Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đảng bộ xã Định Hoá: 70 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây tròn 70 năm, ngày 14/4/1948, Chi bộ Thanh Giản- tiền thân của Đảng bộ xã Định Hoá được thành lập, đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chặng đường phát triển của địa phương. Tồn tại cùng tiến trình lịch sử của dân tộc, Định Hoá đã nhiều lần với nhiều tên gọi khác nhau. Từ hai xã: Hoá Lộc và Tuy Định đến năm 1946 sáp nhập thành xã Thanh Giản, năm 1964 theo quyết định của Bộ Nội vụ xã Thanh Giản được đổi tên thành xã Định Hoá. 70 năm qua, trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng, Đảng bộ xã Định Hoá luôn phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp, năng động, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân giành được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, góp phần tô thắm truyền thống của quê hương Định Hoá.
 
Sau ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930), xã Định Hoá tiếp tục phát huy truyền thống của miền quê giàu lòng yêu nước, các phong trào cách mạng và tổ chức yêu nước được thành lập, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Năm 1945 đã thành lập được một số tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, Hội nông dân cứu quốc, đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc…. Ngày 21/8/1945, nhân dân hai xã Tuy Định và Hoá Lộc lúc bấy giờ cùng với nhân dân các xã trong huyện đã đứng lên lật đổ chính quyền thực dân - phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, cùng cả nước hân hoan chào đón ngày quốc khánh 2/9 mừng nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. Cuối năm 1945 dưới sự chỉ đạo của mặt trận Việt Minh huyện Kim Sơn, ông Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Mão tiếp đó là bà Lê Thị Châm về vận động phong trào Việt Minh ở làng Tuy Định, kể từ đây lực lượng cách mạng ở Định Hoá có bước chuyển hoá quan trọng.
 
Sau 3 năm 1945-1948 được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, qua quá trình bồi dưỡng, rèn luyện thử thách, trong xã nổi lên 3 quần chúng tiêu biểu là các đồng chí: Trần Khắc Khuyến, Đậu Cao Đàm, Trần Ky đủ tiêu chuẩn đứng trong đội ngũ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 14/4/1948 đồng chí Phan Chính - Bí thư huyện uỷ Kim Sơn cùng đồng chí Nguyễn Văn Đáo tổ chức lễ kết nạp Đảng cho ba đồng chí Trần Khắc Khuyến, Đậu Cao Đàm, Trần Ky tại nhà ông Trần Văn Thận xóm 3 Tuy Định, đồng chí Phan Chính công bố quyết định thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở xã Thanh Giản, đồng chí Nguyễn Văn Đáo được chỉ định làm Bí thư. Đây là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng và cũng là yếu tố quyết định tới thắng lợi của phong trào cách mạng ở xã Thanh Giản.

Đền Tuy Đinh căn cứ cách mạng của xã Định Hóa trong cuộc kháng chiến chống thực  dân Pháp


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Chi bộ xã Thanh Giản đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh kiên cường chống các cuộc càn quét của địch, diệt tề, trừ gian, phá đồn bốt, mở rộng và củng cố vùng căn cứ du kích, góp phần cùng quân dân huyện Kim Sơn đánh bại âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ xã đã lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân du kích, thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức sản xuất, chăn nuôi, tích cực huy động sức người, sức của chi viện cho miền Nam, với khẩu hiệu “vừa sản xuất vừa chiến đấu”... Nhiều con em Định Hoá đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu, lập công trên khắp các chiến trường, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc đến toàn thắng.
 
Trải qua hai cuộc đấu tranh chống Thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Định Hoá đã đóng góp nhiều công sức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, nhiều con em Định Hóa đã hy sinh xương máu cho dân tộc. Định Hoá có 51 liệt sỹ, 27 thương  binh, 5 bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhà nước đã ghi nhận và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Pháp và tặng thưởng rất nhiều danh hiệu cao quý cho Đảng bộ và nhân dân Định Hoá.
 
Thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân xã Định Hóa đã đoàn kết, phấn đấu, phát huy nội lực, năng động sáng tạo và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Trong 5 năm trở lại đây, kinh tế luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong sản xuất nông nghiệp, cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh được tập trung chỉ đạo và thực hiện. Năm 2017 năng suất lúa bình quân đạt 104 tạ/ ha. Bình quân lương thực đầu người đạt 601kg/ năm. Giá trị chăn nuôi đạt trên 46 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển, năm 2017 tổng thu nhập từ ngành nghề dịch vụ kinh doanh trên địa bàn đạt 140 tỷ đồng.
 
Phong trào xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và tích cực triển khai thực hiện. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp từ hệ thống điện, đường, trường, trạm, trụ sở làm việc, đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân. Đến cuối năm 2017 xã đã đạt 14/19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Định Hóa là 1 trong 2 xã của Huyện Kim Sơn phấn đấu xây dựng chuẩn NTM năm 2018. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Trụ sở làm việc Đảng ủy- HĐND-UBND xã Định Hóa

Sự đổi mới trên quê hương Định Hóa


Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, với 25 kỳ đại hội, Đảng bộ xã Định Hoá không ngừng được củng cố phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức.  Đến nay, Đảng bộ đã có 231 đảng viên sinh hoạt ở 16 chi bộ cơ sở, hàng năm có từ 45- 50% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và có trên 80%  đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cấp uỷ ngày càng được nâng lên, cán bộ đảng viên và các tổ chức đảng trong đảng bộ luôn vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thực sự là nhân tố quyết định mọi thằng lợi của địa phương.
 
Xác định “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” trong những năm qua, Đảng bộ xã Định Hoá luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Những thành công trong 70 năm qua, cùng với thời cơ mới sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã Đinh Hoá tiếp tục vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 

Mai Thanh Lan- Công chức VHTT xã Định Hóa