Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Cựu chiến binh huyện phát huy phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”

Phát huy phẩm chất, truyền thống  Bộ đội Cụ Hồ “ Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”. Trong 30 năm qua cùng với sự phát triển của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích nổi bật. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989-6/12/2019). Phóng viên trang Thông tin điện tử có cuộc Phỏng vấn với đồng chí Đỗ Hồng Thái – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn.

 

Đồng chí Đỗ Hồng Thái – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn

 

Phóng viên: Xin ông chia sẻ đôi nét về truyền thống Hội CCB Việt Nam trong chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành?

 

Đồng chí Đỗ Hồng Thái- Chủ tịch Hội Chiến Binh huyện: Hội Chiến binh Việt Nam được thành lập ngày 06/12/1989 trong bối cảnh những năm cuối thập kỷ 80 (thế kỷ XX), tình hình thế giới các thế lực thù địch quốc tế triệt để lợi dụng can thiệp, phá hoại nhằm xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội. Trong nước, sau khi Đảng ta hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các thế lực đẩy mạnh âm mưu “ Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Với mục đích là đoàn kết CCB, giữ gìn, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng cộng sản Việt nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ  nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu đáp ứng nguyện vọng thiết tha, chính đáng của những người lính anh hùng. Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, khẳng định vị thế của đoàn thể chính trị- xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của Hội: Trung thành – Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới.

 

Phóng viên: Hòa cùng sự phát triển của Hội CCB Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình. Trong 30 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Kim Sơn đã đoàn kết, khắc phục khó khăn và đã được những thành tích nổi bật nào, thưa ông?

 

Đồng chí Đỗ Hồng Thái- Chủ tịch Hội  Cựu chiến binh huyện: Trong 30 năm qua, các cấp Hội cùng với cán bộ, hội viên trên địa bàn huyện luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực đóng góp ý kiến, tham gia giám sát, phản biện xã hội. Thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

Tập trung xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh về tư tưởng chính  trị và tổ chức. Duy trì mối quan hệ, đoàn kết, thống nhất, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Qua đánh giá xếp loại, hàng năm có 97% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 30% tổ chức Hội Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% hội viên gương mẫu, 97% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hưởng ứng việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII đã có nhiều hội viên điển hình tiên tiến trong cuộc vận động

 

Các hội viên tích cực giúp nhau làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Từ khi thành lập tới nay đã giúp 850 hộ CCB thoát nghèo; cán bộ hội viên giúp nhau xây mới 50 ngôi nhà; sữa chữa 58 nhà với số tiền ủng hộ trên 800 triệu đồng, 810 ngày công lao động. Đến nay số hộ hội viên khá, giàu chiếm 62%, tăng 49 % so với năm 1990, số hộ viên nghèo còn 2,4%. Gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, phong trào của địa phương, cơ sở. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống cách mạnh, truyền thống quê hương, vun đắp tình cảm, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ trẻ.

 

Với sự cố gắng nỗ lực, Hội Cựu Chiến Binh huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng 01 Huân chương Lao động hạng 3; Thủ tướng Chính Phủ tặng 02 Bằng khen; Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 6 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp cho tập thể, cá nhân hội CCB trong toàn huyện.

 

Phóng viên: Thưa ông! Trước yêu cầu nhiệm vụ Cách mạng trong thời kỳ mới. Hội Cựu chiến binh huyện Kim Sơn sẽ có những hoạt động cụ thể nào?

 

Đồng chí Đỗ Hồng Thái- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện: Phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý kiến tâm huyết trách nhiệm góp phần xây dựng đất nước, quê hương; tham gia giám sát, phản biện xã hội đúng vai trò chức năng, nhiệm vụ của Hội. Động viên hội viên nêu cao tinh thần từ lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức Hội với 2 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở. Hai khâu đột phá là: Vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, hội viên các cấp;  Tập trung xây dựng mô hình, điển hình tiến tiên trong hoạt động Hội. Nhiệm vụ trước mắt với chức năng nhiệm vụ của Hội tập trung đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp...

 

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành đoàn thể trên tinh thần chủ động, trách nhiệm. Đặc biệt bồi đắp tinh thần yêu nước, truyền thông cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động đoàn thanh niên.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                                Nguyễn Hiền- Đài truyền thanh huyện