Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Kim Sơn nâng cao hiệu quả hoạt động

Với mục tiêu phát huy hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai theo quy định. Trong năm 2019, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Sơn đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đảm bảo các giao dịch tài sản khác; phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường, UBND các xã, thị trấn giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý của người dân trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện.

 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đến giao dịch, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và tại Chi nhánh theo chỉ đạo và hướng dẫn của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình như: Thành phần, số lượng, danh mục từng loại hồ hơ, mức phí cho từng loại hồ sơ, đồng thời sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn trực bộ phận 1 cửa để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch.

Các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết được niêm yết công khai

 

Bên cạnh đó, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở…

 

Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bố trí, sắp xếp, phân công mảng, lĩnh vực phù hợp cho từng cán bộ. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết công việc, cán bộ chi nhánh hỗ trợ nhau, những xã ít hồ sơ thì cán bộ, chuyên viên phụ trách sẽ hỗ trợ cho cán bộ phụ trách xã có nhiều hồ sơ cần giải quyết. Một trong những cách làm có hiệu quả, đó là ngay sau khi cán bộ chi nhánh tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ ngay, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ thì mới nhận, nếu thiếu sẽ hướng dẫn người dân bổ sung rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian hành chính trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Cán bộ phụ trách của Chi nhánh ở bộ phận 1 cửa luôn có thái độ hòa nhã, niềm nở tạo được sự hài lòng của người dân

 

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. Trong năm 2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Sơn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao theo chức năng, nổi bật là:

 

Công tác cấp lần đầu; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất cơ bản đảm bảo về giá trị pháp lý và thời gian giải quyết hồ sơ.

 

Năm 2019, đã cấp được 4.610 giấy chứng nhận/5.738 Giấy chứng nhận với tổng diện tích 261,44 ha. Trong đó, 1.270 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện giải quyết và 3.340 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giải quyết. Tổ chức đăng ký giao dịch bảo đảm 1.416 hồ sơ. Thực hiện việc cập nhật chỉnh lý biến động cho 3.408 hồ sơ. Đặc biệt, Chi nhánh đã phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường tập trung thực hiện giải quyết tồn tại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và tài sản gắn liền với đất theo nội dung Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2017 của UBND huyện Kim Sơn.

 

 

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Kim Sơn phối hợp hoàn thiện thông số bản đồ thửa đất trên bản in và máy vi tính

 

Thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính phục vụ công tác thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất cho 17 xã trên địa bàn huyện; trích lục bản đồ địa chính cho 56 hồ sơ có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và trích đo địa chính thửa đất cho 414 hồ sơ.

 

Cán bộ chi nhánh đo đạc, trích đo địa chính thửa đất tại thực địa

 

Bên cạnh đó, công tác phối kết hợp giữa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 

Công tác quản lý, lưu trữ hệ thống hồ sơ địa chính được đảm bảo chặt chẽ, khoa học, được quản lý theo từng đơn vị hành chính cấp xã, theo từng năm (bao gồm Bản đồ địa chính qua các thế hệ, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ cấp Giấy chứng nhận, sổ theo dõi đăng ký biến động đất đai, các hồ sơ đã có kết quả giải quyết liên quan đến công tác cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận). Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ trực tiếp phụ trách thực hiện công tác quản lý, lưu trữ hệ thống hồ sơ địa chính của Chi nhánh.

Công tác lưu trữ hồ sơ tại Chi nhánh được đảm bảo chặt chẽ, khoa học

 

Bên cạnh những kết quả nổi bật trên, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Sơn cũng còn một số tồn tại khó khăn, vướng mắc đó là: Vẫn còn tình trạng hồ sơ bị sai sót, thiếu các giấy tờ pháp lý có liên quan hoặc nộp chậm so với thời gian quy định. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do cán bộ địa chính ở một số xã, thị trấn chưa hoàn thiện và hướng dẫn đầy đủ cho công dân trong quá trình lập hồ sơ, chưa nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác chuyên môn.

 

Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Kim Sơn cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở tài nguyên và môi trường; Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Mỗi cán bộ, viên chức chức, người lao động của Chi nhánh cũng xác định đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức như: Tự học, tập huấn, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức tiếp nhận và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

 

Đăng Khôi