Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đoàn kiểm tra của huyện Kim Sơn kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” thị trấn Bình Minh năm 2018

Sáng ngày 06/12/2018, Đoàn kiểm tra của huyện Kim Sơn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2018 tại thị trấn Bình Minh.

 

 Tham dự Đoàn kiểm tra có ông Phạm Văn Hưng - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kim Sơn - Trưởng đoàn, cùng các ông bà đại diện cho các phòng ban chuyên môn của Huyện. Về phía địa phương có các ông bà đại diện TTĐU – HĐND – LĐUBND; thành viên Ban chỉ đạo xây dựng XHHT thị trấn Bình Minh.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành tập trung của UBND thị trấn, bám sát kế hoạch của UBND huyện, sự trách nhiệm của Hội Khuyến học và Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn thị trấn trong công tác tham mưu và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong công tác giám sát các tiêu chí được phân công trên cơ sở Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã công tác xây dựng XHHT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Qua tổ chức thực hiện đến nay: Tổng số hộ gia đình của thị trấn là 1.183 hộ; trong đó số hộ trong diện đăng ký gia đình học tập là 820; số hộ gia đình đăng ký gia đình học tập là 766 hộ, đạt tỷ lệ 93,4%; số hộ đạt danh hiệu gia đình học tập là 639 đạt tỷ lệ 83,4%. Toàn thị trấn có 13/13 = 100% Khối dân cư đạt danh hiệu Khối dân cư học tập; 5/5 cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế đạt danh hiệu đơn vị học tập, đạt 100%.

 

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã phân công các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra các hồ sơ minh chứng của 15 tiêu chí và kiểm tra thực tế tại 02 khối dân cư trên địa bàn về công tác khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập.

 

Với những kết quả đạt được và hệ thống hồ sơ minh chứng phù hợp, đầy đủ, gọn gàng và khoa học, Đoàn kiểm tra của Huyện đã đánh giá thị trấn Bình Minh đạt đủ 15/15 tiêu chí và đạt 93/100 điểm, xếp loại Tốt. Đây là cơ sở để đề nghị UBND huyện đánh giá, công nhận thị trấn Bình Minh đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2018./.

 

                                                                 Vũ Huyền – CC. VHTT thị trấn Bình Minh