Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, chiều 18/12, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX đã họp phiên bế mạc. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện trân trọng đăng toàn văn Diễn văn bế mạc kỳ họp do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày.

 

Kính thưa các vị đại biểu

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

 

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ Bẩy, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

 

HĐND huyện đã thống nhất đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: sản xuất nông nghiệp được mùa, tái cơ cấu nông nghiệp đạt được một số kết quả bước đầu; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì; tổng thu ngân sách vượt kế hoạch; văn hóa xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao; an ninh, quốc phòng, biên phòng trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đồng thời ghi nhận: Trong sự nỗ lực chung, chính quyền các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương của Huyện ủy trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, có chuyển biến rõ hơn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; thay đổi tư duy, phương pháp làm việc; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm: như vệ sinh môi trường, quản lý và xử lý tồn tại về đất đai, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cam kết sau chất vấn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính cầu thị, tính phản biện trong các hoạt động giám sát, chất vấn và nhận trách nhiệm theo thẩm quyền… bước đầu tạo ra không khí tích cực, có tác dụng lan tỏa được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá tốt.

 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện cùng với chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, thực thi đúng trách nhiệm, hết thẩm quyền trong quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực và hiệu quả điều hành, có nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa kết quả cuối cùng trong việc giải quyết các vấn đề, đặc biệt là thực hiện chủ đề “trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với hiệu quả công việc” "xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2019 với những việc làm cụ thể và hiệu quả thiết thực.

 

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã thực hiện quyền giám sát của HĐND, đánh giá tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ được HĐND bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành đúng quy trình, quy định, nghiêm túc, khách quan, tinh thần xây dựng. Thường trực HĐND huyện đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác hơn nữa trong thời gian tới.

 

HĐND huyện hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện trong việc nắm sâu, nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; phản ánh kịp thời những tâm tư tình cảm, băn khoăn, kiến nghị của cử tri tới Thường trực HĐND huyện; thảo luận sôi nổi trong sinh hoạt tổ đại biểu tại kỳ họp; tích cực, thẳng thắn chất vấn, trao đổi nhằm làm rõ những vấn đề còn bức xúc, còn chưa thỏa đáng, góp phần làm cho không khí kỳ họp dân chủ hơn, có tính tranh luận hơn và thể hiện rõ trách nhiệm người đại biểu của Nhân dân.

 

HĐND huyện trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện; đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát những hoạt động, những việc làm của HĐND, UBND huyện kịp thời phản ánh, kiến nghị với tinh thần chia sẻ, xây dựng để các cấp chính quyền và Nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, nghiên cứu báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông qua 12 nghị quyết nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nghị quyết về quyết định dự toán thu, chi; phân bổ ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2019; nghị quyết về quản lý sử dụng đất trồng lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả; nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung đề án số 04 của UBND huyện về thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nghị quyết về việc thành lập các Đoàn giám sát của HĐND huyện…

 

HĐND huyện đề nghị:

 

- UBND huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến việc đề nghị giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của cử tri.

 

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động giám sát theo thẩm quyền.

 

- Các đại biểu HĐND huyện, ngay sau kỳ họp, bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, công khai việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các ngành, đồng thời tiếp tục thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu, đã chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn; bình thường hóa việc thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp, gương mẫu và động viên Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

 

- Cấp ủy đảng các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND và UBND, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền trên địa bàn đơn vị mình; UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực nhiều hơn nữa trong việc giám sát, phản biện, tham gia xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân toàn huyện tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra.

 

HĐND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, các cơ quan của tỉnh, vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đã tới dự kỳ họp, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan HĐND, UBND huyện và các đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, của huyện và cán bộ, nhân viên phục vụ đã góp phần cho sự thành công của kỳ họp.

 

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2019 và đón xuân Kỷ Hợi, xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp.

 

Xin trân trọng cảm ơn !