Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, thời gian này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tổ chức các hoạt động để nhân dân vui Xuân đón Tết, Đảng bộ huyện Kim Sơn đang tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Sau đây là cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy Kim Sơn

 

Phóng viên: Thưa đồng chí! Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của đảng. Xin đồng chí cho biết chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, BTV Huyện ủy về nội dung trên?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Năm 2020 diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, để đảm bảo thành công đại hội đảng các cấp, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, xây dựng các văn bản quán triệt, triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy từ việc xây dựng dự thảo văn kiện, thảo luận văn kiện của cấp trên, quy trình công tác nhân sự trước, trong và sau đại hội, bầu cử đại biểu dự đại hội cấp trên đều phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đúng quy định.

 

Đồng thời với công tác chuẩn bị cho đại hội, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo kế hoạch đã đề ra.

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nội dung chủ yếu của Kế hoạch số 167-KH/HU, ngày 21/11/2019 của Ban BCH Đảng bộ Huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 28/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 182–KH/TU ngày 6/11/2019 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Kim Sơn đã ban hành Kế hoạch số 167-KH/HU, ngày 21/11/2019 của Ban BCH Đảng bộ Huyện với rất nhiều nội dung, trong đó có thể điểm một số nội dung cơ bản sau:

 

Một là, việc xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hai là, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy

 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cán bộ. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

 

Trên cơ sở quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã đề ra tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể của cấp ủy viên các cấp, xác định độ tuổi tái cử, tham gia cấp ủy, chính quyền lần đầu, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy.

 

Riêng quy trình công tác nhân sự, năm nay Trung ương chỉ đạo làm hết sức chặt chẽ cho 2 đối tượng: Nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử.

 

Ba là, đối với những nơi có tình hình phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc khởi tố, đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra liên quan đến cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm thì Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cần sớm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với cán bộ sai phạm, khuyết điểm, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp; đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và kịp thời tiến hành việc điều động, tăng cường cán bộ cho những đơn vị này trước đại hội.

 

Bốn là, việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội

 

Thực hiện bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Cùng với việc phân công cấp ủy viên khóa mới, cấp ủy các cấp cần tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

 

Phóng viên: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cũng như tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

- Đối với cấp huyện: Hiện nay các tiểu ban giúp việc đại hội đã họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định những nhiệm vụ cần tập trung triển khai. Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhất là báo cáo chính trị đang được gấp rút hoàn thiện.

 

- Đối với cấp cơ sở: Các đảng bộ xã, thị trấn, đảng bộ cơ quan cơ bản xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị gửi xuống các chi bộ trực thuộc để phục vụ đại hội chi bộ. Các đảng ủy tập trung chỉ đạo các chi bộ xây dựng văn kiện và phương án nhân sự để trình đảng ủy xem xét phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Tính đến 13/01/2020, đã có 90 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn tổ chức xong đại hội chi bộ, có 04 đảng bộ đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc (Chất Bình, Thượng Kiệm, Kim Đông và Bệnh viện đa khoa).

 

Phóng viên: Thưa đồng chí! Để Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV diễn ra thành công, tốt đẹp, hiện nay và trong thời gian tới Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào?

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy:

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

- Đối với cấp cơ sở: Các đảng bộ, chi bộ tiếp tục hoàn thiện văn kiện trình đại hội đảng bộ; chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt trước khi trình đại hội đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định. Riêng các đảng ủy cơ sở đẩy nhanh tiến độ đại hội các chi bộ trực thuộc.

 

- Đối với cấp huyện:

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 

Tập trung hoàn thiện văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị.

 

Quyết định và thông báo phân bổ đại biểu cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc dự đại hội đảng bộ huyện.

 

Triển khai công trình chào mừng đại hội.

 

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                Thực hiện: Mai Hoa, Trần Hằng