Hôm nay, Thứ tư ngày 27/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đảng bộ Xuân Chính sẵn sàng cho nhiệm kỳ mới

Là xã mới sáp nhập đi vào hoạt động từ 3/2/2020, hiện xã Xuân Chính đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 02-03/6/2020.

 

Đồng chí Phạm Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân chính cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 861/NQ-UTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình.  Xuân Chính được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Xuân Thiện vào xã Chính Tâm. Ngay sau đó, 3/2/2020, Huyện ủy Kim Sơn công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Xuân Chính (trực thuộc Đảng bộ huyện), đến nay bộ máy tổ chức xã Xuân Chính đã đi vào ổn định, lãnh đạo nhân dân đoàn kết, phát triển kinh tế.

Công tác trang trí cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thiện

 

Sau khi sáp nhập, Đảng bộ xã Xuân Chính có 261 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ (trong đó 13 chi bộ nông thôn, 4 chi bộ hành chính sự nghiệp và 01 chi bộ công an mới được thành lập). Đến nay, quy mô đơn vị hành chính tăng, diện tích tự nhiên 6.941km2  với 5.642 nhân khẩu; bộ máy quản lý nhà nước được tinh gọn, số lượng biên chế tinh giản, hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội và hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã dần được nâng cao.

 

Xác định Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đảng viên. Công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới được Đảng bộ hết sức quan tâm. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ dự nguồn cho nhân sự nhiệm kỳ mới. Cụ thể, sau khi sáp nhập, xã có 23 cán bộ, công chức, hiện tại dôi dư 5 cán bộ công chức. Việc bố trí nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới rất khó khăn bởi một số đồng chí trong nhiệm kỳ trước không đủ thời gian tái cử hoặc có đồng chí chưa trải qua thời gian 2 năm giữ các chức vụ Bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng các ban ngành, đoàn thể, MTTQ và công chức cấp xã. Tuy nhiên, theo Đề án nhân sự Đảng bộ xã được cấp trên phê duyệt, xã Xuân Chính cơ cấu 13 đảng ủy viên, trong khi số lượng đảng ủy viên hiện 11 người đủ tiêu chuẩn, như vậy là thiếu 2 người. Để đảm bảo đủ số lượng theo cơ cấu, Đảng ủy xã đã tiến hành quy hoạch các chức danh còn khuyết và trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên thực hiện bầu bổ sung 2 chức danh đảng ủy viên sau khi đại hội xã lần thứ I.

Các tuyến đường của xã được trang trí

 

Một vấn đề nữa cũng được Đảng bộ xã đặc biệt quan tâm là công tác xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Trước đây các xã cũ thực hiện các chỉ tiêu khác nhau, cùng một chỉ tiêu có xã mục tiêu đề ra thấp, xã lại cao hơn; thậm chí có những tiêu chí không giống nhau, do đó Báo cáo chính trị của Đảng bộ xã mới sáp nhập phải đánh giá được toàn diện, sát thực cũng như chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, xác định được lợi thế của địa phương, từ đó đề ra những hướng đi đúng đắn, hài hòa trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Từ kết quả thực hiện chỉ tiêu của 2 xã cũ, Đảng ủy xã lựa chọn, đánh giá các chỉ tiêu đã thực hiện nhiệm kỳ trước thông qua các phép tính cộng chia bình quân các chỉ tiêu của 2 đơn vị cũ. Đối với những chỉ tiêu không giống nhau Đảng ủy xã trực tiếp xin ý kiến đóng góp, thảo luận của các đồng chí trong BTV nhiệm kỳ trước đối với 2 xã sáp nhập.

 

Đối với công tác tuyên truyền, xây dựng công trình, phần việc chào mừng Đại hội cũng được Đảng bộ xã đẩy mạnh. Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 là bê tông hóa tuyến đường dài 200m đi vào trụ sở UBND với dự toán kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; tuyên truyền cổ động trực quan với trên 80 pano, áp phích, trên 200 cờ dây, cờ hồng kỳ trên các tuyến đường của xã, khu dân cư.

 

Các ban ngành, đoàn thể, nhân dân có nhiều hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, Hội liên hiệp Phụ nữ xã phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong chị em với các phần việc, việc làm cụ thể, thiết thực như: Dọn vê sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm, sinh hoạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thực hiện tốt các phong trào của hội, địa phương phát động.

 

Đại hội đại biểu đảng bộ xã Xuân Chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày  02- 03/6/2020. Hy vọng ngay từ Đại hội đầu tiên sẽ phát huy được tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đồng thời đề ra các chủ trương, quyết sách mới để thực hiện thắng lợi các Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội từng bước xây dựng Đảng bộ vững mạnh, quê hương ngày càng phát triển, đổi mới.

 

Nguyễn Hiền