Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Đại hội biểu dương “Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu xã Thượng Kiệm giai đoạn 2016 – 2020”

Ngày 20/12, BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Thượng Kiệm tổ chức Đại hội “Biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 – 2020”. Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện dự, chúc mừng đại hội.

 

Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện biểu dương và chúc mừng các tập thể học tập tiêu biểu của xã Thượng Kiệm

 

Triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt  đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2016 – 2020” và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy – UBND huyện, BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Thượng Kiệm đã đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác khuyến học của địa phương.

 

Bên cạnh việc phát triển hội viên, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập…phong trào khuyến học ở địa phương còn nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần phát huy truyền thống hiếu học, động viên mọi người, mọi nhà tham gia học tập để có tri thức, kỹ năng, nhân cách và hội nhập trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đến nay, toàn xã có 1.387 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập; 11/11 xóm đạt danh hiệu cộng đồng học tập; 5 đơn vị học tập và 5 dòng họ học tập. Năm 2018 xã Thượng Kiệm được UBND huyện Kim Sơn công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

 

Trong 5 năm qua, BCĐ xây dựng xã hội học tập xã Thượng Kiệm đã vận động Quỹ Khuyến học, tổ chức khen thưởng cho 114 học sinh đỗ vào các trường Đại học vào dịp mùa xuân Khuyến học và long trọng tổ chức khen thưởng cho 1.710 học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia với số tiền trên 80 triệu đồng. Ngoài ra hội đã vận động các Doanh nghiệp tài trợ tặng 40 chiếc xe đạp tặng cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó.

 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, tại đại hội đã có 5 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các mô hình học tập được BCĐ xây dựng xã hội học tập xã biểu dương, khen thưởng.

 

Đại hội cũng bầu 4 đại biểu đại diện các mô hình học tập tiêu biểu đi dự đại hội cấp trên và phát động thi đua đẩy mạnh học tập suốt đời, phấn đấu đạt danh hiệu cộng đồng học tập tiêu biểu xuất sắc.

 

Vân Anh - Cán bộ VHTT xã Thượng Kiệm