Hôm nay, Thứ ba ngày 21/05/2019

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 05/01/2019 đến 11/01/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

 

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

384105190037

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

10/01/2019 16:28:31

VŨ ĐẠI DƯƠNG

15/01/2019 16:28:31

10/01/2019 16:46:41

2

384105190036

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 15:08:00

DOÃN THỊ XỨNG

15/01/2019 15:08:00

10/01/2019 16:46:41

3

384105190035

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

10/01/2019 09:09:14

ĐẶNG THỊ QUỲNH ANH

15/01/2019 09:09:14

10/01/2019 16:46:41

4

384105190034

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

10/01/2019 09:04:25

LÊ THỊ MƠ

15/01/2019 09:04:25

10/01/2019 16:46:42

5

384105190033

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

10/01/2019 09:01:44

PHẠM THỊ DUYÊN

15/01/2019 09:01:44

10/01/2019 16:46:42

6

384105190032

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:59:12

NGUYỄN VĂN HIỆU

15/01/2019 08:59:12

10/01/2019 16:46:42

7

384105190031

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:56:36

NGUYỄN VĂN CHUNG

15/01/2019 08:56:36

10/01/2019 16:46:42

8

384105190030

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:53:29

NGUYỄN CAO CƯỜNG

15/01/2019 08:53:29

10/01/2019 16:46:42

9

384105190029

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:33:44

NGUYỄN THỊ LỆ

15/01/2019 08:33:44

10/01/2019 16:46:42

10

384105190028

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:25:42

NGUYỄN THỊ LAN

15/01/2019 08:25:42

10/01/2019 16:46:42

11

384105190027

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:23:23

HOÀNG THỊ TUYẾT

15/01/2019 08:23:23

10/01/2019 16:46:42

12

384105190026

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:20:05

TRẦN THỊ ĐIỆP

15/01/2019 08:20:05

10/01/2019 16:46:43

13

384105190025

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:15:23

ĐỖ THỊ HẰNG

15/01/2019 08:15:23

10/01/2019 16:46:43

14

384105190024

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

10/01/2019 08:11:47

NGUYỄN NGỌC BA

15/01/2019 08:11:47

10/01/2019 16:46:43

15

384105190023

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 15:33:54

ĐOÀN VĂN HAI

10/01/2019 15:33:54

07/01/2019 16:02:50

16

384105190022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 14:08:19

NGUYỄN VĂN THU

10/01/2019 14:08:19

07/01/2019 14:32:05

17

384105190020

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

07/01/2019 09:38:09

VŨ THANH DUYÊN

10/01/2019 09:38:09

07/01/2019 14:32:06

18

384105190019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:31:55

NGUYỄN VĂN DŨNG

10/01/2019 09:31:55

07/01/2019 14:32:06

19

384105190018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:28:56

ĐINH VĂN TIU

10/01/2019 09:28:56

07/01/2019 14:32:06

20

384105190017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:26:32

PHẠM VĂN TRƯỜNG

10/01/2019 09:26:32

07/01/2019 14:32:06

21

384105190016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:23:59

NGUYỄN THỊ UYÊN

10/01/2019 09:23:59

07/01/2019 14:32:06

22

384105190015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:21:38

BÙI TIẾN DŨNG

10/01/2019 09:21:38

07/01/2019 14:32:06

23

384105190014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:19:16

TRẦN THỊ HÀ

10/01/2019 09:19:16

07/01/2019 14:32:07

24

384105190013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:15:43

ĐINH VĂN DUÂN

10/01/2019 09:15:43

07/01/2019 14:32:07

25

384105190012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

07/01/2019 09:13:15

TRẦN THỊ YẾN

10/01/2019 09:13:15

07/01/2019 14:32:07