Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Định Hóa sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 17/4, xã Định Hóa Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và biểu dương các mô hình học tập tiến tiến.

Các đại biểu dự hội nghị


Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", xã Định Hóa đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai, nhân rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng xã hội học tập; các phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học được gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo... Qua 3 năm thực hiện, Định Hóa đã có 904 hộ đạt tiêu chí Gia đình học tập, 22 đơn vị đạt dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập.
 
Với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Thời gian tới, Định Hóa tiếp tục tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân dân tích cực tham gia, nhân rộng các mô hình học tập tạo nên một phong trào thi đua rộng rãi, sôi nổi gắn với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới. Từng bước nhân rộng các điển hình, mô hình trong phong trào học tập trên địa bàn, xây dựng một xã hội học tập có hiệu quả.

Các điển hình tiên tiến trong phong trào học tập của địa phương


Tại hội nghị, xã Định Hóa đã khen thưởng cho các điển hình trong phong trào học tập của địa phương.
 

Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện