Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lưu Phương lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày (27, 28/5/2020), Ban chấp hành Đảng bộ xã Lưu Phương long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Ngọc – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại biểu đại diện tổ công tác chỉ đạo đại hội của Huyện ủy cùng 153 đại biểu ưu tú đại diện cho ý trí, nguyện vọng và sức chiến đấu của 323 đảng viên trong Đảng bộ tham dự đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Các đại biểu dự đại hội

 

Với sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành đảng bộ, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Lưu Phương đã có chuyển biến tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/13 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Điểm nổi bật, ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ, xã đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, về trước 3 năm so với kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,16%, vượt chỉ tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 131,8 triệu đồng/năm; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại. Hoàn thành xây dựng nhà văn hóa xã, 12 nhà văn hóa xóm, nhiều công trình phúc lợi xã hội, đường giao thông nông thôn được đầu tư xây mới; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn được đổi thay toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 50 triệu đồng/người/năm, vượt 15 triệu đồng so với chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,26% theo tiêu chí đa chiều. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ bản hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, kỷ cương và phát triển, Đảng bộ xã Lưu Phương quyết tâm giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn đảng bộ và nhân dân, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo đột phá phát triển kinh tế. Trong đó tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. Chăm lo hơn nữa đời sống nhân dân. Củng cố khối đại đoàn kết và đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững ANCT – TTATXH, hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đảng bộ

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ Lưu Phương đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để sớm khắc phục, phấn đấu xây dựng xã Lưu Phương ngày càng phát triển và lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là:

 

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề hằng năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước phát triển mạnh hơn về kinh tế - xã hội; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, nhất là quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và quy hoạch đô thị của huyện. Tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh ngành nghề hiện có trên địa bàn mở rộng sản xuất. Tập trung thu hút các nguồn lực để đầu tư, tạo đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển; đẩy mạnh liên kết với các xã, nhất là Thị trấn Phát Diệm để cùng phát triển. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các dự án mở rộng không gian đô thị Phát Diệm, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chú trọng đầu tư thâm canh, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, gia trại. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên tất cả các lĩnh vực. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

 

Cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động thể dục-thể thao, nâng cao thể chất của Nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”

 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, không bị động, bất ngờ; tích cực đấu tranh chống các hoạt động chia rẽ đoàn kết, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch.

 

Tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến của dịch bệnh Covid - 19 để có những giải pháp ứng phó kịp thời, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống của Nhân dân. Tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, của huyện về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, tránh khiếu kiện.

Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

                                                                        Mai Hoa