Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đảng bộ xã Đồng Hướng 70 năm phấn đấu và trưởng thành

Ngày 22/9/1948, cách đây đúng 70 năm một sự kiện chính trị trọng đại đã diễn ra ở một gia đình cơ sở kháng chiến. BTV huyện uỷ Kim Sơn công bố quyết định thành lập chi bộ Đảng xã Sào Nam - Tiền thân của Đảng bộ xã Đồng Hướng ngày nay.  Sự kiện chính trị trọng đại ấy là một mốc son lịch sử quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở xã Sào Nam và là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hướng ngày nay.

 

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là Đảng bộ huyện Kim Sơn, đi cùng năm tháng chiều dài lịch sử đất nước, chi bộ Đảng xã Sào Nam trước đây và Đảng bộ xã Đồng Hướng ngày nay luôn nắm vững cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức triển khai vận dụng một cách đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể, thực tiễn của địa phương qua mỗi thời kỳ cách mạng góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

 

Ngay sau khi ra đời, chi bộ Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, giác ngộ, phát triển đảng viên, xây dựng đảng và lãnh đạo nhân dân trong xã chiến đấu chống ngoại xâm, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong 2 cuộc kháng chiến chông thưc dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược Đồng Hướng thực sự trở thành pháo đài chống giặc ngoại xâm. Với tinh thần tay cày tay súng và thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người, đảng bộ quân và dân trong xã đã nêu cao ý chí quật cường, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, không tiếc xương máu sức người, sức của chi viện cho chiến trường. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Chống Mỹ, quân và dân xã Đồng Hướng đã có trên 1000 thanh niên vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và công nhân hoả tuyến. Có 183 gia đình cơ sở cách mạng, 133 đồng chí được công nhận là liệt sỹ, 45 đ/c thương binh, 43 đ/c bệnh binh, 14 bà mẹ được truy tặng và phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đất nước hoà bình thống nhất. Bắc nam sum họp một nhà. Cả nước đi lên xây dựng CNXH, quân và dân xã Đồng Hướng tiếp tục đề ra mục tiêu, phương hướng thông qua các kỳ đại hội đảng.

 

 

Phát huy truyền thống trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chuyển sang thời kỳ phát triển kinh tế-xây dựng quê hương, xây dựng CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trực tiếp là BCH Đảng bộ qua các thời kỳ đã giành được nhiều thắng lợi to lớn xây dựng quê hương Đồng Hướng phát triển đi lên cùng với sự phát triển chung của đất nước, phấn đấu thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh”. Có được những thắng lợi vẻ vang đó là do Đảng bộ đã biết tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ đảng xã Sào Nam trước đây và Đảng bộ xã Đồng Hướng ngày nay trong những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử. Đảng bộ luôn vận dụng sáng tạo đường lối, chỉ thị nghị quyết của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, luôn coi trọng và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo. Thực hiện đường lối quan điểm của Đảng “ cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Đảng bộ luôn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Cách mạng chỉ có thể thắng lợi khi có quần chúng ủng hộ và thực hiện. Trong cuộc kháng chiến chống pháp chi bộ Sào Nam lúc nhiều nhất có 60 đảng viên, nhưng ở thời điểm khó khăn ác liệt nhất chỉ có 10 đảng viên, nhưng phong trào cánh mạng vẫn từng bước phát triển và dành nhiều thành tựu to lớn. Sức mạnh của phong trào cánh mạng là do Đảng bộ biết làm tốt công tác vận động quần chúng được nhân dân che chở và hăng hái tham gia cánh mạng. Đặc biệt chi bộ luôn coi trọng công tác xây dựng đảng trên ba mặt, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và công tác kiểm tra. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm nguyên tắc và kỷ luật Đảng. Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Đồng thời coi trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Do vậy, sức mạnh của Đảng bộ ngày càng được tăng cường, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ chỗ 3 đảng viên kết nạp năm 1948, trải qua 70 năm chiến đấu xây dựng và phát triển, qua 26 kỳ đại hội đến nay có 310 đảng viên sinh hoạt ở 22 chi bộ, đã có 157 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng. Đội ngũ Đảng viên được tôi luyện, trưởng thành trong chiến đấu giải phóng quê hương, giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

 

70 năm chặng đường lịch sử đầy gian nan thử thách, mặc dù chúng ta gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ hy sinh, nhưng chúng ta đã giành được những thắng lợi rực rỡ, được nhân dân tin yêu. Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Hướng vô cùng biết ơn Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại đã chỉ lối soi đường, lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích có ý nghĩ thời đại trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như  trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Thắng lợi ngày hôm nay là sự hy sinh mất mát vô cùng to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các gia đình có công cánh mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ đảng viên qua các thời kỳ đăc biệt là thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng bộ có nhiều công lao cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng bộ./.

 

                                 Vũ Thị Tuyết Lan - CC Văn hóa xã Đồng Hướng