

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 08:34:19

BÀNG THỊ HÀ

16/10/2018 08:34:19

15/10/2018 08:33:00

143

384105180948

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 08:30:30

ĐỖ THỊ NGA

16/10/2018 08:30:30

15/10/2018 08:33:00

144

384105180947

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

11/10/2018 08:26:15

TRẦN VĂN BIẾT

16/10/2018 08:26:15

15/10/2018 08:33:00

145

384105180946

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

11/10/2018 08:21:50

NGUYỄN VĂN TUẤN

16/10/2018 08:21:50

15/10/2018 08:33:00

146

384105180945

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 16:37:01

TRẦN THỊ TUYẾT

11/10/2018 16:37:01

08/10/2018 16:45:44

147

384105180944

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 15:57:45

PHẠM VĂN TOÁN

11/10/2018 15:57:45

08/10/2018 16:10:36

148

384105180943

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 15:23:24

PHẠM THỊ DÂNG

11/10/2018 15:23:24

08/10/2018 16:10:36

149

384105180942

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/10/2018 14:56:33

HOÀNG VĂN HOÀN

11/10/2018 14:56:33

08/10/2018 16:10:36

150

384105180941

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 10:35:29

KHỔNG THỊ THU HUYỀN

11/10/2018 10:35:29

08/10/2018 14:37:50

151

384105180940

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/10/2018 10:10:04

TRẦN THỊ HẠNH

11/10/2018 10:10:04

08/10/2018 14:37:50

152

384105180939

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 10:05:51

TRẦN THỊ THANH XUÂN

11/10/2018 10:05:51

08/10/2018 14:37:50

153

384105180938

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 10:01:52

NGUYỄN THỊ NGỌC

11/10/2018 10:01:52

08/10/2018 14:37:50

154

384105180937

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 09:57:51

VƯƠNG VĂN DƯƠNG

11/10/2018 09:57:51

08/10/2018 14:37:51

155

384105180936

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 09:54:03

VŨ VĂN LƯƠNG

11/10/2018 09:54:03

08/10/2018 14:37:51

156

384105180935

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 09:49:44

LÊ THỊ TIN

11/10/2018 09:49:44

08/10/2018 14:37:51

157

384105180934

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 09:44:52

PHẠM THỊ TÂM

11/10/2018 09:44:52

08/10/2018 14:37:51

158

384105180933

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 08:49:54

BÙI VĂN QUANG

11/10/2018 08:49:54

08/10/2018 14:37:51

159

384105180932

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 08:46:58

TRẦN VĂN DÂN

11/10/2018 08:46:58

08/10/2018 14:37:51

160

384105180931

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 08:44:26

TRẦN THỊ THANH NHÀ

11/10/2018 08:44:26

08/10/2018 14:37:51

161

384105180930

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

08/10/2018 08:41:02

NGUYỄN VĂN CHÂU

11/10/2018 08:41:02

08/10/2018 14:37:51

162

384105180929

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

08/10/2018 08:35:25

TRẦN THỊ CHỮ

11/10/2018 08:35:25

08/10/2018 14:37:51