Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Giao ban công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

Sáng 19/12, tại phòng họp huyện ủy đã diễn ra Hội nghị  giao ban công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019; công tác nội chính, tôn giáo và phòng chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Đánh giá công tác năm 2018, các đại biểu đồng tình cho rằng: với 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cho thấy những chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện là đúng đắn, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với đó là sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nên đã đạt được những kết quả khá toàn diện.

 

Đối với lĩnh vực xây dựng đảng: Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị được cấp ủy quan tâm, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tửơng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Việc thực hiện chủ đề năm 2018 bước đầu đạt kết quả tốt. Chất lượng, nề nếp sinh hoạt các, ý thức của đảng viên tham gia sinh hoạt nâng lên rõ rệt. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật thực hiện đúng quy định, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

 

Về phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,51%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.398 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách vượt kế hoạch. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội  đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, TTATXH, quốc phòng an ninh tăng cường, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết, có kết quả.

 

Về Công tác tôn giáo năm 2018 được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Họat động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra bình thường, cơ bản tuân thủ theo các quy định của pháp luật; đồng bào tôn giáo tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, “sống tốt đời đẹp đạo”. Các ngành chức năng có liên quan đã chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động của các tôn giáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đối với các vụ việc vi phạm.

 

Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Thảo luận và đánh giá kết quả công tác năm 2018, các đại biểu đã nêu những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện ở cơ sở và đề xuất ý kiến vào từng nội dung cụ thể.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chuyển biến của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng mong muốn các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các năm tiếp theo. Bên cạnh các nhóm nhiệm vụ dự thảo báo cáo đã đề cập, đồng chí đề cập đến 1 số nhiệm vụ trọng tâm như; việc bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, xóm, khối, phố theo Kế hoạch 120-KH/HU ngày 17/7/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy. Thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Sau khi kiểm điểm cần rà soát, bổ sung quy hoạch, từng bước kiện toàn bộ máy của các đơn vị, chuẩn bị nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Trách nhiệm thực thi công việc, lời nói thống nhất với kết quả công việc”.  Các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động thanh niên thực hiện NVQS và làm tốt công tác tuyển quân năm 2019.

 

                                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện