Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Hướng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong 2 ngày (10, 11/6/2020), Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Hướng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham dự của 160 đại biểu ưu tú đại diện cho ý trí, nguyện vọng và sức chiến đấu của 319 đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đồng Hướng đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, đoàn kết thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI. Trong 5 năm qua, kinh tế có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 130 triệu đồng/năm. Điểm nổi bật, ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Được chọn xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đến tháng 12/2019 xã đạt 10/14 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại. Cụm công nghiệp Đồng Hướng đã có 10 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất, thu hút hàng nghìn lao động trong và ngoài huyện có việc làm, thu nhập ổn định; các làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát huy được thế mạnh; các hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển mạnh, tạo nguồn thu nhập và đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân; văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn được đổi thay toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm cuối nhiệm kỳ đạt 51 triệu đồng/người/năm, vượt 10 triệu đồng so với mục tiêu đề ra. Thu ngân sách bình quân đạt 13 tỷ đồng, vượt gần 5,7 tỷ đồng so với mục tiêu. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

 

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Đồng Hướng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền. Hoạt động của HĐND được đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Đồng Hướng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Duy trì và phát huy thế mạnh của 2 làng nghề chiếu cói truyền thống. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế; đảm bảo an ninh quốc phòng. Chăm lo củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với 14 mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Phấn đấu xây dựng 2 xóm đạt khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm đạt 7,5%; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 200 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm; Hộ nghèo giảm, chỉ còn hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 45 Đảng viên mới; Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã gợi mở thêm một số nội dung Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Hướng thực hiện trong thời gian tới, đó là:

 

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cần phát huy vị trí, tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động tối đa các nguồn lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH-HĐH. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, tạo đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, làng nghề hiện có trên địa bàn xã mở rộng sản xuất

 

Tiếp tục rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch nhất là quy hoạch nông thôn mới đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và phù hợp với việc mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng. Xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc tích cực, tự nguyện của cả hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

 

Song song với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đầu tư tương xứng cho các hoạt động thể dục - thể thao, nâng cao thể chất của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đối với người có công, đối tượng chính sách, những người yếu thế. Quan tâm tạo điều kiện, dạy nghề cho những hộ dân có đất phải thu hồi khi mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Hướng

 

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh trật tự khu vực cụm công nghiệp; chủ động nắm chắc tình hình, không bị động, bất ngờ; tích cực đấu tranh chống các hoạt động chia rẽ khối đoàn kết.

 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

 

Tại đại hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, bằng lá phiếu của mình sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban chấp hành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu  Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Hướng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Hướng lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXVII

Kiểm phiếu tại Đại hội

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

 

Nguyễn Chinh