Hôm nay, Thứ sáu ngày 22/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đánh giá hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện năm 2019. phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 09/01/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Phương - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Cùng dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Bình dự và chỉ đạo Hội nghị, Đ/c Bùi Thị Phương Anh - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện và các Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

 

Quang cảnh hội nghị

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đ/c Bùi Thị Phương Anh - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Sơn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 

Năm 2019, ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng. Tổng nguồn vốn tại Ngân hàng đến thời điểm 31/12/2019 đạt 527.064 triệu đồng, tăng 64.644 triệu đồng (+13,98%) so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch.Trong đó:  Nguồn vốn cân đối từ Trung ương là: 445.844 triệu đồng, tăng 49.197 triệu đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch. Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là: 13.790 triệu đồng, tăng 1.800 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách tỉnh: 13.140 triệu đồng, tăng 1.300 triệu đồng so đầu năm; Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách huyện: 650 triệu đồng, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch.

 

Nguồn vốn huy động của các tổ chức và cá nhân: 53.337 triệu đồng, tăng 8.566 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 96,5% kế hoạch năm.  Huy động thông qua tổ TK&VV là 11.575 triệu đồng, tăng 2.563 triệu đồng so với đầu năm, số dư bình quân 896.000đ/hộ. 

 

Về dư nợ: Tổng dư nợ đến 31/12/2019 đạt 524.480 triệu đồng/13.475 hộ vay, tăng 65.269 triệu đồng (+14,21%) so với đầu năm (bình quân 38,9 triệu đồng/01 hộ). Tăng trưởng dư nợ tập trung vào các chương trình: Hộ mới thoát nghèo 44.523 triệu đồng, GQVL 7.159 triệu đồng, NS&VSMTNT 20.194 triệu đồng, hộ SXKD tại VKK 13.953 triệu đồng; các chương trình có dư nợ giảm: hộ nghèo 2.406 triệu đồng, hộ cận nghèo 5.082 triệu đồng, HSSV 12.923 triệu đồng.

 

Chất lượng tín dụng: Qua bộ tiêu chí chấm điểm tự động của NHCSXH Việt Nam, hoạt động tín dụng chính sách của phòng giao dịch xếp loại tốt, điểm đánh giá chất lượng tăng 3,96 điểm so với năm 2018 (tháng 12/2018 đạt 81,8 điểm xếp loại khá).

 

Về chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của xã, thị trấn: có 21/27 xếp loại tốt, tăng 2 xã so với đầu năm; 5/27 xã xếp loại khá, giảm 1 xã so với đầu năm; 1 xã xếp loại trung bình (Thượng Kiệm) giảm 1 xã so với đầu năm.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp giúp giảm nợ quá hạn, đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện.

 

Ngân hàng CSXH huyện