Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hùng Tiến lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Với sự tham gia của 124 đảng viên đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 222 đảng viên trong Đảng bộ, sáng 15/6, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hùng tiến long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Hùng Sơn biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Hùng tiến đạt được trong nhiệm kỳ qua với nhiều kết quả nổi bật: Hoàn thành 15/15 mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8%; cơ cấu kinh tế tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đạt 75%, vượt mục tiêu. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đến cuối nhiệm kỳ đạt 120 triệu đồng/ha/năm. Tỷ lệ hộ nghèo 3,93% theo chuẩn nghèo giai đoạn. Nhà văn hóa xã, 07 nhà văn hóa xóm được xây mới;  trường Tiểu học, THCS, trường Mầm non, Trạm y tế được nâng cấp và xây dựng. Duy trì và phát triển 02 làng nghề truyền thống, 03 doanh nghiệp chiếu cói tư nhân góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Với sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ, sự quyết tâm cao của các tầng lớp nhân dân, xã Hùng Tiến đã huy động 140 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp 4,4 tỷ đồng, xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017 theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Thu - chi ngân sách hoàn thành chỉ tiêu huyện giao. Quản lý đất đai dần đi vào nề nếp, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Văn hóa –xã hội, giáo dục đào tạo, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đảng bộ còn gặp phải, đồng thời đồng chí cũng mong muốn thông Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 lần này Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, thảo luận đề ra chủ trương, chương trình hành động trên cơ sở căn cứ vào lợi thế của địa phương, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, tạo sự chuyển biến đồng bộ, xây dựng Đảng bộ Trong sạch - vững mạnh, đồng chí cũng định hướng cho Đảng bộ chỉ ra những nhiệm vụ sau:

 

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã, tăng cường thu hút các dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác.

 

Tăng cường công tác quản lý đất đai, không để việc lấn chiếm đất lúa, ven sông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

 

Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xât dựng đời sống văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em.

 

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết kịp thời có hiệu quả khiếu nại tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

 

Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị, các hội quần chúng. Thực hiện nghiêm Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XI,XII của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hùng tiến lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Tại đại hội, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất chí thông qua Nghị quyết Đại hội với 15 chỉ tiêu.

 

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã Hùng Tiến lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025;  Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các tổ đại biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

 

                                                                                                            Nguyễn Hiền

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội


 

Biểu quyết tại Đại hội

Thảo luận tại tổ

Phát Phiếu bầu cho đại biểu

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu