Hôm nay, Thứ sáu ngày 14/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 20/5, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Văn Thắng- Bí thư huyện ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Quang cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, kinh tế Tân Thành tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 7%; năm 2015 được công nhận xã đạt chuẩn NTM (về đích NTM trước 2 năm so với chỉ tiêu đề ra). 11/11 mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu: nông nghiệp, chăn nuôi 40%, tiểu thủ công nghiệp –xây dựng chiếm 33% và dịch vụ chiếm 31,4%; Năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 141,8 tạ/ha vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ 6,8 tạ/ha. Lương thực bình quân đầu người đạt 811kg/người/năm (vượt chỉ tiêu). Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 125 triệu đồng tăng 10 triệu đồng so với mục tiêu nhiệm kỳ. Thu ngân sách địa phương bình quân năm 651 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người thực hiện cuối nhiệm kỳ 55 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5-2% theo tiêu chí đa chiều. Thu hút, đầu tư trên 18,5 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản. Công tác quản lý đất đai được tăng cường. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được quan tâm thực hiện với tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Trong nhiệm kỳ kết nạp 30 đảng viên mới. 100% chi bộ được đánh giá, xếp loại HTNV. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác văn hóa xã hội được duy trì thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

  Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư huyện ủy phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7%. Cơ cấu kinh tế tiểu thủ công nghiệp – xây dựng chiếm 39%; dịch vụ 33% và nông nghiệp, chăn nuôi chiếm tỷ trọng 28%; năng suất lúa bình quân đạt 130 tạ/ha/năm; Giá trị trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng. Thu ngân sách thường xuyên trên địa bàn đạt 500 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 65 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu 1-2 xóm đạt NTM kiểu mẫu. Đảng bộ xếp loại hàng năm HTNV trở lên; Chính quyền, MTTQ và đoàn thể xếp loại hàng năm HTTNV trở lên. 60% các chi bộ trực thuộc xếp loại hàng năm HTTNV trở lên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên mới.

 

Dự và chúc mừng đại hội, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ và nhân dân xã Tân Thành đã đoàn kết, nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chỉ ra những mặt hạn chế mà BCH khóa mới cần tiếp thu, điều chỉnh, đề ra những quyết sách, chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, đặc thù của địa phương. Qua đó phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng gợi ý một số vấn đề Đảng bộ xã Tân Thành cần tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề hàng năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXVII

 

Chú trọng phát triển văn hóa giáo dục, thực hiện nếp sống văn minh. Quan tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân. Tăng cường đoàn kết nhân dân thông qua các phong trào cộng đồng, đảm bảo tốt công tác quốc phòng an ninh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngay tại cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp…

Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

 

Đại hội lần này đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội hoàn thiện tổng hợp các ý kiến tham gia của các tổ đại biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền

Một số hình ảnh tại đại hội

Đoàn Chủ tịch

 

Các đại biểu thảo luận tại tổ


 

Các đại biểu tiến hành biểu quyết

Công tác kiểm phiếu tại Đại hội