Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, ngày 13/12/2019, kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã họp phiên bế mạc. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện trân trọng đăng toàn văn Diễn văn bế mạc kỳ họp do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày diễn văn bế mạc kỳ họp

 

Kính thưa các vị đại biểu

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

 

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười hai.

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; xem xét báo cáo của các ngành, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

HĐND huyện đã giành thời gian thỏa đáng để các cơ quan giải trình, trả lời, ý kiến, kiến nghị của cử tri, một số đại biểu đã có những ý kiến chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm.

 

Thực hiện thẩm quyền theo quy định, HĐND huyện đã miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, nghiên cứu báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông qua 15 nghị quyết nhằm kiện toàn công tác nhân sự và  tăng cường quản lý Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

 

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời là năm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, cần phải có sự vào cuộc trách nhiệm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để hoàn thành những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Sau kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện đề nghị:

1. UBND huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại kỳ họp; nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu và cử tri bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo, xây dựng kế hoạch cụ thể, có những hội nghị chuyên đề để chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời khắc phục tồn tại, tập trung việc giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền một cách nhanh nhất các kiến nghị của cử tri ở các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nâng cao đời sống của Nhân dân.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, các vị đại biểu HĐND ngay sau kỳ họp bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, công khai việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND huyện và các ngành, đồng thời tiếp tục thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thực tiễn đời sống xã hội; giám sát có hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu, đã chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn thời hạn phải giải quyết xong; bản lĩnh thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp.

3. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đối với hoạt động của HĐND và UBND cấp mình, nhất là trong việc chỉ đạo thực hiện, phối hợp thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền; đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phản biện xã hội, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

HĐND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã tới dự và theo dõi kỳ họp, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan HĐND, UBND huyện và các đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, của huyện và cán bộ, nhân viên phục vụ đã góp phần cho sự thành công của kỳ họp.

 

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2020 và đón xuân Canh Tý, xin kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp.

 

Xin trân trọng cảm ơn !