Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp

Sáng 14/04/2020, đồng chí: Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra huyện giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 14/04/2020.

Đ/c Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định, tặng hoa chúc mừng

 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân trưởng Phòng Tư pháp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện khẳng định quy trình bổ nhiệm được thực hiện theo đúng quy định; chúc mừng Phòng Tư pháp có lãnh đạo quản lý mới; chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Mạnh được lãnh đạo huyện tin tưởng giao trọng trách trên cương vị Trưởng Phòng Tư Pháp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tân trưởng phòng Tư pháp xin hữa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trên cương vị mới, góp phần xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

 

Trần Hằng