Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Chính Tâm sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 – 2018

Sáng ngày 8/6, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” xã Chính Tâm tổ chức sơ kết phong trào thi đua, biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo phong trào thi đua xã Chính Tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, xã đã xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó các mô hình, điển hình đã phát huy hiệu quả, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực mà mô hình, điển hình dân vận khéo tác động. 
 
Qua kết quả thực hiện mô hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2018, toàn xã có 2 mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, điển hình là mô hình trồng cây thuốc nam (bạch chỉ) trên đất vườn, cây trạch tả trên đất hai lúa tại thôn Cách Tâm, đã thu hút được 80% các hộ trong thôn tham gia với doanh thu từ 15 – 20 triệu đồng/hộ/năm. Trên lĩnh vực văn hoá xã hội đã tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư, xây dựng nông thôn…với các mô hình, điển hình như: mô hình “ Thắp sáng đường quê” của Đoàn thanh niên, mô hình “5 không 3 sạch” do chi hội phụ nữ ở các thôn thực hiện…. Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng đã vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện dân vận khéo trong việc vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đã đạt được kết quả cao. Năm 2017 xã Chính Tâm có 7 thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc đạt 100% chỉ tiêu giao quân, năm 2018 có 9 thanh niên lên đường nhập ngũ đạt 112,5% chỉ tiêu giao quân. Trong công tác xây dựng hệ thống chính trị: Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tuyên truyền, chỉ đạo các cơ sở vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương; phổ biến các mô hình dân vận tiêu biểu để các thôn tham khảo học tập kinh nghiệm tổ chức; chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn, xây dựng mô hình điểm thiết thực như: Khối chi bộ cơ quan xã xây dựng mô hình “nếp sống văn minh nơi công sở”, Hội Nông dân với mô hình “Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi”…. Qua đây những mô hình dân vận khéo đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội; của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận nói chung, phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng.
 
Các mô hình dân vận khéo được đăng ký và triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị đã góp phần vào thắng lợi chung của xã trong những năm qua. Đó là: tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 11,97%, công tác quốc phòng – an ninh ngày càng được tăng cường, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 
Lãnh đạo xã Chính Tâm khen thưởng các tập thể, cá nhâncó thành tích trong phong trào thi đua.
 
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” xã Chính Tâm đã khen thưởng và quyết định cấp giấy công nhận cho 02 mô hình và 01 điển hình “ Dân vận khéo”, Chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018
 

Bùi Thị Lệ Thủy- Công chức VH-TT xã Chính Tâm