Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Công tác dân vận ở Đảng bộ xã Kim Tân

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua, Khối Dân vận Đảng ủy xã Kim Tân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, tập trung đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống dân vận đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ mới.
 
Bê tông hóa tuyến đường 18 đoạn từ đường WB2 đến nhà văn hóa xóm 10
 
Khối Dân vận đã duy trì chế độ trực báo cáo hàng tháng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực chủ trì nhằm nắm bắt tư tưởng, tình hình trong cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó mà việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã dần đi vào nền nếp, phát huy được hiệu quả, tạo được sự phối hợp thống nhất giữa các tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh - quốc phòng.
 
Bên cạnh đó, Khối Dân vận Đảng ủy đã tham mưu cho cấp ủy đổi mới về phương thức tập hợp quần chúng, xây dựng kế hoạch học tập các Nghị quyết, Kết luận của hội nghị Trung ương VI khóa XII với kết quả đạt 95,3% cán bộ, đảng viên tham gia. Chú trọng việc chỉ đạo học tập trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các chính sách, pháp luật của nhà nước như Luật Giao thông, Luật sửa đổi Đất đai, sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật bình đẳng giới, Luật Hòa giải ở cơ sở... với trên 1.180 lượt người tham gia.
 
Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc ban hành Nghị quyết hàng tháng để chỉ đạo dân vận của chính quyền, chỉ đạo hoạt động của Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội nhằm tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các chương trình phát triển kinh tế gắn với các mô hình “dân vận khéo”. Trong năm 2017 các tổ hòa giải ở các xóm hoạt động hiệu quả, đã tiến hành hòa giải thành công 3 vụ.
 
Chi hội phụ nữ xóm 8 làm vệ sinh môi trường
 
Dưới sự lãnh đạo của Khối Dân vận Đảng ủy, Hội Phụ nữ xã đã phát động các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ bằng hành động làm theo như hũ gạo tình thương, ống tiền tiết kiệm”,  thành lập câu lạc bộ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình”, “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Đường hoa phụ nữ”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, “Ngày thứ 7 sạch”…
 
Hội cựu chiến binh xã đảm nhiệm công trình khơi thông dòng chảy trên các tuyến sông chính của xã được cán bộ, hội viên nhiệt tình tham gia , 6 tháng đầu năm 2018 đã thu gom xử lý rác thải, vớt bèo bồng, khơi thông dòng chảy 8km
 
Đoàn thanh niên cộng sản HCM xã với mô hình “Công trình thắp sáng đường quê” tại các xóm 8, 9, với tổng chiều dài 4km, kinh phí do đoàn xã hỗ trợ 1 phần, còn lại là nhân dân trong xóm đóng góp và ủng hộ ngày công.
 
Hội Nông dân xã thực hiện mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy hải sản, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Thế Cầu cho thu nhập mỗi năm 150-200 triệu đồng.
 
Bên cạnh thực hiện có hiệu quả các mô hình “dân vận khéo" trong phát triển kinh tế - xã hội, trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Kim Tân cũng xuất hiện nhiều điển hình “dân vận khéo” trong việc tuyên truyền các văn bản có liên quan, tham gia có chất lượng vào đề án quy hoạch nông thôn mới.Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”  . Do vậy để làm tốt công tác Dân vận, xã Kim Tân xác định phải dựa vào sức dân, huy động nhân dân cùng tham gia. Năm 2017, xã đã vận động nhân dân đóng góp làm đường bê tông các xóm: 5, 6,7,10 với tổng dự toán là trên 900 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 553 triệu đồng, UBND xã cấp 270 tấn ximăng trị giá 353,5 triệu đồng, 20 triệu tiền đá.
 
Đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ, sân trường tiểu học trị giá gần 7 tỷ đồng; đổ rộng thêm đường WB2 dài gần 9km, rộng 2m và sửa 2 cầu qua sông trị giá gần 4 tỷ đồng, hoàn thành xây dựng nhà văn hóa xóm 1, xóm 3 xóm 11 và xóm 13,  tu sửa công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ với tổng số tiền 120 triệu đồng.
 
Nhờ công tác dân vận khéo trong xây dựng nông thôn ở Kim Tân, đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Việc thực hiện công tác “dân vận khéo” ở xã Kim Tân đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua “dân vận khéo” nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố tăng cường; phong cách cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị khi làm công tác dân vận được khẳng định góp phần tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều mặt của đời sống xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
 
Hội cựu chiến binh trồng cây tại đài liệt sỹ
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận ở xã Kim Tân còn gặp một số khó khăn như việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân còn thiếu kịp thời, việc phân công đảng viên làm công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức...
 
Khắc phục những khó khăn, hạn chế đó, năm 2018, Khối Dân vận Đảng ủy xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo phát huy tính sáng tạo, dựa vào cộng đồng để đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm hạt nhân để làm cho phong trào thực sự có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do nghị quyết đại hội đảng bộ xã Kim Tân lần thứ XXIV đề ra, xây dựng quê hương Kim Tân ổn định về chính trị, phát triển nhanh, bền vững. 
   

Nguyễn Thu Hằng - Công chức VH-TT xã Kim Tân