Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020 xã Kim Chính

Sáng 03/3/2020, Ban chỉ đạo phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị xã Kim Chính tổ chức Đại hội đại biểu Biểu dương, khen thưởng các mô hình học tập giai đoạn 2016 – 2020 với 85 đại biểu chính thức dự đại hội.

Lãnh đạo xã Kim Chính tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016-2020”, Hội Khuyến học xã Kim Chính đã chủ động làm nòng cốt, liên kết, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyết tài, xây dựng các mô hình học tập được toàn dân hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

 

Đến nay, toàn xã có  30 chi hội khuyến học với 2.817 hộ đăng ký gia đình học tập, đạt 88,78%, có 9 dòng họ được công nhận dòng họ khuyến học đạt 100%; 14/14 khu dân cư đăng ký mô hình cộng đồng học tập. Xã duy trì thực hiện tốt 15 tiêu chí theo Hướng dẫn số 35/HĐ-SGDĐT ngày 15/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua kiểm tra, đánh giá, ngày 05/12/2019 UBND huyện Kim Sơn đã ban hành Quyết định số 6051/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá xếp loại công động đồng học tập cấp xã, công nhận xã Kim Chính xếp loại Tốt.

 

Có được kết quả trên là do trong thời gia qua công tác thi đua khen thưởng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo nên phong trào khuyến học khuyến tài của các chi hội và các gia đình thực hiện sôi nổi đạt hiệu quả cao. Hàng năm Đảng ủy, UBND xã, các chi hội khuyến học đều dành hàng trăm triệu đồng để khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập như: khen thưởng cho các học sinh thi đỗ vào các trường đại học, giáo viên và học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. Năm 2016, 2018 và 2019 Hội Khuyến học xã nhận Bằng khen của Trung ương hội Khuyến học Việt Nam; năm 2017 họ Trần thôn Kiến Thái nhận Bằng khen của TW hội Khuyến học Việt Nam; dòng họ Vũ xóm 5 nhận bức trướng của hội Khuyến học Việt Nam; dòng học Trần xóm 7B nhận bức trướng của hội Khuyến học huyện Kim Sơn… 

 

Ghi nhận những kết quả nổi bật mà các gia dình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập trên địa bàn xã đã đạt được giai đoạn 2016 - 2020, tại đại hội đã có 4 tập thể, 14 gia đình tiêu biểu đại diện cho các mô hình học tập được BCĐ xây dựng xã hội học tập xã biểu dương, khen thưởng.

 

Đại hội cũng bầu 5 đại biểu đại diện các mô hình học tập tiêu biểu đi dự đại hội cấp trên và phát động thi đua đẩy mạnh học tập suốt đời, phấn đấu xã giữ vững danh hiệu cộng đồng học tập tiêu biểu.

 

Trần Hạnh- xã Kim Chính