Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Tin tức trong Huyện

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo

Chiều 29/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).

 

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy qua các thời kỳ, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi gặp mặt

 

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hòa trong dòng chảy 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng, công tác Tuyên giáo Kim Sơn đã không ngừng lớn mạnh, góp phần đắc lực trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội. Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trực tiếp chỉ đạo công tác tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Nội dung, hình thức có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức, sự đồng thuận về tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với những thành tích đạt được năm 2010 Ban Tuyên giáo Huyện ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, giấy khen.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

 

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí công tác trong ngành Tuyên giáo huyện qua các thời kỳ đã chia sẻ tâm tư, tình cảm và kinh nghiệm công tác để phát huy hiệu quả công tác Tuyên giáo trong tình hình mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng ngành Tuyên giáo Kim Sơn

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ngành Tuyên giáo huyện

 

Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo của huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo đòi hỏi ngày càng cao, do đó công tác Tuyên giáo huyện cần chủ động bám sát tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần sớm đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhanh nhạy xử lý thông tin, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

 

                                                            Mai Hoa