Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp kinh doanh và sơ chế cây dược liệu xã Chính Tâm, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Sáng 8/10, tại hội trường UBND xã Chính Tâm, các sáng lập viên đã tổ chức Đại hội thành lập Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp kinh doanh và sơ chế cây dược liệu xã Chính Tâm, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong sản xuất, kinh doanh về cây dược liệu và được sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ tư vấn của Liên minh HTX tỉnh và sự nỗ lực của các sáng lập viên. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp kinh doanh và sơ chế cây dược liệu xã Chính Tâm được thành lập dựa trên liên kết, hợp tác các hộ kinh tế cá thể trồng và chế biến cây dược liệu. Tham gia HTX, các thành viên sẽ có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, phát huy được thế mạnh của các thành viên, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong trồng cây dược liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển trên địa bàn xã.

 

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp kinh doanh và sơ chế cây dược liệu xã Chính Tâm thành lập với 35 thành viên ban đầu, với số vốn góp đến thời điểm hiện tại là 200 triệu đồng. HTX kinh doanh dịch vụ thu mua cây dược liệu; cung cấp hạt giống, cây giống cây dược liệu; sơ chế cây dược liệu; cung cấp thuốc phòng bệnh và chữa bệnh cho cây dược liệu; hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật. Trụ sở của HTX được đặt tại thôn Cách Tâm, xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

 

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình tặng hoa

 

Tại Đại hội Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp kinh doanh và sơ chế cây dược liệu xã Chính Tâm đã thông qua Điều lệ hoạt động trên cơ sở Luật Hợp tác xã năm 2012; thông qua Phương án sản xuất kinh doanh của HTX, đồng thời tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị HTX, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc, Kiểm soát viên HTX nhiệm kỳ 2018-2021. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và kiểm soát viên.

 

                                                    Bùi Thị Lệ Thủy – CC VH –TT xã Chính Tâm