Hôm nay, Thứ năm ngày 28/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Chính, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sau sát nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Thi hành Điều lệ MTTQVN khóa 8, thực hiện Hướng dẫn số 02/HD-MTTQ-BTT ngày 27/5/2020 của Ban Thường trực UMBTTQVN huyện Kim Sơn về việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc đối với 3 xã: Xuân Chính, Như Hòa và Kim Chính sau khi chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính. Ngày 30/5/2020, tại Hội trường UBND xã Kim Chính, UBMTTQ xã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Kim - UVBTV, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, TT HĐND, UBND xã, cán bộ, công chức xã, xóm trưởng các xóm cùng 93 đại biểu tiêu biểu tham dự. 

 

Ảnh: Lãnh đạo UBMTTQ huyện Kim Sơn tặng hoa và quà chúc mừng Đại hội

Ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Thực hiện Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc sắp xếp  các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Kim Sơn, theo đó một phần diện tích, dân số xã Yên Mật được sáp nhận vào xã Kim Chính. Bộ máy chính quyền mới hoạt động từ 3/2/2020. 

 

Sau hơn 3 tháng sau khi sáp nhập, UBMTTQ xã đã chủ trì phát động phong trào thi đua yêu nước tới các tầng lớp nhân dân trong, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, tiến tới đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 ; tập trung tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Đề án 245/ĐA-MT ngày 15/4/2015 của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh về xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư văn hóa nông thôn mới”, “Gia đình văn hóa nông thôn mới”; tích cực vận đông nhân dân trong xã đóng góp ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”. MTTQ xã tham mưu với Ban quản lý Quỹ, trích từ nguồn quỹ An sinh xã hội trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro.. với số tiền là 90.420.000 đồng. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19” của UB TW MTTQVN, tính đến ngày 19/5/2020, UBMTTQ xã đã tiếp nhận 32 thùng cơm cháy và số tiền là 42.702.000 đồng nộp lên cấp trên. Ngoài ra, UBMTTQ xã tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chung tay xây dựng Nông thôn mới, hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trên dịa bàn.

 

Tại Đại hội đã hiệp thương bầu ra 41 đồng chí ủy viên vào UBMTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

                                                                                    Trần Hạnh- xã Kim Chính