Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đồn Biên phòng Kim Sơn tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát vùng biển

Huyện Kim Sơn hiện có 15km bờ biển, với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an biên giới, vùng biển, lực lượng Biên phòng Kim Sơn đã thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn; chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới biển giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an xã hội từ đó góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển, đảo của tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

 

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đồn Biên phòng Kim Sơn phối hợp với Hải đội 2 đã tổ chức 453 lượt tổ tuần tra, kiểm soát khu vực cửa sông, vùng biển, vùng bãi, đảm bảo an ninh vùng biển. Kiểm tra 188 lượt phương tiện với 393 thuyền viên khai thác thủy sản; kiểm soát nhập, xuất đối với 184 phương tiện, 1.371 thuyền viên đảm bảo các thủ tục theo quy định. Hải đội 2 tổ chức 116 lượt tổ với 232 lượt cán bộ, chiến sĩ đi theo tầu đánh cá của ngư dân để nắm tình hình trên biển. Bên cạnh đó tuyên truyền giáo dục cho các thuyền viên chấp hành nghiêm Luật phòng chống thiên tai. Xử lý vi phạm hành chính 26 vụ, phạt tiền trên 190 triệu đồng.

                                                                               

                                                                                  Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện