Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu MTTQ xã Đồng Hướng nhiệm kỳ 2019-2024

Trong 2 ngày (22 và 23/11), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Hướng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, đây là xã tổ chức đại hội điểm của huyện Kim Sơn. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Tuyến – UV Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện.

 

                Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ xã Đồng Hướng nhiệm kỳ 2019-2024

 

Nhiệm kỳ 2013-2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện Kim Sơn, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên; công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Đồng Hướng không ngừng được củng cố và phát triển.

 

Ủy ban MTTQ xã Đồng Hướng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới” và “gia đình văn hóa nông thôn mới”.  Trong xây dựng NTM, nhân dân xã Đồng Hướng đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông và đóng góp tiền của, ngày công lao động trị giá 92 tỷ 406 triệu đồng, góp phần đưa xã Đồng Hướng về đích NTM vào cuối năm 2016 , hiện đang tiếp tục đóng góp, phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống cón 5,42%, đời sống của nhân dân đuợc nâng cao.

 

Các cuộc vận động đóng góp và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” được MTTQ xã triển khai và thực hiện nghiêm túc, luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết năm 2017, xã đã vận động quyên góp được 120 triệu đồng vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”, là địa phương quyên góp được số tiền ủng hộ lớn thứ 2 trong toàn huyện.

 

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên năng cao công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, làm tốt chức năng tham mưu tuyên truyền, vận đông nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hàng năm xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban thường trực. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” kiểm điểm thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện. tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự tập cũng đã trung thảo luận, đánh giá những mặt đã làm được và những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ xã Đồng Hướng đã đề ra 5 chương trình hành động cụ thể nhằm tăng cường, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, đối mới phương thức tập hợp, nội dung hoạt động hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động.

 

 Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban MTTQ xã Đồng hướng khóa 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 37 đại biểu. Ông Vũ Văn Minh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Hướng và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Kim Sơn nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Ban Chấp hành MTTQ Việt Nam xã Đồng Hướng nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt

 

                                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện