Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng 3/5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đồng thuận, phát triển” với 168 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân huyện nhà.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Văn Hiện – PCT UB MTTQ VN tỉnh Ninh Bình; Đỗ Hùng Sơn – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư huyện ủy.

 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thông qua vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong huyện ngày càng gắn bó mật thiết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. MTTQ và các tổ chức thành viên tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng theo các trọng tâm, chủ đề liên quan đến các Chỉ thị, Nghị quyết, các hoạt động lớn của địa phương, đất nước. Phổ biến, triển khai phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, "Cả nước chung tay vì người nghèo" cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” đến các tầng lớp nhân với  270 buổi tuyên truyền lồng ghép, gần 91.000 lượt người tham dự.

 

Công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong huyện; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” với số tiền gần 4 tỷ đồng.

 

Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tổ chức các hoạt động chào mừng; đồng thời tổ chức đóng góp xây dựng Đảng xây dựng Chính quyền UB MTTQVN với 29 hội nghị, có 2.015 lượt người tham dự để đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội các cấp của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 276 ý kiến tham gia.

 

Dự thảo báo cáo đại hội đã nêu ra 5 bài học kinh nghiệm, 10 mục tiêu cụ thể, 5 chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Mặt trận huyện trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vận động nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng vững mạnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ đề ra.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ VN huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ VN Tỉnh Ninh Bình, Ông Ngô Văn Tuyến – TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tái cử chức danh Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

 

                Toàn cảnh Đại hội MTTQ VN huyện Kim Sơn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 – 2024

 

Các Đại biểu dự Đại hội

 

Đồng chí Phạm Văn Hiện – PCT UB MTTQ VN tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – PBT Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

  

 

Ủy viên UB MTTQ VN huyện Kim Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt Đại hội

 

                                                Tin, ảnh – Diệu Hoa – Đài Truyền Thanh huyện