Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh phát động và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Hội viên nông dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

 

Hội nông dân huyện hiện có trên 29.000 hội viên, trong năm các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tạo động lực như: Thông qua hoạt động hỗ trợ vay vốn, tổ chức tập huấn chyển giao KHKT, cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân sản xuất... Qua đó thúc đẩy phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi phát triển sâu rộng, đã có 11.600 hội viên đăng ký tham gia các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi như: HTX trồng nấm Kim Định, tổ hợp tác trồng thuốc nam xã Chính Tâm, Xuân Thiện; HTX trồng rau sạch Yên Lộc...

 

Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, hội viên nông dân ở các xã, thị trấn tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, tự nguyện hiến 2.340m2 đất các loại để xây dựng trên 2km đường giao thông nông thôn. 27 xóm của 27 xã, thị trấn triển khai mô hình điểm về vệ sinh môi trường. Ngoài ra nông dân trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia làm thủy lợi nội đồng, xây dựng, sửa chữa kênh mương, phục vụ sản xuất; tích cực thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa hàng hóa; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm, phố văn hóa, phòng chống tội phạm và các tai, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đoàn kết toàn dân tộc.

 

Cửa hàng nông sản an toàn Phương Dung giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn sử dụng thực phẩm sạch

 

Năm 2020, Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong các cấp hội về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về nói không với thực phẩm bẩn, túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; phát triển quỹ hỗ trợ nông dân, tổ chức tốt các hoạt động phối hợp, chuyển giao KHKT, các hoạt động dịch vụ phân bón trả chậm phục vụ sản xuất; khảo sát và khai trương cửa hàng nông sản an toàn cấp huyện; thành lập ít nhất 1 HTX do Hội nông dân xây dựng...

 

Tin, ảnh: Trần Hằng