Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Cùng chung tay chống dịch Covid-19, ban biên tập xin giới thiệu 2 bài thơ của 2 tác giả ở xã Thượng Kiệm và Yên Lộc

Cùng chung tay chống dịch Covid-19, ban biên tập xin giới thiệu 2 bài thơ của 2 tác giả ở xã Thượng Kiệm và Yên Lộc

 

MƯỜI BỐN NGÀY CHỐNG DỊCH COVID Ở NHÀ

Trần Văn Chính, xã Thượng Kiệm

 

Chúc mừng lãnh đạo huyện nhà

Chống giặc Covid thật là giỏi giang

Đài, báo tin phát khắp làng khắp quê

Mọi người tự nguyện cách ly tự nguyện ở nhà

Không ra ngoài phố, không đà đến đông

Kim Sơn biển chắn sóng hồng

Nhân dân thuận ý đồng lòng chung tay

Kim Sơn biển chắn sóng cao

Ủy ban huyện đã dựng rào chống lây

Tôi nay cũng muốn chung tay

Viết nhanh mấy chữ gửi ngay báo, đài

Chúc mừng lãnh đạo đêm ngày

Phương án, kế hoạch thật là đúng ngay

Nhân dân cả huyện mong ngày bình yên

Không còn dịch bệnh buồn phiền

Thong dong đi lại ấm êm mọi nhà

 

 

 

KHÔNG MẤT CẢNH GIÁC

Nguyễn Quốc Kế, xã Yên Lộc

 

Mong dịch Covid tàn mau

Để ta tiếp tục làm giàu đi lên

Mọi người chớ vội đừng quên

Tiềm ẩn vi rút lấp bên vệ đường

Vậy nên ta chớ coi thường

Chủ quan khinh địch đi bương cuộc đời

Virut còn ở khắp nơi

Chỉ thị 16 ta thời nhớ cho

Ninh Bình còn mức cam go

Kiên cường chống dịch phải no lâu dài

Giãn cách thêm đến hai hai

Tùy cơ ứng biến ngắn dài bàn sau

Mọi người ta nhớ nhắc nhau

Để mất cảnh giác còn đâu là đời

Chung tay sát cánh mọi người

Dịch tàn covid tiếng cười lại vang

Hân hoan cả xóm cả làng

Cho đến cả nước Việt Nam anh hùng