Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Chi bộ Khối 3 – thị trấn Bình Minh triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn Bình Minh, với tổng số 24 đảng viên. Trong những năm qua, Chi bộ Khối 3 luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và vận động nhân dân trong Khối đoàn kết cùng với Đảng bộ xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Quang cảnh một buổi sinh hoạt chi bộ khối 3

 

Để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi để nhân dân thực hiện, chi bộ đã lựa chọn nhiều chuyên đề học tập và làm theo Bác đưa vào sinh hoạt trong các hội nghị chi bộ hàng tháng, đồng thời giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm nêu gương tuyên truyền để nhân dân làm theo. Do vậy, không khí sinh hoạt thay đổi rõ nét, đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đúng giờ, tham gia phát biểu ý kiến trọng tâm, trọng điểm; 100% đảng viên tự giác nghiêm túc nghiên cứu tài liệu học tập và hành động làm theo Bác. Sau các buổi học tập chuyên đề 100% đảng viên trong chi bộ và cán bộ đầu ngành không phải là đảng viên đều có bản đăng ký về kế hoạch học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể sinh hoạt hàng quý phải lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để hội viên các chi hội đều được học tập. Theo đó, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên và có sự tác động to lớn, rộng khắp trên mọi lĩnh vực bằng những việc làm cụ thể. 100% cán bộ và nhân dân trong Khối chấp hành nghiêm túc mọi chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước của khu dân cư; tỷ lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Khối treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trong những ngày lễ, tết đạt 100%. Chi bộ chỉ đạo các ngành, đoàn thể vào ngày 27 hàng tháng phát động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh và chăm sóc hoa hai bên đường, tổng vệ sinh môi trường khắp các đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

 

Phát động dọn vệ sinh môi trường, làm sạch dòng sông trên địa bàn Khối 3

 

Đặc biệt, chi ủy chi bộ đã làm tốt công tác dân vận, huy động nguồn vốn xã hội hóa, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc ủng hộ tu sửa nhà văn hóa khối, có nhiều gia đình ủng hộ từ 500.000 - 3.000.000 đồng. Để có được kết quả đó, chi ủy chi bộ cùng toàn thể đảng viên luôn là người đi đầu, gương mẫu trong quá trình vận động nhân dân thực hiện.

 

Công tác kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng. Vì vậy, chi bộ Khối 3 luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới. Chiều ngày 03/11/2018, Chi bộ đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 01 quần chúng ưu tú. Lễ kết nạp đảng viên mới đã bổ sung thêm cho Chi bộ đảng viên trẻ, có trình độ, năng lực đóng góp vào tổng số đảng viên mới của toàn đảng bộ thị trấn là 268 đảng viên.

 

Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đinh Thế Anh

 

Có thể nói, những việc làm thiết thực, hiệu quả của chi bộ Khối 3, thị trấn Bình Minh trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua đã khẳng định quan điểm chỉ đạo đúng đắn của chi bộ. Nhiều năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy thị trấn Bình Minh ghi nhận và đánh giá cao.

 

                                                           Vũ Huyền – CC. VHTT thị trấn Bình Minh