Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX

Ngày 13/7/2018 Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Trang thông điện tử huyện trân trọng đăng toàn văn Diễn văn Bế mạc Kỳ họp do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày.

 

ồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày Diễn văn Bế mạc Kỳ họp
 
 
Kính thưa các vị đại biểu
 
Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!
 
Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc của kỳ họp thứ Sáu.
 
Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét báo cáo của các ngành, trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện việc chất vấn của đại biểu HĐND huyện.
 
HĐND huyện đã thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của huyện tăng trưởng ổn định; vụ đông xuân được mùa, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, kết cấu hạ tầng được đầu tư, văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; an ninh, quốc phòng, biên phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của chính quyền các cấp, các ngành trong việc bám sát, cụ thể hóa những chủ trương của Huyện ủy, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; nhất là tập trung giải quyết có kết quả một số vấn đề tồn đọng trong công tác quản lý nhà nước, bức xúc xã hội, góp phần tiếp tục giữ vững sự ổn định đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực ở một số lĩnh vực trên địa bàn; thay đổi tư duy, phương pháp điều hành, lề lối làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chức năng giám sát của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện; tinh thần cầu thị cố gắng thể hiện trách nhiệm trong việc thực thi và giải trình những băn khoăn, kiến nghị chính đáng hợp pháp của cử tri và nhân dân trong huyện. HĐND huyện đề nghị UBND huyện cùng với chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thể hiện rõ nét hơn nữa vai trò quản lý nhà nước, hiệu lực và hiệu quả của chính quyền, có nhiều hơn kết quả cuối cùng trong việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo yêu cầu nhiệm vụ, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri, đặc biệt là thực hiện chủ đề “trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với hiệu quả công việc”, năm “dân vận của chính quyền”.
 
HĐND huyện hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng của các vị đại biểu HĐND huyện trong việc nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở; phản ánh, truyền tải kịp thời những tâm tư tình cảm, băn khoăn, kiến nghị của cử tri tới Thường trực HĐND huyện; thực hiện nhiệm vụ bám sát theo địa bàn; thảo luận sôi nổi trong sinh hoạt tổ đại biểu tại kỳ họp; tích cực chất vấn những vấn đề còn bức xúc, còn chưa rõ, chưa thỏa đáng tuy chưa tới cùng như mong muốn nhưng đã góp phần làm cho không khí kỳ họp dân chủ hơn, có tính chiến đấu hơn và thể hiện rõ trách nhiệm người đại biểu của dân hơn.
 
HĐND huyện trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện; đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát những hoạt động, những việc làm của HĐND, UBND huyện kịp thời phản ánh, kiến nghị với tinh thần chia sẻ, xây dựng để các cấp chính quyền và nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.
 
Kính thưa các vị đại biểu!
 
Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, nghiên cứu báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông qua 6 nghị quyết nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong huyện. Trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
 
Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện đề nghị:
 
1. UBND huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại kỳ họp; phấn đấu để hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đồng thời, quan tâm đến việc giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của cử tri, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh những căn cứ, phương án giải quyết những vấn đề tại kỳ họp này chưa được thông qua.
 
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tăng cường các hoạt động giám sát theo thẩm quyền, nhất là giám sát việc thực hiện các nghị quyết, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân trong huyện.
 
3. Các đại biểu HĐND huyện, ngay sau kỳ họp, bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, công khai việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các ngành, đồng thời tiếp tục thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu, đã chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn thời hạn phải giải quyết xong; tăng cường thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp, gương mẫu và động viên Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
 
4. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND và UBND; nhất là những vấn đề cử tri đã kiến nghị, UBND huyện đã trả lời rõ trách nhiệm và thẩm quyền; đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tham gia xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.
 
HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, chung sức, chung lòng thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, xây dựng Kim Sơn phát triển bền vững, hòa nhập với sự phát triển chung của tỉnh Ninh Bình và cả nước.
 
HĐND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã tới dự kỳ họp, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan HĐND, UBND huyện và các đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, của huyện và cán bộ, nhân viên phục vụ đã góp phần cho sự thành công của kỳ họp.
 
Một lần nữa, kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Xin trân trọng cảm ơn !