Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Diễn văn bế mạc Kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XIX

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, ngày 16/7, kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX đã họp phiên bế mạc. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện trân trọng đăng toàn văn Diễn văn bế mạc kỳ họp do đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày Diễn văn Bế mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

 

Kính thưa các vị đại biểu

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

 

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành nội dung chương trình làm việc của kỳ họp thứ Chín.

 

1. Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét báo cáo của các ngành, trên cơ sở đó quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

 

HĐND huyện cơ bản thống nhất với báo cáo về kinh tế - xã hội của UBND huyện, báo cáo của các ngành, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của chính quyền các cấp, các ngành trong việc khắc phục khó khăn; bám sát và cụ thể hóa những chủ trương của Huyện ủy, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trong đó đã có nhiều cố gắng trong công tác vệ sinh môi trường, GPMB, giải quyết tồn tại về đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo, an ninh, quốc phòng, biên phòng; quan tâm đến việc xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cơ sở, cử tri và Nhân dân trong huyện góp phần tiếp tục giữ vững sự ổn định đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực ở một số lĩnh vực.

 

HĐND huyện đề nghị UBND huyện cùng với chính quyền các cấp, các ngành tiếp thu các ý kiến của đại biểu, bổ sung vào các báo cáo; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhanh chóng có giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, điều hành, quản lý nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, gắn cải cách hành chính với kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trách nhiệm cao hơn nữa trong công việc, hướng về cơ sở một cách thiết thực, thể hiện năng lực trong tham mưu, đề xuất để giải quyết những tồn tại trước mắt cũng như những việc khó, việc phức tạp về lâu dài như quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý vùng bãi bồi ven biển, Cồn Nổi, giảm tỷ lệ hộ nghèo… góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đi đầu trong thực hiện chủ đề “trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với hiệu quả công việc”; "Năm dân vận chính quyền".

 

2. Trong khuân khổ chương trình kỳ họp, HĐND huyện đã giành thời gian thỏa đáng để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện việc chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

 

HĐND huyện hoan nghênh tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng của các vị đại biểu HĐND huyện trong việc nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở; phản ánh kịp thời những tâm tư, băn khoăn, kiến nghị của cử tri tới Thường trực HĐND huyện; thực hiện chức năng giám sát trong thảo luận tại tổ; tích cực chất vấn; theo đuổi vấn đề bức xúc, đã trả lời nhưng còn chưa rõ, chưa thỏa đáng, thể hiện vai trò là đại biểu của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

 

3. Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, tại kỳ họp, HĐND huyện đã hoàn thành việc bầu cử bổ sung 5 ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành xem xét, thảo luận các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện, nghiên cứu báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND huyện và thông qua 6 nghị quyết nhằm kiện toàn công tác nhân sự và tăng cường quản lý, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

4. HĐND huyện trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn huyện; đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát những hoạt động, những việc làm của HĐND, UBND huyện kịp thời phản ánh, kiến nghị để HĐND, UBND huyện ngày càng đổi mới và hoàn thiện, giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri.

 

Kính thưa các vị đại biểu

 

Thưa cử tri và Nhân dân trong huyện!

 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị tiến hành đại hội Đảng các cấp, sau kỳ họp này, Thường trực HĐND huyện đề nghị:

 

1.UBND huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện ban hành tại kỳ họp; chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, đồng thời chủ động, tập trung việc giải quyết, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền một cách nhanh nhất các kiến nghị của cử tri.

 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ, các vị đại biểu HĐND ngay sau kỳ họp, bằng các hình thức thích hợp, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, công khai việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của UBND huyện và các ngành, đồng thời tiếp tục ..liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là những ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu, đã chỉ đạo giao các cơ quan chuyên môn thời hạn phải giải quyết xong; tăng cường thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp.

 

3. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đối với hoạt động của HĐND và UBND cấp mình, nhất là trong việc chỉ đạo thực hiện, phối hợp thực hiện giải quyết các ý kiến của cử tri theo thẩm quyền; đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tham gia phản biện xã hội, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

 

HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, tiến tới hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

HĐND huyện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của tỉnh, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã tới dự và theo dõi kỳ họp, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan HĐND, UBND huyện và các đơn vị trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cảm ơn các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, của huyện và cán bộ, nhân viên phục vụ đã góp phần cho sự thành công của kỳ họp.

 

Một lần nữa, kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu, cử tri và Nhân dân trong huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Xin trân trọng cảm ơn !