Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đảng bộ xã Kim Tân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Chiều ngày 17 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ xã Kim Tân long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khoá XII của Đảng và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018;

 

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Trường, Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII có đồng chí Phạm Văn Sang – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, TTHĐND, LĐUBND, MTTQ, trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công chức; xóm trưởng, xóm phó và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

 

Đồng chí Trịnh Thị Ngọc, TVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện

 trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đ/c đảng viên.

 

Nhân dịp này, Đảng bộ xã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 7 đồng chí đảng viên 65, 55, 50, 45, 40 năm tuổi Đảng. Đây là những đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta nói chung, của Đảng bộ xã Kim Tân nói riêng. Trong những năm qua, các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng luôn phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh các cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên.

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Thị Ngọc, Thường vụ Huyện uỷ, Phó chủ tịch HĐND huyện chúc mừng các đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng hôm nay và mong muốn rằng các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên, luôn gương mẫu thực hiện các phong trào và góp phần cùng với Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

 

Đối với Đảng bộ đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Đảng bộ và toàn thể Đảng viên sau khi học tập Nghị quyết Trung ương VIII khoá XII của Đảng chủ động xây dựng chương trình hành động, trong đó nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong các nội dung Nghị quyết vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, đồng thời đưa các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong cuộc sống. Đối với việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã nhà đạt được trong năm 2018 và yêu cầu Đảng bộ và toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 trước mắt là tuyên truyền, vận động nam thanh niên lên đường nhập ngũ phấn đấu xã nhà hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019.

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Phạm Văn Sang – Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy đã truyền đạt các nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Về sinh hoạt tư tưởng Qúi I/2019 đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nêu lên một số âm mưu, thủ đoạn của một số nước về Biển Đông và kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Về tổng kết công tác xây dựng Đảng:Trong năm 2018, BCH  Đảng bộ xã đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phát huy lợi thế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lãnh đạo, chỉ đạo Thực hiện Kế hoạch số 120-KH/HU ngày 17/7/2018 về triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, khối phố trên địa bàn huyện; ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về công tác an ninh trật tự và quốc phòng tại địa phương và nhiều Nghị quyết tháng các loại; Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày ngày 05/8/2008 của BCHTW Đảng (khoá X); Tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khoá XII); Tổ chức sơ kết 2 năm dân vận khéo giai đoạn 2016 – 2018, công nhận 3 mô hình và 1 điển hình dân vận khéo...Làm việc với 1 đoàn kiểm tra, 2 đoàn giám sát và 1 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Huyện uỷ đạt kết quả tốt.

 

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm, năm 2018, Đảng ủy xã Kim Tân đã triển khai học tập, quán triệt các Chuyên đề, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đảm bảo tỷ lệ trên 85% đảng viên tham gia; đã kết nạp được 8 đảng viên vào Đảng cộng sản Việt Nam; tổ chức 2 cuộc kiểm tra và 11 cuộc giám sát đạt 100% kế hoạch. Qua đánh giá cuối năm, Đảng bộ xã Kim Tân có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã  Kim Tân đã đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh trong năm 2019 đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội MTTQ xã, chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên;Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Kim Tân đã khen thưởng cho 03 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

 

Đồng chí Bùi Ngọc Chủng, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã trao thưởng cho TT, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Ngọc Chủng, Bí thư BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Tân đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời đồng chí nêu bật các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần thực hiện đó là sau khi học tập NQ TW8 khoá XII của Đảng các đại biểu sau khi được học tập kết hợp với nghiên cứu văn kiện, tài liệu để nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản, cốt lõi của Hội nghị. Chủ động xây dựng chương trình hành động, trong đó nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong các nội dung Nghị quyết vào tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, đồng thời đưa các chủ trương, đường lối, mục tiêu thành hiện thực, thành phong trào hành động trong cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tập trung công tác sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền vận động nam thanh niên lên đường nhập ngũ phấn đấu xã nhà hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019. Phấn đấu trong năm 2019 đi vào hoạt động Nhà văn hoá xã và nhà văn hoá xóm 2, xóm 4; Chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân đảm bảo vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm…

 

                                                                                         Nguyễn Hằng - CCVH xã Kim Tân