Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội MTTQ VN xã Kim Tân lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024

Trong 2 ngày 24 và 25/01/2019, UBMTTQ Việt Nam xã Kim Tân đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Đến dự và tặng hoa chúc mừng đại hội có đồng chí Phạm Thị Kim – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kim Sơn;

 

Về phía UBND xã Kim Tân có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - Thường trực HĐND – Lãnh đạo UBND, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, Trưởng Ban công tác Mặt trận, xóm trưởng, đại biểu HTX Nông nghiệp, HTX Điện lực, BGH 3 nhà trường, đại diện UBMTTQ các xã tiểu khu 4; cùng đông đủ 80 đại biểu đại diện cho các tầng lớp tôn giáo và nhân dân trên địa bàn xã;

 

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ xã, sự hướng dẫn của UBMTTQVN huyện Kim Sơn, Mặt trận Tổ quốc xã Kim Tân đã phối hợp với Chính quyền, các ngành, các tổ chức thành viên từ  xã đến các đơn vị xóm đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, vận động nhân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, từng bước cải thiện cuộc sống và xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội – quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Kim Tân XXIV đã đề ra.

 

Điểm nổi bật của MTTQ Việt Nam xã Kim Tân trong nhiệm kỳ qua là đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, giải pháp cụ thể, đồng bộ, phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới đã thực sự tạo nên diện mạo mới cho xã nhà, kinh tế - xã hội phát triển; nhận thức người dân được nâng lên rõ rệt, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường; cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, khang trang; đời sống nhân dân được cải thiện. Trong năm 2018 đã hoàn thành và đi vào sử dụng 2 nhà văn hoá xóm nâng tổng số nhà văn hoá xóm trên địa bàn toàn xã lên 10/13 xóm. Xã có 3 cấp trường học: mầm non, tiểu học và THCS, trong đó trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia, trường Mầm Non hoàn thành việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ; 13/13 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 2 xóm được công nhận là xóm văn hoá cấp huyện;. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,78% giảm 4,05%% so với năm 2016;  tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 14,58% giảm 2,35% so với năm 2016; 85% số hộ gia đình sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh; Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo đảm; 90% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 80% hộ dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở được nhân dân thực hiện có hiệu quả: các tổ hoà giải đã kịp thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư góp phần đảm bảo trật tự thôn xóm và xây dựng khối đại đoàn kết.

 

Bên cạnh đó, cuộc vận động ủng hộ xây dựng Qũy “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” và các quỹ khác được MTTQ xã triển khai, thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao luôn vượt kế hoạch, việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên và sự chỉ đạo của Đảng ủy. Năm 2017 quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội đạt 53 triệu đồng, năm 2018 trên 46 triệu đồng, từ nguồn quỹ trên góp phần cho sự nghiệp giáo dục và bảo vệ trẻ em, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn đột xuất do ốm đau, bệnh hiểm nghèo kéo dài, tai nạn góp phần đem lại hiệu quả thiết thực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng. Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên phối hợp có hiệu quả trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.  

 

Tại đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Tân và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Đ/c Phạm Thị Kim  - Phó Chủ tịch MTTQVN huyện Kim Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Kim – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Kim Sơn và đồng chí Bùi Ngọc Chủng – Bí thư BCH Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã Kim Tân trong nhiệm kỳ vừa qua; Các đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế và chỉ rõ một số vấn đề quan trọng để MTTQ Việt Nam xã Kim Tân nhiệm kỳ mới cần tập trung thực hiện đó là : tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia xây dựng nông thôn  mới; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ hiện nay.

 

Các ủy viên UBMTTQ Việt Nam xã Kim Tân, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội MTTQ xã Kim Tân đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử ra 39 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Văn Chính tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Lê Anh Đức và Ông Nguyễn Văn Sỹ được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Kim Tân. Đại hội đã cử 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.     

 

Nguyễn Hằng – CCVHXH xã Kim Tân