Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đảng ủy Quân sự huyện Kim Sơn nhiều năm liền trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Trung tá Ngô Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kim Sơn

 

Nhìn lại kết quả nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ quân sự huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng năm được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh tiểu biểu”; năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tặng cờ “Đảng bộ quân sự huyện Kim Sơn đạt trong sạch, vững mạnh tiểu biểu nhiều năm liền”. Ban CHQS huyện luôn đạt đơn vị “Vững mạnh toàn diện”, có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

 

Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình mà thường xuyên, trực tiếp là Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ Quân sự huyện phát huy tinh thần đoàn đoàn kết, thống nhất cao, tập trung trí tuệ, nguồn lực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thanh niên Kim Sơn phấn khởi trong ngày hội tòng quân

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm tại Lễ đón nhận quân nhân xuất ngũ

 

Hàng năm Đảng ủy đã quán triệt, giáo dục, triển khai hoàn thành tốt công tác Quốc phòng, quân sự địa phương. Duy trì đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng như lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân, tự vệ (DQTV); làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, phát triển đảng, hệ thống chỉ huy các cấp; chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức và cán bộ quản lý, chỉ huy các đơn vị dự bị động viên, dân quân- tự vệ theo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện; trên tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương lần thứ 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/1019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ v.v… Kết quả nổi bật từ năm 2015 đến năm 2020 đó là:

 

Tham  mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2019; 15 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, 06 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã. Lực lượng vũ trang huyện luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 1.703 tân binh, tham mưu cho Huyện ủy mở 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 468 lượt thanh niên nhập ngũ; 129 thí sinh trúng tuyển vào các Học viện, trường Sỹ quan trong quân đội. Từ năm 2019-2020 đã làm tốt công tác đón nhận và tư vấn, giới thiệu học nghề, tìm kiếm việc làm cho 680 đồng chí sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương.

 

Thực hiện các chế độ chính sách cho người có công theo các Quyết định của Chính phủ với 1.581 trường hợp chi trả, số tiền gần 5,5 tỷ bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng; phối hợp, vận động xây dựng 03 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Nhận đỡ đầu 01 học sinh tại xã Kim Định theo mô hình “ Chung tay thắp sáng ước mơ cho em”;  Phối hợp với Bệnh viện Quân y 5 tổ chức 05 đợt giao lưu văn nghệ, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1354 lượt người dân; tặng 266 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn v.v.

 

Trên địa bàn huyện tình hình kinh tế xã hội đã có bước phát triển tích cực Quốc phòng- An ninh được củng cố và giữ vững; phong trào “xây dựng nông thôn mới”, “nông thôn mới kiểu mẫu” tiếp tục được sự đồng thuận, ủng hộ, đầu tư cả về công sức và nguồn lực của tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân huyện nhà. Bộ mặt xã hội và đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên; môi trường sản xuất, kinh doanh không ngừng được cải thiện.

Nhiều hoạt động trong công tác quân sự quốc phòng địa phương được triển khai

 

Trong điều kiện đó nhiệm vụ của Đảng ủy quân sự và LLVT huyện tiếp tục được khẳng định tại Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, quyết thắng”:

 

Đó là: Duy trì nghiêm, có hiệu quả khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành, các cấp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện bảo đảm tốt tình hình ANCT-TTXH tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và phát triển toàn diện.

 

Xây dựng Đảng bộ đạt “trong sạch tiêu biểu”, đơn vị “vững mạnh toàn diện”, chú trong xây dựng tổ chức chỉ huy các tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh; trước hết là đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị.

 

Hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, bảo đảm chất lượng và hiệu quả theo đúng quy định; tham mưu tổ chức thành công các cuộc diễn tập theo phân cấp.

 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; xây dựng lực lượng dự bị đông viên hùng hậu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu học nghề, tìm kiếm việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

 

Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị hậu cần, kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, công tác thường xuyên, cũng như đột xuất của lực lượng thường trực, quân nhân dự bị và dân quân, tự vệ.

Sôi nổi các hoạt động trong lễ ra quân huấn luyện

 

Với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là nền tảng vũng chắc để Đảng ủy quân sự huyện Kim Sơn tự tin tiếp tục phát huy đoàn kết, trí tuệ làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và LLVT huyện Kim Sơn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, địa phương 5 năm tới 2020-2025; đồng thời LLVT huyện luôn sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ và thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương./.