Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đảng bộ xã Kim Định – nhìn lại một nhiệm kỳ

Những ngày này, khắp các nẻo đường của xã Kim Định rực rỡ cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu, nhân dân vui mừng, phấn khởi đón chờ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Định lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều định hướng, quyết sách mới đem lại sự đổi thay trên quê hương Kim Định.

 

Có thể nói, nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ và nhân dân xã Kim Định phát huy nội lực, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn. Với quyết tâm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, bộ mặt nông thôn xã Kim Định dần thay da đổi thịt. Đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhân dân một lòng hướng về Đảng, vun đắp niềm tin Cách Mạng với Đảng. Kim Định đã giành thắng lợi khá toàn diện trên tất các lĩnh vực. 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,5% (đạt mục tiêu); giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đạt 110 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41,38 triệu đồng. Cơ sở vật chất văn hóa, đường – trường – trạm được nâng cấp đầu tư, đạt chuẩn. Đặc biệt xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào 2019 ( vượt mục tiêu trước 1 năm) với tổng kinh phí huy động là 218,55 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 88,83 tỷ đồng.

 

Công trình chào mừng đại hội Đảng bộ xã Kim Định

 

Để đạt được những kết quả nêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, căn cứ vào tình hình, đặc điểm của địa phương đề ra những mục tiêu, giải pháp thực hiện, quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Với đặc thù là xã thuần nông, xa trung tâm huyện, đời sống người chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ. Do đó đã động viên nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững, nâng cao giá trị chất lượng nông sản theo tinh thần NQ 02 của huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Khuyến khích người dân tìm, đưa những cây con, giống có giá trị, năng suất cao vào thâm canh sản xuất. Thực hiện dồn điền, đổi thửa, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn thuận tiện cho việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã thực sự đem lại hiệu quả. Hình thành các mô hình kinh tế vừa và nhỏ, các trang trại, gia trại, mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

 

Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đẩy mạnh. Việc duy trì và phát triển thủ công truyền thống, đưa nghề thủ công truyền thống của Huyện vào sản xuất, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động lúc nông nhàn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Các hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống nhân dân. Kết quả nhiệm kỳ qua thự hiện tiêu chí công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của xã đạt 52%

 

Đến nay, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng tầng nông thôn của xã được đầu tư đồng bộ, 100% tuyến đường trục xã, đường liên thôn và đường dong ngõ đều được bê tông hóa, Trụ sở làm việc của Đảng, UBND xã, trạm y tế, trường tiểu học… được nâng cấp, cải tạo. Tổng vốn đầu tư xây dựng trong 5 năm qua đạt 46,201 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục ở các cấp học được nâng lên toàn diện, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng NQ về tăng cường giáo dục với 100% các trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm. Cơ sở vật chất kỹ thuật y tế được đầu tư bảo đảm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ dùng nước vệ sinh đạt 100%. Hoạt động văn hóa thông tin bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. 13/13 khu dân cư tiên tiến trong đó 11 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa cấp huyện . 87% gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”. Công tác an sinh xã hội được quan tâm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tăng cường công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI

 

Công tác quản lý điều hành chính quyền có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. MTTQ và các hội đoàn thể ngày càng vững mạnh và hoạt động có chiều sâu, tập hợp thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động hội. Đoàn kết lương – giáo ngày càng thắm thiết. Tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng, quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng, đến nay đảng bộ có gần 300 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ. Công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ được thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ đã cử 20 cán bộ đi học lớp cán bộ ngạch chuyên viên, tin học, ngoại ngữ; 11 đồng chí học sơ cấp, 5 đồng học TCCT và 2 đồng chí đào tạo trình độ Đại học. Công tác kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, trong nhiệm kỳ đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 42 cuộc đối với 43 lượt chi bộ và 43 đảng viên về việc thực hiện Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chức trách nhiệm vụ được giao qua đó góp phần tích cực vào việc giáo dục, ngăn chặn, phòng ngừa vi pham trong cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Trong 5 năm qua, hàng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75-80%. Những thành tựu mà xã Kim Định đạt được trong nhiệm kỳ qua khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của BCH Đảng bộ là tiền đề, động lực quan trọng để phấn đấu hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới.

 

Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Định lần thứ 26 đã được hoàn tất, Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 20-21/5/2020. Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thuận lợi và thách thức nhưng với sự đoàn kết trong đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân xã Kim Định sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025  đề ra.  

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền