Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đảng bộ xã Thượng Kiệm sẵn sàng tổ chức đại hội điểm và thí điểm, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ xã Thượng Kiệm vinh dự được Đảng bộ huyện Kim Sơn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn huyện. Thời điểm này các bước chuẩn bị cho đại hội ở Đảng bộ Thượng Kiệm cơ bản hoàn tất.

Đảng bộ xã Thượng Kiệm chọn chi bộ xóm Vinh Ngoại tổ chức Đại hội điểm

 

Đảng bộ xã Thượng Kiệm hiện có 17 chi bộ trực thuộc, trong đó 11 chi bộ xóm, 6 chi bộ cơ quan, đơn vị với 345 đảng viên. Ông Phạm Hữu Cân - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Kiệm cho biết: Nhận thức trách nhiệm khi được chọn làm đại hội điểm, thí điểm của huyện, Đảng bộ xã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cụ thể, chi tiết; tiến hành các bước chuẩn bị bài bản, đúng quy trình. Ban chỉ đạo, các tiểu ban văn kiện, nhân sự, hành động cách mạng, tuyên truyền và phục vụ Đại hội đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong công tác chuẩn bị Đại hội.

Tổ công tác duyệt Văn kiện trình đại hội của các chi bộ cơ sở

 

Tập trung chỉ đạo sát sao, có trọng tâm, trọng điểm, Đảng ủy Thượng Kiệm chọn chi bộ xóm Vinh Ngoại tổ chức đại hội điểm, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành trên diện rộng; thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Thường vụ làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở. Đồng thời sớm xây dựng kịch bản chi tiết về điều hành tổ chức đại hội, xây dựng đề cương dự thảo văn kiện cho các chi bộ trực thuộc, nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động, 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thượng Kiệm tổ chức thành công đại hội ngay trong tháng 01/2020, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ (riêng Chi bộ Công an xã mới thành lập, hoàn thành đại hội trong tháng 2). Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Thượng Kiệm nghiêm túc đánh giá, rút ra một số bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn để làm tốt công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ xã.

 

Một trong những nội dung quan trọng được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm là công tác nhân sự, ông Trần Việt Phú - Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Được chọn thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy nên xã xác định phải làm tốt công tác nhân sự. Đảng ủy xã đã rà soát quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt, từ đó định hướng công tác nhân sự cho đại hội các chi bộ, đại hội Đảng bộ theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu do cán bộ chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đúng quy định; giới thiệu những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, dự kiến cấp ủy giới thiệu 17 đồng chí để bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; về cơ cấu đảm bảo theo quy định, tỷ lệ cán bộ cân bằng cả 3 độ tuổi (dưới 40, từ 40-50, và trên 50 tuổi) là 33,3%. Trong quá trình thực hiện, thuận lợi cơ bản là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, đảng viên ý thức cao trong thực hiện chủ trương. Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội ở xã Thượng Kiệm cơ bản hoàn thành, trình Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua.

 

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đài truyền thanh xã tăng thời lượng các chương trình phát thanh hàng ngày, kịp thời thông tin về Đại hội, những kết quả chủ yếu trong nhiệm kỳ, gương người tốt, việc tốt; các cụm pa nô, băng rôn được tiến hành làm mới và căng treo ở khu trung tâm xã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp. Thượng Kiệm cũng đang khẩn trương thi công mở rộng tuyến đường trục phía Bắc của xã với chiều dài trên 3km, trị giá trên 9 tỷ đồng làm công trình chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân hướng về Đại hội.

Thượng Kiệm đang khẩn trương thi công tuyến đường trục phía Bắc, trị giá trên 9 tỷ đồng làm công trình chào mừng Đại hội

 

Phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, Đảng bộ Thượng Kiệm nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây cũng là địa phương thực hiện làm điểm, thí điểm nhiều mô hình trên nhiều lĩnh vực và được các cấp, các ngành đánh giá cao. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tốc độ tăng trưởng trên 11%, Thượng Kiệm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị do Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Riêng chỉ tiêu năng suất lúa tuy chưa đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu giá trị sản xuất trên 1ha canh tác lại vượt so với kế hoạch, nguyên nhân là do phần lớn diện tích đất canh tác của địa phương trong nhiệm kỳ đã chuyển đổi từ trồng lúa năng suất cao sang trồng lúa chất lượng cao. Kết quả đó tạo niềm tin, động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thượng Kiệm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Theo dự kiến, Đại hội Đảng bộ xã Thượng Kiệm sẽ diễn ra trong 2 ngày 31/3-1/4/2020. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo và tinh thần khí thế mới, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Kiệm sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, tăng cường khối đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đây là tiền đề quan trọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Bài, ảnh: Trần Hằng