Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đầu xuân phỏng vấn đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về mục tiêu, định hướng phát triển Kinh tế- xã hội năm 2019

Năm 2018 đã đi qua với những nỗ lực không ngừng, huyện nhà đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Nhân dịp xuân Kỷ Hợi 2019, Phóng viên có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về những thành tựu huyện nhà đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, định hướng năm 2019.

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Phóng viên: Thưa đồng chí! Năm 2018 đã đi qua với những khó khăn, thuận lợi đan xen. Tuy nhiên, với sự điều hành linh hoạt, đúng định hướng của UBND huyện đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của huyện. Xin đồng chí đánh giá những thành tựu cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Năm 2018 với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất của các cấp, các ngành, nhân dân và doanh nghiệp, huyện nhà đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp được mùa, là huyện dẫn đầu của tỉnh về năng suất và sản lượng. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, đạt 172,4% kế hoạch. Sản xuất CN – TTCN được duy trì. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, trong năm có 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. An sinh xã hội được quan tâm, công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết có kết quả; công tác xây dựng chính quyền có chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng, biên phòng và trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu của năm 2018.

 

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả mà đồng chí vừa chia sẻ, năm 2018, huyện Kim Sơn còn những tồn tại, hạn chế nào cần phải khắc phục, phấn đấu, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua, huyện còn có những tồn tại, hạn chế, đó là; trong chỉ đạo điều hành có những lúc, có những việc chưa quyết liệt, chưa dứt điểm. Tồn tại về đất đai đã khắc phục nhưng chưa đạt được yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Vẫn còn hiện tượng lấn chiếm đất đai, lấn chiếm các dòng sông, vi phạm hành lang đê điều, một số xã chưa hoàn thành chỉ tiêu giao quân…

 

Về nguyên nhân của tồn tại trên, đó là công tác tham mưu một số cơ quan đơn vị, xã, thị trấn chưa kịp thời, kết quả chưa cao. Tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai, đơn thư tố cáo, khiếu nại của một số xã, thị trấn chưa thực sự vào cuộc, do vậy một số vụ việc vẫn còn tồn đọng. Trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là những người đứng đầu các lĩnh vực như: tài chính, đất đai, giải quyết đơn thư… vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành so với yêu cầu đặt ra.

 

Phóng viên: Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, là năm huyện nhà kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Vậy đồng chí có thể cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà cần triển khai thực hiện?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Bước sang năm mới 2019, năm có vị trí quan trọng tạo đà trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh những thời cơ thuận lợi còn không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong huyện phải đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND huyện rà soát lại các mục tiêu Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIII, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện lớn, huyện phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn bằng những việc làm, công việc cụ thể. Trong đó đưa ra 3 việc cần phải tập trung cao độ hơn, đó là: Tập trung xử lý tồn tại về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Kế hoạch số 02 của UBND huyện. Tập trung công tác vệ sinh môi trường, quản lý tốt các dòng sông. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức thi hành công vụ đảm bảo thực hiện chủ đề của năm 2019 mà Ban thường vụ Huyện ủy đã đề ra.

 

Phóng viên: Mùa xuân mới đã bắt đầu, đồng chí có gửi gắm gì với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện?

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

Những kết quả đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề cho năm 2019. Phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm qua, tôi tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hăng hái thi đua yêu nước, tích cực “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra, xây dựng quê hương Kim Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

Mai Hoa - Đài Truyền thanh huyện