Hôm nay, Thứ năm ngày 27/02/2020

Hành chính công

Thống kê hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả từ ngày 01/6/2019 đến 07/6/2019 tại Trung tâm một cửa liên thông huyện Kim Sơn

STT

SỐ HỒ SƠ

VỀ VIỆC

NGÀY TIẾP NHẬN

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Ngày hẹn trả

Ngày trả kêt quả

1

000.43.24.H42-190604-0023

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 10:20:54

PHẠM VĂN LOAN

07/06/2019 10:20:54

13/06/2019 12:08:47

2

000.43.24.H42-190604-0022

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 10:17:14

PHẠM THỊ DIỄM

07/06/2019 10:17:14

13/06/2019 12:08:48

3

000.43.24.H42-190604-0021

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 10:15:04

NGUYỄN VĂN THIỆP

07/06/2019 10:15:04

13/06/2019 12:08:48

4

000.43.24.H42-190604-0020

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

04/06/2019 10:10:52

PHẠM VĂN LƯƠNG

07/06/2019 10:10:52

13/06/2019 12:08:49

5

000.43.24.H42-190604-0019

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 10:08:11

NGUYỄN THỊ THU HÀ

07/06/2019 10:08:11

13/06/2019 12:08:49

6

000.43.24.H42-190604-0018

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 10:05:54

TRỊNH ĐỨC THẮNG

07/06/2019 10:05:54

13/06/2019 12:08:49

7

000.43.24.H42-190604-0017

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 10:03:46

MAI XUÂN BIÊN

07/06/2019 10:03:46

13/06/2019 12:08:50

8

000.43.24.H42-190604-0016

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:59:49

TRƯƠNG THỊ HƯƠNG

07/06/2019 09:59:49

13/06/2019 12:08:50

9

000.43.24.H42-190604-0015

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:57:50

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

07/06/2019 09:57:50

13/06/2019 12:08:51

10

000.43.24.H42-190604-0014

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:55:31

NINH XUÂN LAI

07/06/2019 09:55:31

13/06/2019 12:08:51

11

000.43.24.H42-190604-0013

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:53:50

PHAN THỊ LAN

07/06/2019 09:53:50

13/06/2019 12:08:51

12

000.43.24.H42-190604-0012

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:51:46

TRẦN MẠNH KHANG

07/06/2019 09:51:46

13/06/2019 12:08:52

13

000.43.24.H42-190604-0011

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:48:54

NGUYỄN VĂN TUẤN

07/06/2019 09:48:54

13/06/2019 12:08:52

14

000.43.24.H42-190604-0010

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:46:39

LÊ VĂN HẢO

07/06/2019 09:46:39

13/06/2019 12:08:52

15

000.43.24.H42-190604-0009

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:44:39

PHẠM VĂN THÀNH

07/06/2019 09:44:39

13/06/2019 12:08:53

16

000.43.24.H42-190604-0008

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:42:33

PHẠM VĂN LONG

07/06/2019 09:42:33

13/06/2019 12:08:53

17

000.43.24.H42-190604-0007

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

04/06/2019 09:39:25

MAI THỊ OANH

07/06/2019 09:39:25

13/06/2019 12:08:54

18

000.43.24.H42-190604-0006

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:31:59

NGUYỄN VĂN DỤNG

07/06/2019 09:31:59

13/06/2019 12:08:54

19

000.43.24.H42-190604-0005

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:06:48

NGUYỄN VĂN THANH

07/06/2019 09:06:48

13/06/2019 12:08:54

20

000.43.24.H42-190604-0004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 09:02:03

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

07/06/2019 09:02:03

13/06/2019 12:08:55

21

000.43.24.H42-190604-0003

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 08:59:47

VŨ VĂN PHÁT

07/06/2019 08:59:47

13/06/2019 12:09:06

22

000.43.24.H42-190604-0002

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 08:50:44

HOÀNG THỊ HUỆ

07/06/2019 08:50:44

13/06/2019 12:09:06

23

000.43.24.H42-190604-0001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

04/06/2019 08:45:08

TRẦN THỊ NHINH

07/06/2019 08:45:08

13/06/2019 12:09:06