Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2020

Nhằm tổ chức cho các thành phần tham gia diễn tập nắm chắc nội dung, phương pháp, thứ tự, cách thức tiến hành các nội dung trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện và các mặt bảo đảm khác, phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong 2 ngày 29 và 30/6, Ban CHQS huyện tổ chức diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2020 mang mật danh “KS-20”.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập

 

Diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ mang mật danh “KS-20” gồm 2 giai đoạn, 2 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vấn đề huấn luyện chuyển lực lượng vũ trang huyện từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ, vấn đề huấn luyện hạ quyết tâm (điều chỉnh quyết tâm phòng thủ)

Diễn tập phổ biến mệnh lệnh chuyển trạng thái SSCĐ, mệnh lệnh động viên, chỉ thị những công việc cần làm ngay, thông báo lịch thời gian

 

Do làm tốt công tác chuẩn bị, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ CHQS tỉnh, cuộc diễn tập chỉ huy – cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ mang mật danh “KS-20” đã hoàn thành tốt nội dung, sát thực tế, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thành phần tham gia diễn tập đúng, đủ, theo cương vị đảm nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định. Quá trình diễn tập phát huy được tính tích cực sáng tạo, thể hiện nội dung phương pháp trên cương vị đảm nhiệm sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với tình hình địch, ta và thực tiễn ở địa phương, vận dụng linh hoạt giữa nguyên tắc lý luận tác chiến với thực tế trong chiến đấu.

 

Qua diễn tập đã nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành cơ quan, đơn vị cho cán bộ chủ trì trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nâng cao vai trò tham mưu của cơ quan cấp huyện trong hoạt động tác chiến phòng thủ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

 

Nguyễn Chinh