Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồi Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sáng 11/6, Đảng bộ xã Hồi Ninh long trọng Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham gia của 139 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và sức chiến đấu của 249 đảng viên trong Đảng bộ.  Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo đại hội.

Đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ

 

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Hồi Ninh đã hoàn thành 10/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Kinh tế tiếp tục phát triển: cơ cấu nông nghiệp 55%; tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ và xây dựng 45% đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Bình quân năng suất lúa hàng năm 122,41 tạ/ha/năm. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 4.350 tấn. Giá trị 01 ha đất nông nghiệp năm 2019 đạt 105 triệu đồng; thu ngân sách hàng năm đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người 29 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 4%. Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Đặc biệt trong nhiệm kỳ, xã huy động gần 45 tỷ đồng xây dựng cơ bản, trên 34,7 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong đó gần 15 tỷ đồng là do các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Đến nay, trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Nhà văn hóa xã được xây dựng khang trang. Đường giao thông nông thôn, khu dân cư cơ bản được bê tông hóa, một số tuyến đường nội đồng được cứng hóa. Các hoạt động văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân, an sinh xã hội; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và đảng viên được tăng cường.

Quang cảnh Đại hội

 

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và phát triển. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng  bình quân hàng năm đạt 7%.  Năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 110 tạ/ha; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.800 tấn; giá trị sản xuất trên 01ha đất canh tác đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 190 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 65 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hàng năm và cả nhiệm kỳ được xếp loại HTTNV trở lên; 60% chi bộ HTTNV trong đó ít nhất 20% chi bộ HTSXNV. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 35 đảng viên mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Tại đại hội, đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những kết quả mà đảng bộ, nhân dân xã Hồi Ninh đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và mong muốn thông qua Đại hội đại biểu Đảng bộ lần này, Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, tồn tại, kịp thời điều chỉnh bổ sung, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhân dân đưa Hồi Ninh phát triển, sớm về đích Nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng gợi ý một số vấn đề, giải pháp mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồi Ninh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đó là:  Cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường thu hút các dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giành quỹ đất cho đấu giá giá trị sử dụng đất tạo nguồn cho xây dựng NTM; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, giáo dục đào tạo, phát huy tinh thần đoàn kết nhân dân thông qua các phong trào hoạt động cộng đồng; thực hiện tốt chính sách dân số, gia đình và trẻ em. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị và hội quần chúng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,XII của Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức cách mạng.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt

 

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồi Ninh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu ra 13 đồng chí trong BCH; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các tổ đại biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội XIII của Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

                                                                                                                 Nguyễn Hiền

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

Các đại biểu thảo luận tại tổ

 

Biểu quyết tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã  Hồi Ninh lần thứ XXIII

 

Công tác kiểm phiếu tại Đại hội