Hôm nay, Thứ năm ngày 22/04/2021

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ, đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Hiện nay, Hội LHPN huyện Kim Sơn đang tích cực chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở hoàn thành xong trong quý II/2021, Phóng viên có cuộc trao đổi với Chị Đào Thị Thanh Thơm, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Chị Đào Thị Thanh Thơm –PCT Hội LHPN huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Như Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Phóng viên:  Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện được triển khai như thế nào? Thưa Chị?

Chị Đào Thị Thanh Thơm - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện: Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam Khoá XII; Căn cứ Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, các văn bản, hướng dẫn công tác Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026; thực hiện Thông tri số 01-TT/HU, ngày 29/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xây dựng Kế hoạch số 87/KH – BTV, ngày 06 tháng 11 năm 2020 chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Trước mắt tập chung vào chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, trong đó chú trọng về công tác nhân sự, đảm bảo sự kết hợp giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, tính kế thừa, phát triển, tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ cũng như đảm bảo được tính đại diện, tính liên hiệp các tầng lớp phụ nữ.

Việc chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội; công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội phụ nữ các cấp được BTV Hội LHPN quan tâm chỉ đạo sâu sát cụ thể. Hội chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời giải quyết những băn khoăn, thắc mắc, qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên.

Hiện, đã có 7 đơn vị tổ chức thành công Đại hội, 20 đơn vị còn lại có 13 đơn vị đã làm xong quy trình 5 bước, xây dựng Đề án nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Báo cáo chính trị trình đại hội, 05 xã và 2 đơn vị trực thuộc chưa thực hiện xong quy trình 5 bước, đơn phấn đấu hoàn thành đại hội cấp cơ sở xong trong quý II/2021.

Phóng viên: Qua đại hội đại biểu Phụ nữ Thượng Kiệm – đơn vị đại hội điểm, Hội Phụ nữ huyện đánh giá và rút ra những kinh nghiệm gì để chỉ đạo cho các đơn vị tiếp theo?

Chị Đào Thị Thanh Thơm - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện: Qua đại hội điểm cho thấy, công tác chuẩn bị chu đáo, đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Kế hoạch. Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Thượng Kiệm được coi là một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp với điểm nổi bật là báo cáo chính trị đã đánh giá đúng kết quả hoạt động của Hội, những đóng góp tích cực của phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; vai trò nòng cốt của các cấp hội trong công tác vận động phụ nữ, thể hiện tính đại diện cho phụ nữ, là cầu nối giữa phụ nữ với Đảng, Nhà nước và ngược lại. Công tác nhân sự bầu ban chấp hành tại đại hội và bầu ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của hội đều được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ, đạt kết quả cao.

Đại hội thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan và bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới sát với thực tiễn địa phương, được các đại biểu đồng tình nhất trí...

Hội LHPN huyện cũng đã đánh giá, rút kinh nghiệm những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo Hội LHPN cơ sở tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội. Trong đó nhấn mạnh, báo cáo chính trị cần đánh giá một cách cụ thể kết quả nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; xác định mục tiêu của từng cơ sở hội cho nhiệm kỳ mới, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, gắn với các chỉ tiêu, phương hướng của cấp trên có liên quan đến địa phương, đơn vị mình.

Ngoài ra, Báo cáo chính trị cần tiếp thu đầy đủ những vấn đề mới, chủ trương mới, chỉ tiêu mới trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp vào trong dự thảo văn kiện của cấp cơ sở. Các tham luận tại đại hội tập trung nêu những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, những giải pháp trong thời gian tới, giải pháp cần sâu sát thực tế.

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Thượng Kiệm lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2021-2026 – đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở

 

Phóng viên: Để Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, Hội Phụ nữ huyện chỉ đạo vào những nội dung trọng tâm nào?

Chị Đào Thị Thanh Thơm - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện: Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở Hội còn lại tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ theo đúng Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII và các văn bản hướng dẫn của Hội cấp trên.

Tiếp tục Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp; hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là gắn với nhiệm vụ chính trị cũng như Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở địa phương. Tổ chức Đại hội cấp cơ sở theo đúng sự chỉ đạo của Huyện uỷ hoàn thành trong quý II/2021. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện tập trung hoàn thành các văn bản, các bước xây dựng nhân sự, Đề án nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026, hoàn thành trong quý III/2021.

                                                                                         Nguyễn Hiền (thực hiện)