Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020

Sáng 29/6, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu, tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” giai đoạn 2016 – 2020

 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Trường - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Phương – PCT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, lãnh đạo Hội Khuyến học huyện, Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn và các mô hình học tập tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Đại hội

 

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, 5 năm qua, việc triển khai xây dựng xã hội học tập được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội. Vai trò của ban chỉ đạo xã hội học tập được phát huy. Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập được nâng cao. Kết quả, toàn huyện có 375/434 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập. Việc xây dựng mô hình gia đình học tập được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia, hiện có 26.456 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập (đạt 74,3%). 100% xóm, khối, phố, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đạt danh hiệu học tập. Trong đó có 21 gia đình học tập tiêu biểu xuất sắc; 28 dòng họ học tập tiêu biểu; 21 cơ quan, đơn vị học tập tiêu biểu; 20 thôn, xóm, phố đạt danh hiệu học tập tiêu biểu. Đây là những hạt nhân của phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, đã và sẽ đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ dưới nhiều hình thức, phương thức học tập khác nhau.

 

Năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ huyện đến xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ, cơ quan, cộng đồng học tập. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ Đại học, hỗ trợ học sinh nghèo, vượt khó, khen thưởng người lớn có thành tích trong học tập, phát minh sáng chế trong lao động sản xuất. Xây dựng xã hội học tập mục tiêu đến năm 2025 toàn huyện có 85% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập; 75% dòng họ được công nận danh hiệu dòng họ học tập; 95% cộng đồng cấp xóm được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập; 95% cơ quan, nhà trường được công nhận là đơn vị học tập; 100% thôn, xóm, khối, phố, 100% xã, thị trấn đạt danh hiệu cộng đồng cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trường – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh trao Bằng khen của TW Hội khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ

 

Đ/c Hoàng Văn Phương – PCT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ

Đ/c Phạm Văn Hưng – Chủ tịch Hội khuyến học huyện trao bức trướng cho 28 dòng họ học tập tiêu biểu

 

Nhân dịp này, TW Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Huyện ủy – HĐND – UBND huyện tặng bức trướng cho 28 dòng họ học tập tiêu biểu; UBND huyện tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020. Tại Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

 

Nguyễn Chinh